Logo
Wydrukuj tę stronę

„Biblioterapia jako forma i metoda pracy z uczniem”. Konferencja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie

fot. E. Szul fot. E. Szul

     26 maja w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie odbyła się konferencja pt. „Biblioterapia jako forma i metoda pracy z uczniem”. Współorganizatorem spotkania była Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzozowie. Na spotkanie w bibliotece przybyli zaproszeni pedagodzy i psycholodzy szkolni, nauczyciele bibliotekarze, wychowawcy Zespołu Świetlic Środowiskowych oraz inni nauczyciele zainteresowani tematem. Gości w imieniu organizatorów spotkania przywitały: Elżbieta Szul – kierownik Filii i Krystyna Przyczynek – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie. Na spotkanie przybyła także reprezentująca bibliotekę macierzystą p. Romualda Wojnar, Kierownik ds. Nadzoru Pedagogicznego i Kierownik Wydziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie. Na początku konferencji prezentację pt. „Biblioteka pedagogiczna jako centrum edukacyjno-kulturalne regionu” przedstawił Piotr Boczar, nauczyciel bibliotekarz PBW Filii w Brzozowie.

    Wykład na temat biblioterapii wygłosiła p. Małgorzata Tajak, nauczyciel bibliotekarz PBW w Krośnie. Pani Małgorzata Tajak omówiła istotę biblioterapii, jej historię, cele i zadania, etapy procesu biblioterapeutycznego, podział biblioterapii na instytucjonalną, kliniczną i wychowawczą. Szeroko omówiła zagadnienie biblioterapii wychowawczej, m. in. w jaki sposób można redukować lęki u dzieci poprzez terapię literaturą.  W swojej prelekcji przedstawiła podstawowe techniki biblioterapeutyczne oraz omówiła jak przeprowadzać zajęcia kompensacyjne z wykorzystaniem tekstów terapeutycznych, pokazała zalety bajkoterapii i baśnioterapii. Omówiła także podział materiałów i środków biblioterapeutycznych, cechy dobrego biblioterapeuty i rolę biblioteki szkolnej jako pracowni terapeutycznej. Następnie pani Małgorzata Tajak zaprezentowała najciekawsze pozycje z zakresu biblioterapii znajdujące się w zbiorach PBW w Krośnie i Filii w Brzozowie. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zestawienie bibliograficzne dotyczące biblioterapii.

Elżbieta Szul

Ostatnio zmienianyśroda, 04 czerwiec 2014 01:14

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.