Logo
Wydrukuj tę stronę

I sesja Rady Gminy Nozdrzec

fot. arch. UG Nozdrzec fot. arch. UG Nozdrzec

W poniedziałek 19 listopada odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Nozdrzec w kadencji 2018 – 2023. Pierwsza sesja nowo wybranej rady, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zwołana została przez Komisarza Wyborczego, a jej otwarcia dokonał i poprowadził do czasu wyboru przewodniczącego, radny senior Marian Zabój.

Głównym tematem porządku obrad było złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych, wybór przewodniczącego oraz zaprzysiężenie wójta.

Po odczytaniu przez radnego seniora słów ślubowania: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, każdy radny, wyczytany z imienia i nazwiska, potwierdził akt ślubowania słowem „ślubuję” lub „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”.

Wybór przewodniczącego odbywał się w głosowaniu tajnym. Radni na przewodniczącego Rady Gminy Nozdrzec wybrali Adriana Skubisza.

Uroczyste ślubowanie złożył wójt Stanisław Żelaznowski: „Obejmując urząd wójta gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy – tak mi dopomóż Bóg”. (UG Nozdrzec)

Ostatnio zmienianypiątek, 23 listopad 2018 17:13

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.