Logo
Wydrukuj tę stronę

"EGIDA-19"- w Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie

fot. arch. KPP Brzozów fot. arch. KPP Brzozów

       W Komendzie Powiatowej Policji w Brzozowie zostały przeprowadzone ćwiczenia pod kryptonimem "EGIDA-19". Uczestniczyło w nich 20 rezerwistów posiadających nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji, którzy przeszli przez teoretyczne i praktyczne szkolenie, zdobywając cenną wiedzą. 12-godzinne zmagania zostały uwieńczone otrzymaniem przez każdego uczestnika zaświadczenia o odbytym ćwiczeniu.

      Głównym celem ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie przyjętych założeń i rozwiązań planistycznych związanych z powoływaniem rezerw osobowych Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, przewidzianych do militaryzacji w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub w czasie wojny.

Ćwiczenia rozpoczęły się punktualnie o godz. 7, przyjęciem 20 rezerwistów oraz ich ewidencjonowaniem. Po czynnościach organizacyjnych, nastąpiło złożenie meldunku o rozpoczęciu ćwiczeń, który przyjął I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie kom. Marcin Kozielec. Następnie w trakcie kilku paneli tematycznych, powołani rezerwiści zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji mieliby wykonywać zadania, ze specyfiką służby, podstawowymi zadaniami Policji, a także ze sprzętem i uzbrojeniem wykorzystywanym przez tę formację.

Podstawowe zasady zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych omówiła Alicja Zimoń - technik Jednoosobowego Stanowiska ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. O zasadach ochrony informacji niejawnych przypomniała uczestnikom ćwiczeń Maria Wolińska-Fil - pełnomocnik ds. ochrony informacji.

Następnie Joanna Dopart z zespołu kadr i szkolenia omówiła zadania, obowiązki i uprawnienia osób, którym zostały nadane przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce zmilitaryzowanej Policji.

Budowę i sposoby posługiwania się bronią palną przedstawił instruktor wyszkolenia strzeleckiego mł. asp. Rafał Heś. Funkcjonariusz zaprezentował również podstawowe rodzaje broni palnej, wykorzystywanej w Policji. Natomiast tematykę ogólnopolicyjną przekazali: nadkom. Jacek Myćka, podkom. Piotr Głąb, asp. Przemysław Gembalik i sierż.szt. Tomasz Hałka.

W dalszej części ćwiczeń rezerwiści wzięli udział w wykładach poświęconych m.in. zasadom udzielania pierwszej pomocy, które zaprezentował ratownik medyczny pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie st. str. Mateusz Turek.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy, z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie kom. Marcina Kozielca, otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu specjalistycznych ćwiczeń „Egida 19”.

oficer prasowy - aspirant sztabowy Monika Dereń

Ostatnio zmienianyśroda, 20 listopad 2019 12:57

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.