Logo
Wydrukuj tę stronę

Ewa Leniart Wojewodą Podkarpackim

Fot. Agnieszka Skała PUW Rzeszów Fot. Agnieszka Skała PUW Rzeszów

9 grudnia miało miejsce przekazanie urzędu Wojewody Podkarpackiego przez ustępującą wojewodę Panią Małgorzatę Chomycz-Śmigielską - Pani Ewie Lenart, powołanej na to stanowisko przez premier Beatę Szydło. W przekazaniu urzędu uczestniczył  marszałek województwa Władysław Ortyl.

Ewa Leniart urodziła się w 1976 r. w Dylągówce, woj. podkarpackie. W latach 1995–2000 studiowała na Wydziale Prawa Filii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Rzeszowie, gdzie uzyskała tytuł magistra prawa. W latach 2002–2005 była kierownikiem Referatu Prawno-Organizacyjnego w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Od grudnia 2005 r. do stycznia 2007 r. pełniła funkcję koordynatora, a następnie dyrektora Gabinetu Wojewody w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Od stycznia 2006 r. jest asystentem w Zakładzie Historii Państwa i Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne z historii prawa polskiego i historii powszechnej prawa. Od 1 lutego 2007 r. pełniła funkcję Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

W badaniach naukowych koncentruje się na zagadnieniach z historii państwa i prawa polskiego po roku 1944 w zakresie funkcjonowania powojennego wymiaru sprawiedliwości oraz organów administracji państwowej, prawa karnego i administracyjnego. W lutym 2014 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych na podstawie pracy „Usiłowanie usunięcia organów władzy państwowej i usiłowanie zmiany ustroju państwa w drodze przemocy w orzecznictwie Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie w latach 1946–1955”. (biogram Ewy Lenart - IPN Rzeszów)

Ostatnio zmienianyśroda, 09 grudzień 2015 22:11

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.