Menu
Dzisiaj jest: 29 Lipiec 2021    |    Imieniny obchodzą: Marta, Olaf, Flora
NAJNOWSZE:

logo321

reklama

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NABÓR

ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NABÓR ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ, NABÓR

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Gmina Brzozów  otrzymała decyzję o przyznaniu   dotacji finansowej w wysokości ponad 400 tysięcy zł  w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2019-2020 ” ,  Solidarnościowego  Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na zatrudnienie asystentów dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Zadaniem asystenta jest m.in. pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych czy podejmowaniu aktywności społecznej, w tym pomocy w uczestniczeniu w wydarzeniach kulturalnych czy sportowych. Dostępność usług asystenta powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnością bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Planowany termin uruchomienia usług od 1 stycznia 2020 roku, natomiast już dziś zapraszamy do zgłaszania się do udziału w programie zarówno osoby z niepełnosprawnością jak i kandydatów na asystentów.

Wsparciem planujemy objąć 30 osób z niepełnosprawnością, o przyjęciu do programu decyduje data zgłoszenia udziału. Każdej osobie przysługuje w ciągu miesiąca zatrudnienie asystenta w wymiarze 30 godzin a usługi mogą być realizowane przez 7 dni w tygodniu, w godzinach od 7.00 do 22.00 , w uzasadnionych przypadkach godziny wykonywania usług mogą zostać zmienione. Udział w programie osób z niepełnosprawnością jest całkowicie nieodpłatny.

Ważne! Usługi asystenta może świadczyć osoba, która:

– posiada dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej;

 lub

– posiada wykształcenie przynajmniej średnie i co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Osoba z niepełnosprawnością ma również samodzielny wybór osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta, jednakże nie mogą to być członkowie rodziny faktycznie z nią zamieszkujący.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim Brzozowie, wydziale Spraw Społecznych, pokój nr 8 lub 9. Telefon 13 306 10 90 lub 13 306 10 64.

Druk zgłoszenia do udziału w programie można pobrać tutaj

Treść programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej do pobrania tutaj

Alicja Tomoń

Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne