Logo
Wydrukuj tę stronę

NOWE OBLICZE WIEJSKICH ŚWIETLIC

fot. M. Bobola fot. M. Bobola

    Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu początkiem listopada zakończył prace związane z realizacją operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013” pn. „Nowe oblicze wiejskiej świetlicy – wyposażenie świetlic wiejskich w Gminie Nozdrzec”. 

   Zgodnie z założeniem zakupione zostało wyposażenie do czterech świetlic wiejskich na terenie Gminy w miejscowościach: Izdebki, Izdebki – Rudawiec, Wara i Wesoła. Świetlice w Wesołej oraz Izdebkach – Rudawcu wzbogaciły się o zestaw 3 stołów do gry: piłkarzyki, bilard oraz Airhockeya; świetlica funkcjonująca przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze o stół do airhockeya oraz „piłkarzyki”, natomiast w filii bibliotecznej w Izdebkach dzieci i młodzież mogą korzystać ze stołu do gry w piłkarzyki.

   Doposażenie świetlic w znaczącej mierze przyczynia się do rozwijania aktywności społeczności lokalnej, wzbogaca ofertę placówek, które są centrami życia kulturalnego mieszkańców.

   Całkowite koszty projektu: 29 534,00 zł. Kwota refundacji: 19 209,09 zł. Projekt współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. (nozdrzec.blogspot.com)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.