Logo
Wydrukuj tę stronę

Orzechówka - poświęcenie i odsłonięcie Krzyża i Pomnika. Upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości

fot. Roman Koryto fot. Roman Koryto

„Uwierz, Polsko!

 Naszej wiary nie zabraknie nam!

Żaden wróg nie zwycięży

Boga w nas!

 z Bogiem zawsze pokonamy każde zło.”

    7 października 2018 r. był wyjątkowym dniem w życiu orzechowian. We wsi, z inicjatywy mieszkańców, stanął krzyż i pomnik upamiętniający 100.lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, jako hołd złożony wszystkim Polakom, dzięki którym żyjemy w wolnej Polsce. Warto przypomnieć, że dokładnie 100 lat temu – 7.10.1918r. – Rada Regencyjna odezwą do Narodu Polskiego zapowiedziała powstanie Niepodległej Polski. Podstawą prawną była publikacja czternastu punktów prezydenta USA T.W.Wilsona, zaakceptowane przez państwa centralne. Był to fundament przyszłych rokowań pokojowych, kończących I wojnę światową. Punkt trzynasty gwarantował Polsce niepodległość, czyli Rada Regencyjna proklamowała niepodległość Polski.

Uroczystość w Orzechówce uświetnili swą obecnością: poseł Piotr Uruski, poseł III i VI kadencji – orzechowianin Adam Śnieżek, dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Bogdana Rzońcy – pani Ewa Miciak, dyrektor Biura Senatorskiego Senator RP Alicji Zając – pani Iwona Trawińska-Ćwiertniewicz, przedstawiciel Wojewody Podkarpackiego – pan Stanisław Zając, Wicestarosta Powiatu Brzozowskiego Pan Janusz Draguła, delegacja Rady Powiatu Brzozowskiego przewodniczący Pan Henryk Kozik z radnymi: Panami Adamem Jajko, Zdzisławem Szmydem i Piotrem Wroną. Byli także Komendant Powiatowy Policji - pan Mariusz Urban, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej – pan Marek Ziobro z delegacjami. Nie zabrakło przedstawicieli lokalnych władz i gospodarzy uroczystości –Wójt Gminy Jasienica Rosielna – pani Urszula Brzuszek, Sołtys wsi – pan Adolf Kuśmierczyk oraz przewodniczący Rady Gminy Jasienica – pan Stanisław Pająk z radnymi, komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych ze strażakami, przedstawiciele Urzędu Gminy, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysi oraz nauczyciele i uczniowie Zespołu Szkół w Orzechówce. Ważna dla organizatorów był obecność projektanta i wykonawcy pomnika – pana Tadeusza Majcher oraz wykonawców krzyża – pana Macieja Magusiaka i Zbigniewa Masłyka.

Przez cały okres zaborów tym, co jednoczyło Polaków były wiara i język. Jako podziękowanie Bogu za wolną Polskę, obchody rozpoczęto się w Kościele parafialnym p.w. Świętej Rodziny w Orzechówce. Mszę św., pod przewodnictwem Proboszcza ks. Karola Goneta, odprawili Ks. Krzysztof Chudzio – wicedziekan Dekanatu Domaradzkiego oraz ks. Zbigniew Mackiewicz – wikariusz w Orzechówce. Po Mszy św. z udziałem orkiestry, Pocztu Flagowego, Pocztów Sztandarowych, strażaków oraz zaproszonych gości i mieszkańców Orzechówki nastąpiło przejście przed Pomnik, gdzie po poświęceniu przez Ks. Proboszcza Karola Goneta i odsłonięciu przez sołtysa Adolfa Kuśnierczyka złożono kwiaty. Później zaproszeni goście przeszli do Sali Domu Ludowego na część artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Orzechówce.

100 lat temu odzyskaliśmy niepodległość, ale nikt tej niepodległości nam nie dał. To zasługa wielu pokoleń Polaków. Droga do niepodległości wiodła przez lata walki powstańczej, ale i pracy o świadomość narodową. Ważną rolę w tym temacie pełniła szkoła w Orzechówce, istniejąca od roku szkolnego 1863/64. Kolejni kierownicy, dyrektorzy i nauczyciele dawali świadectwo patriotyzmu. Orzechowianie walczyli na wielu frontach. Byli w legionach Marszałka Piłsudskiego w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku. Wsławili się w kampanii wrześniowej 1939roku, później zdobywali najwyższe odznaczenia w bitwie o Anglię. Ci, którzy zostali na ojcowiźnie również zdawali egzamin z patriotyzmu i swego człowieczeństwa.

Wyjątkowym podsumowaniem zasług szkoły jest przyznanie jej w tym roku przez Kapitułę Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie honorowej Nagrody „Świadek historii”. Szkoła w Orzechówce jest świadkiem historii tej ogólnopolskiej, a nawet światowej. Jednak przede wszystkim te mury widziały wiele pięknych i tragicznych wydarzeń z codziennego życia orzechowian. Kolejni kierownicy, dyrektorzy i nauczyciele kształtowali prawdziwych patriotów. W czasach próby zdali oni egzamin z patriotyzmu, a ich życiorysy powinny być wzorem dla współczesnej młodzieży, przed którą świat stoi otworem. Jest wiele możliwości rozwoju, jednak jeśli ktoś zapomni o tym, co w życiu najważniejsze, jeśli odetnie się od wiary, Ojczyzny i rodziny, może się zagubić w chaosie współczesnego świata. Patriotyzm czasu pokoju, to przede wszystkim Pamięć o bohaterach, ale to także świadomość, że o wolność i pokój musimy cały czas zabiegać.

                                                                                                                      Ewa Niemiec

Ostatnio zmienianyśroda, 10 październik 2018 20:38

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.