Logo
Wydrukuj tę stronę

Ruszyła budowa kanalizacji w Gminie Nozdrzec

Ruszyła budowa kanalizacji w Gminie Nozdrzec

     23 czerwca miało miejsce przekazanie terenu i placu budowy dla wykonania robót w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nozdrzec”.

     Realizacja przedmiotowej inwestycji to już kolejny etap działań związanych z poprawą gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gm. Nozdrzec. Przypomnijmy, że na początku roku oddano do użytku zmodernizowany wodociąg w sołectwie Wesoła — Ujazdy — Ryta Górka, a ponadto rozpoczęto prace przy wodociągu w Izdebkach.

„Budowa kanalizacji na terenie gminy Nozdrzec to już nie tylko wyłącznie plany i obietnice, a rzeczywistość. Jest to zadanie priorytetowe dla naszego samorządu oraz społeczności lokalnej, którego realizacja była jednym z moich celów, kiedy obejmowałem funkcję wójta. Cieszę się, że decyzje podjęte jeszcze początkiem kadencji pozwoliły na stworzenie odpowiedniej kondycji finansowej naszej gminy, dzięki czemu w budżecie znajdują się odpowiednie środki na wykonanie projektów, które zabezpieczają podstawowe potrzeby mieszkańców i pozwalają pozytywnie oddziaływać na środowisko. Należy pamiętać, że to nie koniec planowanych działań, albowiem w najbliższej przyszłości zaczniemy budowę oczyszczalni ścieków dla całej Aglomeracji Nozdrzec.” — mówi Wójt Gminy Nozdrzec Stanisław Żelaznowski.

„Wszystkich cieszy ilość realizowanych inwestycji na terenie gminy, które co najważniejsze — odpowiadają na potrzeby mieszkańców i stanowią realizację obietnic złożonych jeszcze przed rozpoczęciem obecnej kadencji samorządu terytorialnego. Należy podkreślić, że realizowane projekty wpływają pozytywnie na rozwój naszej gminy, na co wskazuje ogólnopolskie opracowanie jakim jest Raport Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Cieszę się, że umiejętność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz współpraca — pozwalają na utrzymanie dobrej passy inwestycyjnej na terenie gminy Nozdrzec.”  — komentuje Przewodniczący Rady Gminy Nozdrzec Adrian Skubisz. (red)

Ostatnio zmienianysobota, 25 czerwiec 2022 02:24

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.