Logo
Wydrukuj tę stronę

Jasienica Rosielna w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Jasienica Rosielna w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

     Gmina Jasienica Rosielna w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" otrzymała dofinansowanie w wysokości 33 500,00 zł. Wysokość wsparcia finansowego uzależniona była od liczby uczniów uczęszczających do danej placówki  i kształtuje się następująco:

- Szkoła Podstawowa im św. Michała Archanioła w Bliznem – 12 000,00 zł oraz wkład własny w kwocie 3 000,00 zł

- Szkoła Podstawowo a im Świętego Jana Pawła II w Jasienicy Rosielnej w Zespole Szkół w Jasienicy Rosielnej – 12 000,00 zł oraz wkład własny

w kwocie 3 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. Króla Władysława Jagiełły i Klólowej Jadwigi w Zespole Szkół w Orzechówce - 4 000,00 zł oraz wkład własny

w kwocie 1 000,00 zł

- Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej – 3 000,00 zł oraz wkład własny

w kwocie 750,00 zł

- Przedszkole w Bliznem – 2 500,00 zł oraz wkład własny w kwocie 625,00 zł

Celem programu jest wspieranie organów prowadzących placówki oświatowe w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa. Przyznane kwoty zostaną przeznaczone na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych oraz na realizację działań promujących czytelnictwo. Wkład Gminy Jasienica Rosielna wynosi 8 375,00 zł, a całkowity koszt realizacji zadania to 41 875,00 zł. UG Jasienica

Ostatnio zmienianyśroda, 11 maj 2022 12:41

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.