Logo
Wydrukuj tę stronę

Dzień Patronów Zespołu Szkół w Orzechówce

fot. R. Koryto fot. R. Koryto

    23 października w Zespole Szkół w Orzechówce obchodzono Dzień Patronów Szkoły połączony z pasowaniem na uczniów klas pierwszych – Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły i Królowej Jadwigi i Gimnazjum im. Króla Władysław Jagiełły i Świętej Królowej Jadwigi. Do grona uczniów przyjęto 15 dzieci z klasy I Szkoły Podstawowej i 20 z Gimnazjum.

    Uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pasowania dokonała Ewa Niemiec – dyrektor Zespołu Szkół. Najmłodsi uczniowie zabrali publiczność w podróż lokomotywą. Zwiedzając różne kraje pierwszoklasiści pokazali, że już wiele się nauczyli – śpiewali, tańczyli i recytowali. Był także koncert na cymbałkach. Uczniowie gimnazjum przygotowali scenkę związaną z naszymi patronami. Powiązali czasy współczesne ze średniowieczem. Widzowie brali udział w lekcji w szkole współczesnej oraz średniowiecznym uniwersytecie, byli na dworze króla Władysława Jagiełły  i Królowej Jadwigi.  Całości dopełniały piękne stroje i nastrojowa muzyka.

Jednym z zadań szkoły jest pomoc w wychowaniu. Bardzo pomocny w tym procesie  jest wzór osobowościowy patrona szkoły. Król Władysław Jagiełło – wybitny przywódca i polityk. Pokonał potęgę krzyżacką pod Grunwaldem. Z jego nazwiskiem łączy się odnowienie Akademii Krakowskiej – znanej dziś jako Uniwersytet Jagielloński. Święta Królowa Jadwiga – koronowana królowa Polski. To skromna, wykształcona osoba, otaczająca się uczonymi, wrażliwa na potrzeby innych ludzi. Beatyfikowana i kanonizowana przez Świętego Jana Pawła II. Ich małżeństwo przyczyniło się do chrystianizacji Litwy i wzmocniło pozycję Polski w Europie. Choć to postacie z odległej historii, to wartości, które im przyświecały powinny też być ważne dla nas. Wiara chrześcijańska, miłość do ojczyzny, docenianie wartości nauki i wykształcenia oraz pomoc innym ludziom – życie nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla innych – to wartości ponadczasowe.Ewa Niemiec

            Dzień patronów już na stałe wpisany jest w kalendarium Zespołu Szkół. Bardzo cieszy, że zawsze dopisują zapraszani goście. Dla uczniów szczególnie ważny jest udział rodziców, którzy są świadkami ich przyrzeczeń związanych z byciem uczniem szkoły.

                                                                                                         Ewa Niemiec

Fot w galerii – R. Krupa

Ostatnio zmienianyśroda, 05 listopad 2014 10:14

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.