Logo
Wydrukuj tę stronę

Złote Gody w Nozdrzcu

z arch UG Nozdrzec z arch UG Nozdrzec

    Złote Gody są zawsze wyjątkowym wydarzeniem, tym bardziej, gdy tak wielu Jubilatów może świętować je razem. Wspólne przeżycie 50 lat wymaga wierności, miłości rodzinnej, wzajemnego zrozumienia, zaufania. To wzór i przykład dla młodych ludzi wstępujących w związki małżeńskie. Tak mogą mówić małżeństwa, które przeżyły wspólnie pół wieku. Zasługują one na ,,Złoty Medal’’- Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. W tym roku jubileusz ten obchodziło dziewiętnaście małżeństw. Na wniosek Wójta Gminy zostały im przyznane medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Medale te, przyznane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, zostały wręczone podczas uroczystego spotkania, które odbyło się w dniu 12 października w Domu Strażaka w Nozdrzcu.

    Tegoroczni Jubilaci to Państwo;

Anna i Tadeusz S z p i e c h o w i e  z Hłudna,

Anna i Stanisław H a w r a  n i k o w i e  z Hłudna,

Helena i Franciszek C i c h o c c y  z Huty Poręby,

Janina i Władysław Z i m o n i o w i e  z Huty Poręby,

Czesława i Jan W ó j t o w i c z o w i e  z Izdebek,

Stanisława i Czesław H e l o n o w i e  z Izdebek,

Zofia i Sylwester S i e d l e c c y  z Izdebek,

Katarzyna i Henryk B a r a n o w i e  z Izdebek,

Genowefa i Józef R o m a n i k o w i e  z Izdebek,

Zofia i Stanisław G ł a d y s z o w i e  z Izdebek,

Łucja i Mieczysław C i c h o c c y  z Nozdrzca,

Zofia i Stanisław K a r n a s o w i e  z Nozdrzca,

Zofia i Kazimierz N i e m i e c  z Nozdrzca,

Zofia i Mikołaj D u r a k o w s c y  z Wary,

Genowefa i Henryk T o m o n i o w i e  z Wesołej, 

Bolesława i Kazimierz K a r n a s o w i e  z Wesołej,

Maria i Kazimierz M a r c h l o w i e  z Wesołej,

Maria i Franciszek D o m a r a d z c y  z Wesołej,

Emilia i Tadeusz K u r d z i e l o w i e  z Wesołej.

     W uroczystości udział wzięli; Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nozdrzcu Magdalena Niemiec, Proboszcz Parafii Rzymsko - Katolickiej w Nozdrzcu ks. Jan Turczyn, radni Rady Gminy Nozdrzec Stanisław Guzik i Zbigniew Karnas oraz Sołtys Wsi Nozdrzec Andrzej Niemiec. Uroczystość odbyła się w niezwykle ciepłej i miłej atmosferze. Były gratulacje, kwiaty, pamiątkowe zdjęcia, życzenia oraz tradycyjne „sto lat” z lampką szampana. Oprawę artystyczną przygotowała Biblioteka Publiczna w Nozdrzcu i Gminne Centrum Informacji. Po części oficjalnej, uczestnicy spotkania przy wspólnym stole spędzili wiele miłych chwil, które umilała kapela ludowa „Warzanie”.

Szanowni Jubilaci

    Z tak pięknej okazji, jaką jest 50 rocznica Waszego ślubu, życzymy Wam wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu Diamentowych Godów.

Kierownik USC w Nozdrzcu

Magdalena Niemiec

Diamentowych Godów wszystkim tegorocznym jubilatom życzy także redakcja portalu „Brzozowiana.pl”.

(www.nozdrzec.pl)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.