Logo
Wydrukuj tę stronę

Wieczorek poetycki w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej Filii w Brzozowie

fot. E. Szul fot. E. Szul

    21 października 2014 r. w brzozowskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej  miało miejsce kolejne spotkanie z poezją. Zgromadzonej w bibliotece publiczności swoje wiersze zaprezentowali poeci z okolic Brzozowa: Katarzyna Tercha, Krzysztof Graboń i Jacek Świerk. Niektórzy z uczestników spotkania mieli okazję już wcześniej zapoznać się z twórczością dwójki poetów, ponieważ Krzysztof Graboń i Katarzyna Tercha występują w bibliotece od 2008 r., natomiast po raz pierwszy mogli posłuchać poezji Jacka  Świerka.

    Spotkanie składało się z dwóch części, w pierwszej poeci prezentowali wybrane przez siebie wiersze, w drugiej odbyło się widowisko poetyckie pt. „Głodni i Nienasyceni”. Każdy z trójki poetów, pomimo młodego wieku, ma już w swoim dorobku znaczne osiągnięcia w dziedzinie poezji.

Katarzyna Tercha publikowała wiersze w czasopismach , m. in. w: Wiadomościach Brzozowskich, Brzozowskiej Gazecie Powiatowej oraz w almanachach: Przestrzenie słowa, Sanockim Almanachu Poetyckim. Zadebiutowała tomikiem wierszy Zapiski powracającego człowieczeństwa. Zajmuje się poezją, prozą, grafiką.

Jacek Świerk – jego utwory zostały opublikowane w: Frazie, Wyspie, Odrze, Dwutygodniku.com, portalu „Latarnia Morska”, a także w Harmonii dusz. Antologii poezji współczesnej oraz Słowa na miedzy przysiadły. Antologii poetów wsi.

Krzysztof Graboń opublikował następujące tomiki poezji: Wschód i zachód, Dziennik studenta, Próba inicjacji, Panorama zwierzeń, Szelest otchłani, Ucieczka od niepamięci. Publikuje poezje oraz recenzje literackiew czasopismach: Wiadomości Brzozowskie, Radostowa, Kwartalnik Krajeński, kwartalnik kulturalny Obok oraz na łamach serwisów internetowych: Pogranicze.pl, ŚwiatPL.com, Serwis literacki Knowacz.

tekst i fot. Elżbieta Szul

Ostatnio zmienianysobota, 25 październik 2014 01:15

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.