Logo
Wydrukuj tę stronę

Kraszewski. Komputery dla bibliotek

  

 

 

    Komputery dla Biblioteki w Jasienicy Rosielnej dofinansowane ze środków Instytutu Książki. 

 

    Program Kraszewski. Komputery dla bibliotek” realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2012, a jego celem jest " podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z Internetu, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów i udostępnianie ich on-line.

 Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego obecnie Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego – ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.

 Biblioteka w Jasienicy Rosielnej znalazła się wśród 127 bibliotek (realizujących zadanie 3), których wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie i otrzymała maksymalną kwotę dofinansowania - 10 tys. zł na projekt pod nazwą „Powieść bez tytułu”- czyli trudy komputeryzacji”.

 Całość kwoty zostanie przeznaczona na zakup 4 zestawów komputerowych z oprogramowaniem.

 Zgodnie z regulaminem programu 2 zestawy zwiększą liczbę stanowisk umożliwiających, użytkownikom biblioteki w Jasienicy Rosielnej i w Bliznem, korzystanie z Internetu, a dwa pozostałe umożliwią bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnienie ich on-line.

 Udziałem w programie „Kraszewski. Komputery dla bibliotek rozpoczynamy proces komputeryzacji bibliotek gminy. Regulaminem programu zobowiązani jesteśmy do skatalogowania oraz umieszczenia w katalogu on-line wszystkich jednostek inwentarzowych bibliotek do 31.XII. 2014 roku. Dzięki temu nasi użytkownicy nie wychodząc z domu będą mogli sprawdzić zasób księgozbioru, dostępność książki. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania podniesie, jakość świadczonych usług, usprawni pracę i przekaz informacji o księgozbiorze.

 Pełna informacja o programie oraz lista bibliotek zakwalifikowanych znajduje się tutaj: http://www.bibliotekaplus.pl/103/komputery_dla_bibliotek.html

 

 

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.