Menu
Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław
NAJNOWSZE:

białoczerwona

plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Szlachetna paczka. Zostań wolontariuszem

    W tym roku SZLACHETNA PACZKA po raz drugi (a czternasty na poziomie ogólnopolskim) zagości w rejonie Domaradza, chcąc zatroszczyć się o rodziny żyjące w trudnej sytuacji materialnej z pobliskich miejscowości. 

    Tylko w 2013 r. SZLACHETNA PACZKA dotarła do 17 684 rodzin w potrzebie – osób starszych, samotnych, rodzin dotkniętych chorobą lub niepełnosprawnością, samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Łącznie liczba zaangażowanych w projekt – wolontariuszy, darczyńców i rodzin w potrzebie sięgała prawie 700 tys.

W naszych stronach Paczka dotarła do 24 rodzin pomagając w bardzo konkretny sposób. Nie byłoby to możliwe bez zaangażowania wolontariuszy, którzy łączyli rodziny w potrzebie z darczyńcami. Emocje z tym związane pozostają na długo w pamięci i sercu.

Wolontariusz to szczególna osoba w projekcie. Określana mianem SuperW, ponieważ przełamuje bariery, przekracza granice aby wejść w świat biedy i zanieść tam nadzieje oraz otwarte serce. Jest pewnego rodzaju artystą, który czyni świat piękniejszym przez zamianę szarości dnia codziennego w barwy radości. Staje się bohaterem, choć wszystko co czyni, robi z potrzeby serca.

„Wolontariat w Paczce jest powołaniem do służby dla innych ludzi, do przekraczania siebie dla innych, żeby zmienić świat” – mówi ksiądz Jacek WIOSNA Stryczek. Jeżeli, więc masz chęć niesienia daru serca dla potrzebującego  – masz w sobie chęć realnej pomocy; chcesz się rozwijać i brać udział w szkoleniach; lubisz pracę na wysokich obrotach; nie ma dla Ciebie rzeczy niemożliwych; jesteś samodzielny i wytrwały w dążeniu do celu; chcesz poznać wyjątkowych ludzi budujących na podobnych wartościach i masz ukończone 18 lat. Nie zwlekaj i „Zrekrutuj się do służby!” w Drużynie SZLACHETNEJ PACZKI. Zrekrutuj się na: www.superw.pl Czekamy na Ciebie do 20 października.

Sławomir Kurcoń - Lider Rejonu

Rusza budowa obwodnicy Brzozowa...

           Jak się dowiadujemy – 3 września podpisano już umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Dróg i Mostów (MPDiM) w Rzeszowie na wykonanie obwodnicy Brzozowa. Wraz z MPDiM obwodnicę będzie realizowało kilka konsorcjów. 3,5 km.  obwodnica ma być gotowa w listopadzie 2015 r. Wykonawca ma do realizacji przebudowę skrzyżowania ulic Legionistów, II Wojny Światowej i Rzeszowskiej (tu powstanie rondo), innych jezdni i dróg, chodników czy ścieżki rowerowej. Na trasie obwodnicy będą nie zbędne  budowy przepustów, przejazdów do gospodarstw czy przejść dla zwierząt, itp. Oby tylko stanowisko archeologiczne, które jest na jej drodze nie opóźniło prac. Całość inwestycji opiewa na 71,8 mln zł. Zostanie sfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na  lata 2014-2020. Obwodnica stanie się jednocześnie ciągiem drogi W-886, obecnie przebiegającej przez centrum miasta. Będziemy śledzić postępy prac, wszak to jedna z najpilniejszych inwestycji w mieście. (inf. wł.)

 AKTUALIZACJA 

    Znamy już nazwisko kierownika budowy brzozowskiej obwodnicy – jest nim Mieczysław Kulpa. Dziś nie chciał się jeszcze wypowiadać w tym temacie. 

   Z innych źródeł ustaliliśmy, że zanim na budowę wjedzie sprzęt i ludzie potrzebna jest jeszcze dokumentacja bezpośrednio z tym związana a przede wszystkim przekazanie placu budowy inwestorowi. Potrwać to może do dwu tygodni... 

 

Stypendyści Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

    Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2014/2015. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostali: 

Grzegorz Boroń z klasy 2TI  (średnia ocen 5,37), wychowawca Beata Irzyk 

Konrad Ciurkiewicz z klasy 2TI (średnia ocen 4,78), wychowawca Beata Irzyk 

Mirosław Potoczny z klasy 2TI (średnia ocen 5,37),  wychowawca Beata Irzyk, 

Krzysztof Gudyka z kl. 3TI (średnia ocen 5,69), wychowawca Bogusława Pinkowicz, 

Marek Król z kl. 3THL (średnia ocen 4,82), wychowawca Maria Szmul, 

Bartłomiej Bajda z kl. 4TPS (średnia ocen 4,83), wychowawca Magdalena Wolańska.   

    Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków: 

1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, 2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym. 

    W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, ale i w powiecie rzeszowskim, ponieważ zostało przyznane 8 stypendiów w tym aż 6 dla uczniów ZSzZ w Dynowie. 

    Uczniom, ich rodzicom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.                                                                                                                      Halina Cygan 

 

 

„Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo”

       „Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo” to nazwa projektu który w miesiącu sierpniu realizowany był przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze przy wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu, Urzędu Gminy w Nozdrzcu i Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.

     Projekt został dofinansowany z budżetu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych określonych w Wojewódzkim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014 – 2020.

 Ideą przewodnią działań projektowych było wspieranie i prowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa na temat działania alkoholu w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Tym samym przyczynianie się dozmniejszania liczby przestępstw i wykroczeń spowodowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu iinnych substancji psychoaktywnych.

 W ramach projektu zorganizowano: 2 happeningi na drodze wojewódzkiej nr. 835 podczas których policjanci wraz z opiekunami i dziećmi przeprowadzili akcje promujące trzeźwą jazdę i przestrzeganie przepisów drogowych. Kierowcy zostali przebadani na obecność alkoholu i innych środków psychoaktywnych w organizmie, a za przekroczenie prędkości  „poczęstowani” „kwaśnym” mandatem w postaci soku z cytryny serwowanego przez dzieci. Każdy kierowca otrzymał brelok do kluczy z hasłem projektu i poinformowany został o innych działaniach projektowych.

     24 sierpnia zorganizowano piknik rodzinny pod hasłem  „Myślę trzeźwo, prowadzę trzeźwo” w miejscowości Hłudno w Gminie Nozdrzec. Podczas pikniku zaprezentowały się Zespół „Izdebczanka” z Izdebek, Mażoretki „Diament” z Chmielowa, DJ Moskit. Odbył się również pokaz ratownictwa drogowego w wykonaniu OSP Nozdrzec,pokaz udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem fantomów oraz badanie ciśnienia krwi  przez przedstawicieli Medycznej Szkoły Policealnej im. Prof. R. Weigla w Jaśle.

 Czas najmłodszych uczestników animował Teatr Bazyl. Bezpłatnie dzieci korzystały z  dmuchanej zjeżdżalni, trampolin, quadów. Uczestniczyły w wielu konkursach i zabawach.

    Znacznym zainteresowaniem cieszyły się konkursy i prezentacje na temat działania alkoholu w kontekście prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Oprócz prelekcji i filmów uczestnicy skorzystali ze stanowiska multimedialnego, gdzie dostępny był alkosymulator, test sprawdzający refleks oraz poziom alkoholu we krwi po spożyciu alkoholu, wirtualny alkomat. Wielu sprawdziło też swoje możliwości w poruszaniu się pieszo w alkogoglach. Istniała również możliwość konsultacji indywidualnych w zakresie problemów alkoholowych u terapeuty i przewodniczącej GKRPA.

 Każdy uczestnik mógł degustować zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe przygotowane przez KGW z Hłudna. A o porządek i bezpieczeństwo zebranych zadbało OSP Hłudno. Patronat medialny nad projektem sprawowało Radio VIA i Portal Brzozowiana .pl.

     Akcję wsparło wielu ludzi i organizacji którym serdecznie dziękujemy (PZU SA Oddział w Łańcucie; Fundacja Zdrowie i Bezpieczeństwo - serwis internetowy www.ileMogęWypić.pl; WORD Krosno, Właściciel Auto Szkoły w Brzozowie – Pan Tadeusz Toczek, Państwo Beata i Henryk Berent właściciele Centrum Konferencyjnego - Jabłonka Dwór w Jabłonce, Pani Wioletta Fal –Woda dla Ciebie, Pan Marek Owsiany –Dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Restauracja Bochema z Rzeszowa - Pan Zygmunt Dymczak, Piekarnia-Cukiernia w Bachórzu Pani Elżbieta Domin, Pani Barabara Wielgos-Fuksa, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Jasienica Rosielna; „Mechanika pojazdowa, blacharstwo, usługi przewozowe Jarema Józef Hłudno 236 A”) Dzięki ich zaangażowaniu działania projektowe zostały wzbogacone o dodatkowe atrakcje.

 Danuta Kusińska  - Koordynator projektu

 

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne