Logo
Wydrukuj tę stronę

Zebrania kół emerytów mundurowych...

  7 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji w Brzozowie. W zebraniu uczestniczyli: komendat powiatowy Policji w Brzozowie inspektor Marek Kochanik,  prezes zarządu wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji (SEiRP)w Rzeszowie - Wikor Kowal, przewodniczący Rady Miasta – Stanisław Pilszak, zastępca dyrektora Podkarpackiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Marek Owsiany, przewodniczący SEiRP w Sanoku Józef Litwin i przewodniczący Zarządu Powiatowego SLD w Brzozowie. Były wyróżnienia i medale okolicznościowe dla gości i członków koła. Przyjęto sprawozdanie za miniony rok prezesa koła – Mariana Wojtowicza i przewodniczącego komisji rewizyjnej Piotra Pilawskiego. Zatwierdzono także ambitny plan pracy na 2012 rok.

   20 lutego 2012r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie odbyło się spotkanie sprawozdawcze zrzeszonych w działającym przy tut. Komendzie Kole Nr 1 Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu uczestniczyli: Władysław Leń Prezes Zarządu Koła Nr 1 Emerytów i Rencistów RP w Brzozowie, mł. bryg. mgr inż. Marek Ziobro – p.o. Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie, emeryci i renciści tut. koła. Podczas spotkania Prezes Koła złożył sprawozdanie z mijającej kadencji i przedstawił plany na rok bieżący. W trakcie spotkanie p.o. Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie mł. bryg. mgr inż. Marek Ziobro przedstawił sprawozdanie z działalności tut. komendy za rok 2011. Podziękował za współpracę i złożył życzenia emerytom i rencistom tut. koła. Całe spotkanie odbyło się w miłej strażackiej atmosferze.

(inf. wł,; www.strazbrzozow.pl, fot: archiwum oraz Tomasz Mielcarek)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.