Logo
Wydrukuj tę stronę

„Wiwat maj, Trzeci Maj!”

3 Maja jest jedną z najważniejszych dat w ponad tysiącletniej historii narodu polskiego. Tego dnia 1791 roku Sejm Wielki uchwalił postępową konstytucję, zwaną powszechnie Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza w Europie, a druga na świecie ustawa zasadnicza oparta na monteskiuszowskim trójpodziale władzy.

Wśród tych, którzy pamiętali o tym niezwykle ważnym dla Polski wydarzeniu była również Szkoła Podstawowa w Siedliskach, która to pamiętne święto uczciła w dniu 29 kwietnia 2013r. uroczystą akademią dla dzieci, młodzieży i Grona Pedagogicznego.

Montaż słowno – muzyczny przygotowała w oparciu o swój autorski scenariusz p. mgr Edyta Szczepanik, przy udziale p. mgr Barbary Blamy.

Uczestnicy akademii (uczniowie kl. IV – VI) w czasie swoich wystąpień przedstawili dzieje Polski od rozbiorów aż po czasy współczesne, szczególną uwagę poświęcając Ustawie z dnia 3 Maja 1791r. Konstytucja – niezwykle doniosły dla Polski akt, zawierający podstawy reform państwa była ostatnią próbą ratowania zagrożonej Ojczyzny, przez jej światłych obywateli. Wprowadzała ona wyraźny podział władzy w Polsce na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, znosząc liberum veto i elekcje panującego. Konstytucja 3 maja podniosła rolę miast i mieszczan, broniła praw włościan, uznawała religię katolicką za religię panującą, zatwierdzając jednocześnie wolność wszelkich innych religii i obrządków, tworzyła podwaliny pod nowoczesne suwerenne państwo. Niestety dzieło stronnictwa patriotycznego nie przetrwało próby ówczesnej sytuacji w jakiej znalazła się nasza Ojczyzna, jednak na zawsze pozostało w sercach i świadomości Polaków jako źródło natchnienia i siły do walki o wolną Polskę.

Tamte dni to pożółkłe, ale bezcenne karty naszej historii. Karty stare, ale żywe, bo nie można o nich zapomnieć, bo to one stworzyły radość dzisiejszych czasów, dlatego należy o nich pamiętać, a ich bohaterom oddać cześć.

Wspomnienia tych odległych czasów odżywały w pamięci zgromadzonych dzięki przygotowanym przez uczniów odpowiednio dobranym utworom, podkreślanym nastrojową muzyką m. in. Chopina, a także pieśniom patriotycznym i przygotowanym dekoracjom.

Na zakończenie głos zabrała p. Dyrektor Józefa Misiewicz, dziękując za przygotowanie uroczystości poświęconej Ojczyźnie, podkreśliła również że dzięki obchodom rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja cała społeczność szkolna z SP w Siedliskach godnie uczciła to wielkie narodowe święto.

                                                                                                                   mgr Edyta Szczepanik

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.