Logo
Wydrukuj tę stronę

Obradowało SLT w Brzozowie

    

    Wczoraj odbyło się pierwsze zebranie sprawozdawcze, działającego od prawie trzech lat - Stowarzyszenia Ludzi Twórczych (SLT) w Brzozowie. O działalności Stowarzyszenia piszemy na portalu w miarę często. 

 

   Zebranie prowadziła wiceprezes - Halina Kościńska. Na podstawie listy obecności stwierdzono, że bierze udział 26 osób na 40 zrzeszonych, więc zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał.

   Małgorzata Chmiel – prezes Stowarzyszenia zapoznała zebranych z działalnością zarządu, a Józef Łoś przedstawił sprawozdanie komisji rewizyjnej, łącznie z wnioskiem o udzielenie zarządowi SLT absolutorium, co zostało przyjęte jednogłośnie. I nie ma się czym dziwić, biorąc pod uwagę aktywność zarządu w działalności choćby minionego roku, co obrazowano filmem i slajdami. Prezentacje twórczości członków Stowarzyszenia dotyczyły popytu w Rzeszowie na Podpromiu, gdzie na 111 stoiskach gościli min. twórcy z Euregionu Karpackiego, w Busku Zdroju, promocji folderu Stowarzyszenia w siedzibie Starostwa Brzozowskiego. Stowarzyszenie zauważone zostalo przez zarząd „Cepelii”, co skutkowało zaproszeniem na prezentację osiągnięć brzozowskich ludzi twórczych na czerwcowy kiermasz w Warszawie. Poinformowano także , że na konwencji wójtów w Starostwie przedstawiono informację o działalności Stowarzyszenia, składając listy intencyjne, każdemu z obecnych, celem wsparcia działań SLT.

   Na zabraniu zaprezentowały swój kunszt nowi członkowie - Anna Matuszewska z Przysietnicy – pisanki i Krystyna Ryba z Brzozowa – lalki. 

   Wakat w składzie zarządu uzupełniono o p. Grażynę Hanus, a w komisji rewizyjnej o p. Krystynę Wojtoń.

Przyjęto do realizacji następujące zadania:

- wydać drugi folder promujący Stowarzyszenie, zawierający pozostałych twórców z regionu;

- uzgodnić z władzami miasta lub powiatu miejsce na comiesięczne (co 2 – miesiące?) spotkania członków z Zarządem;

- sporządzić listę kont e-mailowych wszystkich członków dla szybkiej wzajemnej wymiany informacji;

- przygotować wyjazd do Warszawy w czerwcu br. dla minimum 11 osób oraz wyjazdy do Rymanowa, Rzeszowa-Podpromie, Buska Zdroju, ;

- zorganizować szkolenie dla wybranych członków stowarzyszenia dot. sporządzania wniosków o dotacje;

- przygotować jesienią zebranie sprawozdawczo-wyborcze;

 

   

 

 

 

 

 

Galeria

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.