Menu
Dzisiaj jest: 22 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Tomasz, Maurycy
NAJNOWSZE:

białoczerwona

plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Staże wakacyjne uczniów ZSZ w Dynowie – szansą na lepsze zatrudnienie

    Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu 2014r. uczniowie Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywali staże zawodowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim.

    W stażach uczestniczyło 118 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia.Uczniowie odbywali czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.

    W stażu brali udział uczniowie Technikum w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali staż w następujących firmach informatycznych: „APOLLO” Rzeszów, ZETO Rzeszów, FROG Rzeszów, INFORES Przemyśl, VOBIS Przemyśl oraz sklepach komputerowych: INTERMAX Brzozów, Wirtualny Świat Dynów a także AG -Comp Dynów, ALTKOM Nienadowa, SOFKOM Przeworsk.

    Kolejną grupą byli uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk  i technik handlowiec którzy realizowali staż w firmach prowadzących działalność logistyczno - handlową: SZiK Tyczyn, BEWA Dynów, TIFO Dynów, Piotruś Pan Dubiecko, SÓW - POL Dynów, GS „Samopomoc Chłopska” Dynów i Spółdzielnia Inwalidów Dynów.

    Następna grupa to uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Odbywali oni staż w firmach obsługowo - naprawczych pojazdów samochodowych: GAZ-STOL Dynów, Morfeusz Dynów, SKR Błażowa,

    Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzymał stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu, ubranie robocze oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także otrzymali dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształcanie uczniów. Koszty projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatkowe szanse dla uczniów na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

                                                                                                            Marcin Kałamucki 

Dotacja WFOŚiGW na doposażenie jednostek OSP w Dynowie.

     W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP na sprzęt oraz wyposażenie, złożone zostały wnioski do WFOSiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek. Kwota jaką pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie  na zakup  sprzętu  oraz wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej wynosi: 28 143,47 złotych, natomiast wkład własny Gminy wynosi: 7 035,87 zł. Łączna wartość zadania - zakupionego sprzętu i wyposażenia to 35 179,34 zł.

    Po podpisaniu umów z dostawcą sprzętu oraz wyposażenia t.j: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP O/Wojewódzki w Rzeszowie (wyłoniony na podstawie najkorzystniejszej złożonej oferty) zrealizowany został następujący zakres dostawy:

OSP Dynów: hełmy CALISIA 6 kpl, rękawice ochronne 6 par, ubrania ochronne NOMEX 3 kpl, szelki ratownicze 1 szt, czujniki bezruchu 3 szt, prądownica turbo Jet 2 szt, latarki z uchwytem do hełmu 6 szt, kominiarki 4 szt.

- na kwotę 11 035,38 zł z tego : - udział WFOŚiGW 8 828,30 zł - udział Gminy 2 207,08 zł

OSP Bartkówka: ubrania specjalne GARDA 6 kpl, hełmy CALISIA 6 szt, buty gumowe STRAŻAK 6 par, węże tłoczne W-52 2 szt, węże tłoczne W-75 6 szt, rękawice ochronne 6 par.

- na kwotę 13 056,24 zł z tego: - udział WFOŚiGW 10 444,99 zł - udział Gminy 2 611,25 zł

OSP Dynów Przedmieście: prądownica turbo Jet 2 szt, rozdzielacz kulowy 1 szt, kominiarki 8 szt, buty gumowe STRAŻAK 6 par, hełmy CALISIA 5 szt, czujniki bezruchu 4 szt, linka ratownicza 2 szt, rękawice ochronne 10 par.

- na kwotę 11.087,72 zł z tego : - udział WFOŚiGW 8.870,18 zł - udział Gminy 2.217,54 zł

Sprzęt został przekazany do poszczególnych jednostek OSP. (dynow.pl)

Nie chcą budowy elektrowni wiatrowych w okolicach Wzdowa

    W czwartek 28 sierpnia w Jasionowie z inicjatywy Stowarzyszenia Razem dla Jasionowa odbyło się spotkanie mieszkańców wsi Jasionów, Buków i Wzdów w sprawie budowy elektrowni wiatrowych w okolicach Wzdowa. Mieszkańcy są zaniepokojeni tą inwestycją, ponieważ zbyt bliska odległość od zabudowań sprawia, że wiatraki będą bardzo uciążliwe dla nich.

     Jak doskonale wiemy na podstawie publikacji w mediach oraz naukowych opracowań wiatraki o tak dużej mocy (2 MW) wysokości ponad 100 metrów i zasięgu ramion 70 metrów, nie są obojętne dla zdrowia ludzi i zwierząt, obracające się śmigła powodują zawirowania powietrza (infradźwięki , hałas, szum oraz efekt „migotania cienia”. Nie bez znaczenia jest też spadek wartości cen działek wokół wiatraka. Mieszkańcy uważają że nie było odpowiednich konsultacji społecznych i informacji ze strony władz w tej sprawie i zostali pozostawieni sami sobie. Dlatego też Stowarzyszenie zainicjowało spotkanie mieszkańców z Jasionowa, Bukowa i Wzdowa  na którym nakreślono plan działania na najbliższe dni. Prezes Stowarzyszenia Grzegorz Filak przedstawił wizję porozumienia trzech miejscowości w celu wspólnego działania i zaproponował utworzenie Komitety Protestacyjnego. Jednogłośnie zatwierdzono ten projekt, co świadczy o potrzebie jednoczenia się w obliczu wartości, jaką jest zdrowie mieszkańców oraz ochrona walorów przyrodniczych naszych miejscowości. Następnie wybrano zarząd protestu oraz wyznaczono delegację, która miała się udać  do Gminy w celu wyznaczenia spotkania z Wójtem Gminy Haczów. Przewodniczącym komitetu został wybrany Józef Kołodziej. Wśród zebranych gości byli, przewodniczący Rady Powiatu Henryk Kozik, Marian Daszyk były poseł a obecnie koordynator Komitetu obrony przed budową elektrowni wiatrowych, radni z Jasionowa Józef Kołodziej, Sławomir Kasprzycki, sołtys Bukowa Małgorzata Jędrzychowska – Kielar. Marian Daszyk opowiedział o swoich doświadczeniach w walce elektrowniami wiatrowymi. Na zakończenie spotkania zgodnie ustalono potrzebę zebrania jak największej liczby podpisów mieszkańców pod protestem. (materiał nadesłany) 

UZUPEŁNIENIE

 Do galerii dodaliśmy nadesłane zdjęcie, obrazujące odległość 300 m od miejsca planowanej budowy „wiatraka” do najbliższego domu (wg. autora materiału).

 Chętnie poznalibyśmy jako redakcja, zapewne czytelnicy także – stanowisko drugiej strony. Według posiadanych wiadomości w najbliższych dniach ma się odbyć spotkanie inicjatorów protestu władzami gminy, czy z inwestorem także – tego nie wiemy.

Iskra Przysietnica zremisowała z Bukowianką Bukowsko...

 • Dział: Sport

    Mecz walki, początkowo w deszczu. Iskra atakowała, a Bukowianka tylko kontratakowała, kilka sytuacji miała każda ze stron. Liczne faule psuły widowisko. Remis, patrząc na grę jest sprawiedliwy choć szkoda 2 punktów gospodarzy, którzy nie zdołali na własnym stadionie doprowadzić do zwycięstwa.(majkelwu)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne