Menu
Dzisiaj jest: 21 Maj 2022    |    Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
reklamazszdynow
reklama

Pocztówka z życzeniami - konkurs GOK w Nozdrzcu

Pocztówka z życzeniami - konkurs GOK w Nozdrzcu

Regulamin  konkursu plastycznego „Pocztówka z życzeniami”

ogłoszonego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Nozdrzcu z siedzibą w Warze/ GOK Nozdrzec

 • § 1   Czas trwania  konkursu od 27 kwietnia do 15 maja 2022r. – decyduje data stempla pocztowego dla dwóch grup wiekowych :

 - dzieci  – lista superpocztówek- „TOP 10”

 - dorośli –lista superpocztówek –„TOP 5”

 • § 2 Cel i zasady udziału w konkursie
 1. Celem konkursu jest popularyzacja i rozwój czytelnictwa w środowisku lokalnym poprzez zainteresowanie różnymi działaniami społecznymi i formami artystycznymi. W konkursie mogą wziąć udział czytelnicy wszystkich Bibliotek Publicznych z terenu gminy Nozdrzec.
 2. Zadania:

- wykonanie własnoręczne pocztówki w formacie dopuszczalnym
 155mm x 108mm (technika dowolna),

- odręczne wpisanie na tej pocztówce życzeń świątecznych z okazji Tygodnia Bibliotek,

- zamiast podpisu należy użyć numeru karty czytelniczej

- wysłanie tradycyjną pocztą na adres placówki:

Gminna Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu

z siedzibą w Warze; Wara 221 36-245 Nozdrzec

 - prace nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane, po zakończeniu konkursu przechodzą na własność organizatora, mogą zostać wykorzystane do wystawy pokonkursowej.

 • § 3  Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody
 1. Rozstrzygnięcie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi nie później niż 20 maja 2022r.
 2. Komisja konkursowa- bibliotekarki wybierze „TOP10” spośród prac dzieci oraz „TOP 5” spośród prac dorosłych.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad oceniania w razie bardzo dużej liczby prac na podobnym poziomie artystycznym na wyłonienie zwycięzców w drodze losowania.

2.Nagrodami będą książki adekwatne do wieku czytelnika i dyplomy.

 • § 4 Ochrona Danych Osobowych

1.Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika  zgodnie z wytycznymi obowiązującymi ( art. 13z dnia ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
w placówkach bibliotecznych oraz  GOK w Nozdrzcu.

Ostatnio zmienianywtorek, 26 kwiecień 2022 14:10
Więcej w tej kategorii: « Konkurs piosenki "Przebój wakacyjny"
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne