Logo
Wydrukuj tę stronę

"Utkani na nowo"

fot. M. Bobola fot. M. Bobola

    Od 7 lipca do 31 października Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Warze, dzięki dofinansowaniu otrzymanemu od Zarządu Województwa Podkarpackiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w 2014 roku zadań w zakresupomocy społecznej – realizowała projekt pn. „Utkani na nowo”.

    Projekt zakładał realizację zajęć świetlicowych, zajęć umuzykalniających, organizację wyjazdowych warsztatów artystycznych oraz pikników integracyjnych. I tak, w czterech świetlicach w miejscowościach Harta, Izdebki Rudawiec, Siedliska i Wara odbywały się zajęcia świetlicowe oraz zajęcia umuzykalniające. Łącznie przeprowadzonych zostało 256 godzin zajęć podczas których odbywały się warsztaty artystyczne, zabawy świetlicowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, głośne czytanie bajek, pomoc przy odrabianiu zadań domowych, turnieje, ognisko itp. dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiono do w/w świetlic wyposażenie:  chusty integracyjne, narty letnie oraz zestawy do unihokeja. Uczestnicy zajęć otrzymywali również bezpłatne materiały plastyczne w trakcie warsztatów oraz poczęstunek. Dzięki zakupowi zestawów do rytmiki dzieci uczestniczące w zajęciach umuzykalniających mogły brać w nich czynny udział.

Zorganizowane zostały również dwa wyjazdowe warsztaty artystyczne z zakresu ceramiki i papieru czerpanego, w których udział wzięło łącznie 60 dzieci. Warsztaty odbywały się na Uniwersytecie Ludowym w Woli Sękowej. Większości dzieci, które brały udział w wyjeździe przez cały okres wakacji przebywała w domu.

Dzięki otrzymanemu wsparciu odbyły się również cztery pikniki integracyjne w Izdebkach Rudawcu (29 lipca), Siedliska (12 sierpnia), Harta (24 sierpnia) oraz w Warze (31 sierpnia). W takcie wspólnej zabawy prowadzonej przez profesjonalnego animatora nie zabrakło konkursów, których uczestnicy nagradzani byli promocyjnymi gadżetami zakupionymi w ramach projektu. W piknikach uczestniczyły wszystkie pokolenia mieszkańców – zarówno Ci najmłodsi, ich rodzice,  jak i starsi.

Całkowity koszt zadania wyniósł: 25 862,00 zł w tym dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej:  19 590,00 zł; wkład finansowy własny 6 272,00 zł (w tym wkład osobowy 3 972,00 zł (świadczenia wolontariuszy)).

Marta Bobola

Zobacz galerię, fot. M. Bobola KLIK

Ostatnio zmienianywtorek, 04 listopad 2014 21:57

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.