Logo
Wydrukuj tę stronę

Informacja Starosty Brzozowskiego dot. ul. Rynek w Brzozowie

fot. Brzozowiana fot. Brzozowiana

   W związku z Informacją Burmistrza Brzozowa dotyczącą zatwierdzenia stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej Nr 115517R (ul. Rynek) w Brzozowie przez Starostę Brzozowskiego nadmieniam, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Starosta zobowiązany jest do zatwierdzenia organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów.

    W przypadku ul. Rynek projekt zmiany stałej organizacji ruchu został opracowany i złożony do zatwierdzenia przez Burmistrza Brzozowa (23 września ub.r.). Podkreślam, że podczas rozpatrywania sprawy, Starosta - biorąc pod uwagę pismo mieszkańców ulicy Rynek z prośbą o wyznaczenie większej ilości miejsc postojowych - zaproponował Burmistrzowi Brzozowa spotkanie na ulicy Rynek i przeanalizowanie ww. zagadnienia (pismo z dnia 16 października ub.r.), na co otrzymał odpowiedź negatywną (pismo z dnia 24 października ub.r.) i do takiego spotkania nie doszło. W takiej sytuacji Starosta Brzozowski był zobowiązany do zatwierdzenia zaproponowanego przez Burmistrza projektu stałej organizacji ruchu dla ulicy Rynek w Brzozowie.

           

                                                                                          Starosta Brzozowski

                                                                                                Zygmunt Błaż

(materiał nadesłany)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.