Logo
Wydrukuj tę stronę

Haczowska „Sieć na kulturę”

fot. GBP Haczów fot. GBP Haczów

    Gminna Biblioteka w Haczowie wraz z filiami zakończyła realizację projektu pn. „Sieć na kulturę” w podregionie krośnieńskim. Zaplanowane szkolenia odbywały się według ściśle ustalonych schematów w formie online na platformie Microsoft Teams.        

     Głównym celem projektu „Sieć na kulturę” jest: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń oraz dostęp do materiałów edukacyjnych. Rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć. Wyposażenie placówek GSIK w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów

Szkolenia w formie zajęć online zostały przeprowadzone w dwóch filiach bibliotecznych: Jabłonica Polska i Jasionów. Wybrany temat szkolenia to: „Bezpieczne zachowania w sieci”. Koordynatorki tego projektu, czyli Pani Marzena Kielar i Pani Monika Filak zostały wcześniej przeszkolone przez pracowników Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach wybranej ścieżki tematycznej i bardzo sprawnie przeprowadziły zajęcia.

Biblioteka pozyskała w ramach przeprowadzonego projektu nowy sprzęt komputerowy (6 laptopów), które zostaną rozdysponowane na poszczególne filie biblioteczne w celu modernizacji sprzętu komputerowego. Dziękujemy Pani Marzenie Kielar i Pani Monice Filak za zaangażowanie i profesjonalne przeprowadzenie zajęć. W szczególny sposób dziękujemy dzieciom i rodzicom uczestniczącym w projekcie, którzy zgłosili chęć uczestnictwa i solidnie wywiązali się z przyjemnego obowiązku.

W dowód uznania dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy.

Grażyn Serafin dyrektor GBP

Ostatnio zmienianywtorek, 26 październik 2021 13:13

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.