Logo
Wydrukuj tę stronę

Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego

Dzień Patrona Powiatu Brzozowskiego

    Kolejne trzy osoby zostały wyróżnione tytułem „Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego”, przyznawanym od 2011 roku z okazji Dnia Patrona Powiatu Brzozowskiego Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Tym razem honorowy tytuł, statuetka Księdza Jerzego i nagroda finansowa trafiły do Księdza Kapelana Tomasza Zięby, Adama Piecucha i Anny Mendyki. W poprzednich dwóch edycjach konkursu „Zasłużonymi dla Powiatu Brzozowskiego” zostali: w 2011 r. – Ksiądz Infułat Julian Pudło, Stanisław Łobodziński, Bronisław Przyczynek, a w 2012 r. – Ksiądz Prałat Kazimierz Kaczor, Kazimierz Barański i Józef Cupak. Tytuł ”Zasłużony dla Powiatu Brzozowskiego” przyznawany jest jako zaszczytne wyróżnienie za zasługi dla powiatu szczególnie w dziedzinie naukowej, społecznej, kulturalnej i sportowej. Wyboru dokonuje siedmioosobowa Kapituła, której przewodniczy Zygmunt Błaż, a członkami są: Agata Gierlach, Wiesław Graboń, o. Jan Gruszka, Jerzy Kuczma, Barbara Stolarz i Roman Wojtarowicz. – Obrady Kapituły nie są łatwe, bo przecież wszystkie osoby i instytucje zgłoszone do wyróżnienia to nietuzinkowe i wybijające się osobowości na tle powiatu. Zawsze udaje nam się jednak dojść do konsensusu i tym razem również tak było, a zakres zasług społecznych laureatów najlepiej świadczy o tym, że dokonaliśmy słusznego wyboru – tak podsumował pracę Kapituły jej Przewodniczący Zygmunt Błaż. Radości i wzruszenia nie kryli sami wyróżnieni. - Serdecznie dziękuję za przyznanie mi tak prestiżowego tytułu. Podkreślam, że stanowi to dla mnie zachętę i motywację do dalszego działania, zarówno w szeregach Fundacji Promocji Zdrowia, jak i w działalności misyjnej, której też się mocno poświęcam – powiedziała Anna Mendyka. Ksiądz Kapelan Tomasz Zięba nagrodę finansową przekazał na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Brzozowie. (powiat brzozow.pl)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.