Menu
Dzisiaj jest: 18 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Irena, Stanisław, Józef

zarzyka

białoczerwona

papiez

plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

KONKURS ŻONKILOWY

 • Dział: Inne

    15 czerwca 2014 roku już po raz piąty odbędzie się Marsz Żonkilowy organizowany przez Fundację „W Trosce o Życie”, działającej przy Domowym Hospicjum Dar-Med w Brzozowie. W ramach Żonkilowej Akcji organizujemy między innymi tematyczny konkurs plastyczny i  zachęcamy okoliczne szkoły do wzięcia w nim udziału.

Mamy zaszczyt zaprosić dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych plastycznych zmaganiach, którym przyświeca hasło: „Nadzieja w żonkilu ukryta”.

Prosimy o zapoznanie się z załączonym regulaminem i załącznikami oraz o telefoniczne zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej, która z pewnością przybliży ideę organizowanej przez nas corocznie Akcji Żonkilowej na rzecz ludzi nieuleczalnie i przewlekle chorych: www.wtrosce.pl.

Służymy informacją telefoniczną dotyczącą przebiegu konkursu. Tel: 601248077

Z poważaniem:

Organizatorzy i Pracownicy Fundacji

"W Trosce o Życie"

 

Fundacja „W TROSCE O ŻYCIE”

36-200 Brzozów, ul Rynek 6a

tel.:13 43 43 122 

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

 KONKURS PLASTYCZNY 

„Nadzieja w żonkilu ukryta”
organizowany w ramach V Marszu Żonkilowego w Brzozowie 
15.06.2014


 [...] Nadzieja istnieje zawsze, do ostatniej chwili. Dlatego właśnie jest nadzieją […]

Jonathan Carroll

CELE KONKURSU:

- Wspieranie idei hospicyjnej realizowanej przez Fundację „W Trosce o Życie” działającej przy Domowym Hospicjum DAR-MED w Brzozowie.

- Uwrażliwianie dzieci i młodzieży na potrzeby osób przewlekle chorych.

- Zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczej pracy rozwijającej ich zainteresowania plastyczne 
i wyobraźnię twórczą.

- Propagowanie idei wolontariatu poprzez wskazanie możliwości wparcia i zrobienia czegoś pozytywnego dla chorego i cierpiącego człowieka.

REGULAMIN KONKURSU:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, chcących nawiązać współpracę i wesprzeć swoją twórczością Fundację „W Trosce o Życie” działającą przy Domowym Hospicjum Dar-Med w Brzozowie.

1. Technika wykonania prac:

dowolna technika plastyczna płaska (w formacie A3 lub A4) lub przestrzenna (rzeźba, płaskorzeźba) związana z mottem przewodnim akcji żonkilowej. Praca musi uwzględniać w swojej treści plastycznej motyw kwiatu żonkila- symbolizującego nadzieję.

2. Należy zadbać o trwałość materiałów w pracy.

3. Każdy z uczestników może nadesłać tylko jedną, samodzielnie wykonaną i oprawioną metodą passe-partout pracę.

4. Opis pracy (z tyłu pracy, lub na załączonej karteczce) powinien zawierać:  

- imię i nazwisko autora,

- telefon,

- adres poczty elektronicznej i adres korespondencyjny szkoły, do której uczęszcza autor pracy,

- imię i nazwisko nauczyciela- opiekuna.

5. Należy też dołączyć zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dziecka na publikację pracy plastycznej na stronie internetowej Organizatora, zaprezentowanie prac na wystawie w czasie podsumowania Marszu Żonkilowego i udostępnienie jej na aukcję charytatywną (załącznik1, załącznik 2).

6. Nadesłane w ramach konkursu prace nie będą zwracane autorom. Zostaną skatalogowane i wystawione na aukcję podczas podsumowania Marszu Żonkilowego.  Zebrane środki pieniężne z aukcji zasilą fundusze przeznaczone na zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających w domu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie prac o niskiej jakości technicznej i nie odpowiadających tematyce konkursu.

8. Prace należy składać do 3 czerwca 2014  w budynku Fundacji „W TROSCE O ŻYCIE” 36-200 Brzozów, ul Rynek 6a tel.: 13 43 43 122; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Można dostarczyć je osobiście, lub przesłać pocztą w dobrze zabezpieczonej kopercie.

9. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

10. Nad przebiegiem konkursu, oceną prac konkursowych oraz wytypowaniem zwycięzców czuwać będzie profesjonalna komisja konkursowa.

11. Nadesłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją jego regulaminu.

Kryteriami oceny będą:

- trafność doboru tematu pracy,

- samodzielność,

- pomysłowość,

- estetyka wykonania pracy.

Załącznik 1:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych

Wyrażam zgodę na podawanie do wiadomości publicznej imienia i nazwiska mojego dziecka

………....................................................................................................................................................

(Imię i nazwisko autora pacy)

autora pracy w związku z jego udziałem w  Konkursie Plastycznym „Nadzieja w żonkilu ukryta”
organizowanym w ramach V Marszu Żonkilowego w Brzozowie, we wszelkich ogłoszeniach, zapowiedziach 
i informacjach o tym konkursie i jego wynikach. Wyrażam również zgodę na przetwarzanie przez

Organizatorów Konkursu, umieszczonych danych osobowych, w zakresie prowadzenia i realizacji

konkursu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy/ma dobrowolności podania danych oraz, że

zostałem/łam poinformowany/na o prawie wglądu do podanych danych oraz możliwości ich

poprawiania. ……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica /opiekuna prawnego autora pracy)

Załącznik 2:

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie i rozpowszechnianie przesłanej pracy

Wyrażam zgodę na udział ………………………………………………………………………………………..

(Imię i nazwisko autora pacy)

 w Konkursie Plastycznym „Nadzieja w żonkilu ukryta”. Oświadczam, że praca jest pracą własną dziecka, nieprzedstawianą wcześniej w innych konkursach i wyrażam zgodę na rozpowszechnianie i wystawianie w aukcji charytatywnej przesłanej pracy przez Organizatora Konkursu.

……………………………………………………………………

(data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego autora pracy) 

 

 

 

 

Tenis. LKS I Turze Pole - Niżna Łąka 10:1

 • Dział: Sport

   29.03.2014 wDomu Strażaka w Turzym Polu odbył się mecz IV ligi tenisa stołowego pomiędzy drużynami LKS I Turze Pole – LUKS Strażak I Niżna Łąka.

Spotkanie zakończyło się zwycięstwem gospodarzy 10:1. Trzecia drużyna w tabeli – Niżna Łąka „urwała” drużynie z Turzego Pola jedynie 12 setów podczas całego spotkania.Jedynej porażce uległ debel Tymczak/Władyka z Czyż/Hyziak 1:3.

Punkty dla LKS I Turze Pole zdobywali kolejno:

Konrad Federczak – 3,5
Marcin Władyka – 2
Bartosz Tymczak – 2
Jakub Gromek – 2,5

Punkty dla LUKS Strażak I Niżna Łąka zdobywali:

Paweł Furmankiewicz – 0
Konrad Hyziak – 0,5
Wojciech Czyż – 0,5
Sebastian Furmankiewicz – 0

LKS I Turze Pole po 14 kolejkach zajmuje drugie miejsce w tabeli z jedną porażką na koncie z obecnym liderem UKS Olimp I Łęki Dukielskie (porażka na wyjeździe 8:10). LKS po raz kolejny kieruje podziękowania dla kibiców drużyny.

materiał LKS Turze Pole

 

 

AKADEMIA MŁODEGO CZYTELNIKA

  To pomysł na spędzanie wolnego czasu z książką w domu, bibliotece czy na łące. To pomysł na nudę i alternatywa dla telewizji i Internetu. To czas spędzony na czytaniu, pogłębianiu wiedzy, uczący skupienia uwagi oraz rozwijający wyobraźnię dzieci. Akademia młodego czytelnika to akcja, której celem jest nawiązanie przyjaźni z książką: "Książki to najlepsi Twoi przyjaciele. Nie wyśmieją, nie zdradzą, a nauczą wiele". Każdy absolwent (dziecko do 8 lat)  AKADEMII MŁODEGO CZYTELNIKA 2014, który w okresie od kwietnia do sierpnia odwiedzi jedną z sześciu placówek bibliotecznych na terenie gminy Nozdrzec otrzyma INDEKS MŁODEGO CZYTELNIKA Każda wizyta w bibliotece, podczas której wypożyczy co najmniej 5 bajeczek premiowana będzie jednym punktem – zebranie 20 punktów równoznaczne będzie z ukończeniem akademii. Dodatkowe cztery punkty otrzymać będzie można podczas spotkań z książką organizowanych przez placówkę w której zapisane zostało dziecko. Na zakończenie mali absolwenci otrzymają pamiątkowe dyplomy ukończenia AKADEMII MŁODEGO CZYTELNIKA 2014. Najaktywniejsi otrzymają również drobne upominki.

Marta Bobola

Pierwszy semestr za nami.... Podsumowanie „Agrafki Agory” Lokalnego Konkursu Stypendialnego

   W roku akademickim 2013/2014 sześciu stypendystów Fundacji Pomocy Dzieciom rozpoczęło naukę na studiach wyższych dzięki programowi „Agrafka Agory” - Lokalnemu Konkursowi Stypendialnemu. Zdolna młodzież z powiatu brzozowskiego z sukcesem zakończyła pierwszy semestr. Wsparcie pomaga im realizować swoje pasje i marzenia o lepszej przyszłości.

    Dzięki dofinansowaniu Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory, darowiznom od lokalnych przedsiębiorców i wpłat z 1% podatku sześciu stypendystów Fundacji Pomocy Dzieciom realizuje marzenia o upragnionym wykształceniu. Miesięcznie, od października do czerwca, otrzymują kilkaset złotych na pokrycie kosztów związanych z podjęciem i kontynuowaniem nauki na studiach wyższych, tj. zakup materiałów dydaktycznych, zakwaterowanie, dojazd na uczelnię. – Głównymi celami „Agrafki Agory” są: pomoc zdolnej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin w podjęciu i kontynuowaniu nauki na studiach wyższych, rozwój zainteresowań i talentów, a także wzrost zaangażowania społecznego wśród studentów. Konkurs stypendialny służy także rozwojowi idei stypendiów w Polsce – informuje wiceprezes Fundacji, Bożena Bieńczak.

Stypendyści Fundacji studiują na uczelniach wyższych w Rzeszowie, Krakowie i Lublinie. 

Rybczak Ewelina - II rok, logistyka Politechnika Rzeszowska; Dmitrzak Krystian - I rok, finanse i rachunkowość Politechnika Rzeszowska; Wójtowicz Karolina - I rok, górnictwo i geologia AGH Kraków; Szostak Beata - I rok filologia polska Uniwersytet Rzeszowski; Maślak Andrzej - I rok, inżynieria naftowa i gazownicza AGH Kraków; Kowalska Dominika - IV rok, logopedia z audiologią UMCS Lublin.

  Andrzej - stwierdza - Na dzień dzisiejszy jestem zadowolony z wyboru tego kierunku. Mam nadzieję, że jest to trafny wybór i zaowocuje w przyszłości. Ewelina, która już po raz drugi jest stypendystką Fundacji, opowiada: Wybierając kierunek studiów starałam się znaleźć coś, co pozwoli mi rozwijać moje zainteresowania ekonomiczne, techniczne oraz z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów zarządzania.

Młodzież objęta wsparciem to otwarci na współpracę ludzie, pełni entuzjazmu i zapału do zdobywania wiedzy. Osiągają wysokie wyniki w nauce oraz angażują w różnego rodzaju działalność charytatywną. To także laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych. Mają szerokie zainteresowania, pasje i talenty, które pragną rozwijać. - Bardzo lubię zajęcia związane z dziennikarstwem: poznawanie ludzi, przeprowadzanie wywiadów, wspólne konwersacje. - dodaje Krystian, który udziela się w Kole Komunikacji Marketingowej.

Wszyscy stypendyści z powodzeniem zakończyli I semestr studiów. Uczestniczyli w wielu ciekawych wydarzeniach z życia swoich uczelni: -Pierwszy semestr studiów i kończącą go sesję egzaminacyjną mogę uznać za sukces. Brałem udział w spotkaniach w cyklu wykładów prowadzonych przez światowej sławy profesora z Niemiec – jako przykład podaje Krystian. - Dzięki ciężkiej pracy zdołałam zaliczyć wszystko w pierwszym terminie, a egzaminy nawet powyżej ocenydobrej. Do swoich sukcesów mogę zaliczyć udział w badaniach przesiewowych. Chciałabym podciągnąć moje wyniki. Program zawiera wiele treści z elektroniki, fizyki i psychofizyki. Radzę sobie dobrze, ale czuję, że mogę jeszcze lepiej! – opowiada Dominika.

Stypendyści współpracują z Fundacją, także przy organizacji i realizacji kampanii 1%.  Wszyscy są Ambasadorami Lokalnego Konkursu Stypendialnego „Agrafka Agory” w środowisku, w którym studiują. – Jesteśmy ogromnie dumni, że możemy wspierać tak ambitną i zdolną młodzież z naszego powiatu – mówi Wiceprezes Fundacji. To dzięki Partnerom konkursu możemy sfinansować stypendia w tym roku akademickim. Liczymy, że w realizację konkursu włączą się dotychczasowi i nowi partnerzy, abyśmy mogli dać szansę na rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki na studiach zdolnej i jednocześnie ubogiej młodzieży – zachęca.

Stypendystów Fundacji można wspierać przekazując 1% podatku dochodowego na ten cel oraz poprzez wpłaty na konto Fundacji. Numer KRS Fundacji to: 0000117587. Partnerami konkursu są: Eleo-Budmax, Apteka Prywatna B. Sawka, Gran-Pik Liwocz, Sieć Handlowa Alta, Brzozowski Portal Internetowy, Brzozowska Gazeta Powiatowa.

Więcej na temat konkursu na stronie www.fpd.org.pl/dzialanosc

    Informacje uzupełniające:

Fundacja Pomocy Dzieciom im. Stanisławy Bieńczak działa od ponad 12 lat na terenie Podkarpacia, ale także w innych częściach kraju. Została założona w Brzozowie przez Bożenę i Andrzeja Bieńczak – właścicieli Firmy Eleo-Budmax, która jest stałym mecenasem i opiekunem Fundacji. Posiada ona status Organizacji Pożytku Publicznego. Fundacja pomaga w leczeniu i rehabilitacji dzieci chorych i niepełnosprawnych, pomaga ubogim oraz wielodzietnym rodzinom. Wspiera także naukę i rozwój uzdolnionej młodzieży. Co roku przygotowuje akcję pod hasłem Tydzień Solidarności z Ubogim Dzieckiem, a ponadto angażuje się w organizacje aukcji dzieł sztuki. Od czerwca 2012 realizuje budowę Wieloetnicznej Wioski Dziecięcej dla sierot biologicznych i społecznych.

 (materiał nadesłany)

 

 

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne