Logo
Wydrukuj tę stronę

Warsztat Terapii Zajęciowej w Haczowie. Dni otwarte

Zajęcia w pracowni stolarskiej (fot. brzozowiana.pl) Zajęcia w pracowni stolarskiej (fot. brzozowiana.pl)

    5 maja br jak co roku obchodziliśmy Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.  W ośrodku nie ma osoby niepełnosprawnej która mogła by się nudzić. W tym miejscu każdy z podopiecznych odpowiednio zajęty pod okiem profesjonalnej kadry – instruktorów terapii zajęciowej, twórczo spędza swój czas.

   W ośrodku tym wszyscy bez wyjątku mogą poczuć się wyjątkowi, ważni oraz potrzebni. Dzięki domowej atmosferze rehabilitacja społeczna oraz zawodowa jest jeszcze bardziej skuteczna, a niepełnosprawnym uczestnikom którzy czują się w tym miejscu szczęśliwi nie znikają uśmiechy z twarzy. Warsztat Terapii Zajęciowej jest placówką pobytu dziennego. Czas trwania zajęć dla podopiecznych wynosi 35 godzin tygodniowo i 7 godzin dziennie. Warsztaty są czynne przez 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 15:30.

Warsztat jest jednostką działającą w kierunku rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia oraz rozwijania zdolności do możliwie niezależnego, samodzielnego życia codziennego oraz zaradności osobistej. W zajęciach w ośrodku uczestniczy 45 podopiecznych.

Ośrodek prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Koło w Haczowie (PSONI). Kierownikiem placówki jest Paweł Borowicz, do niedawna instruktor terapii zajęciowej, z wieloletnim stażem pracy z osobami niepełnosprawnymi. W ośrodku uczestnicy uczestniczą w zajęciach w następujących pracowniach: stolarska, wikliniarska, ogólnotechniczna, ceramiczna, gospodarstwa domowego, multimedialno-poligraficzna, plastyczna i rękodzieła artystycznego.

Uczestnicy korzystają również z pomocy: fizjoterapeuty, pielęgniarki i psychologa; konsultują z kierownikiem ośrodka swoje bieżące sprawy. Pracownicy ośrodka to pasjonaci i osoby nie przypadkowe, czyniący ze swojej pracy misję niesienia pomocy innym. W ramach zajęć organizowane są również wyjazdy integracyjne tj. wycieczki, zabawy okolicznościowe (Andrzejki, Zabawa choinkowa), Wyjazdy do kina/teatru, turnieje sportowe, konkursy plastyczne/kulinarne oraz treningi umiejętnościowe (ekonomiczny, porządkowy, higieniczny itd.). Uczestnicy podczas zajęć w swoich pracowniach wykonują prawdziwe dzieła sztuki. Jest to unikatowe i niepowtarzalne rękodzieło którego nie można spotkać w sklepach z komercyjnymi – seryjnymi wytworami.

Ośrodek jest otwarty na nowych chętnych uczestników zainteresowanych terapią zajęciową. W ostatnich dniach, od 5 do 7 maja br. stworzono możliwość zwiedzania ośrodka dla osób niepełnosprawnych nie należących do społeczności warsztatu oraz ich rodziców i opiekunów. Placówka zaprasza zainteresowane osoby do kontaktu również w późniejszym czasie. Osoby zainteresowane działalnością ośrodka, mogą uzyskać więcej informacji na stronie internetowej: wtzhaczow.pl oraz na portalu społecznościowym facebook po adresem: PSONI Koło w Haczowie, WTZ. (inf. wł.)

Ostatnio zmienianysobota, 08 maj 2021 12:21

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.