Logo
Wydrukuj tę stronę

„Z tradycją w przyszłość” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

„Z tradycją w przyszłość” Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach

„Z tradycją w przyszłość”

- oto motto, które przyświeca pracy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielce, placówce prowadzonej od 1 stycznia 2008 roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Szkoła od wielu już lat kształci młodzież na poziomie szkoły średniej i zasadniczej. W roku szkolnym 2011/2012 uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik rolnik, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa.

Od 1 września 2012 r. planuje się poszerzenie oferty kształcenia o następujące zawody:

- technik weterynarii

- technik żywienia i usług gastronomicznych,

- technik rybactwa śródlądowego

- technik turystyki wiejskiej

Dla potrzeb kształcenia w nowych zawodach do końca roku zostaną oddane sale dydaktyczne i wykładowe oraz hala sportowa.

Oferta szkoły jest także skierowana do dorosłych, którzy mogą kształcić się w Szkole Policealnej.

Baza ZSCKR w Nowosielcach jest nowoczesna i umożliwia zdobycie wielu umiejętności i doświadczeń zawodowych:

- uprawnienia do korzystania z programów pomocowych UE,

- kurs prawa jazdy kategorii B i T,

- uprawnienia: obsługi kombajnów, pras wysokiego stopnia zgniotu, operatora wózków widłowych,

spawacza,

-udział w kursach: florystycznych, jazdy konnej, gotowania,

- obsługa specjalistycznych programów komputerowych,

- wyjazdy na praktyki zagraniczne: Szwajcaria, Holandia, Szkocja, Niemcy.

 

„Siejemy by zbierać”

   Pod tym hasłem na polach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcach w raz z Zakładem Zaopatrzenia Ogrodniczego i Rolniczego „Wia-Lan” organizowany jest pokaz prac wiosennych i siewu kukurydzy na ziarno. Wszystkich serdecznie zapraszamy w środę 9 maja 2012 roku, początek pokazu godzina 10.00.

   Równocześnie w tym samym czasie ZSCKR w Nowosielcach organizuje dzień otwarty, dla uczniów gimnazjum i wszystkich zainteresowanych.

W programie między innymi:

•         zapoznanie się z bazą dydaktyczną i edukacyjną szkoły,

•         zapoznanie z nową ofertą edukacyjną na rok szkolny 2012/2013,

•         zwiedzanie klasopracowni,

•         poznanie nauczycieli, ich osiągnięć i sposobów prowadzenia zajęć,

•         prezentacje zainteresowań i osiągnięć uczniów naszej szkoły,

•         uzyskanie informacji dotyczących zasad rekrutacji na rok szkolny 2012/2013,

•         pokazy maszyn rolniczych,

•         ujeżdżanie koni,

•         przejazd bryczką,

•         wystawy, poczęstunek.

Zapraszamy

Andrzej Adamski

 

Galeria

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.