Logo
Wydrukuj tę stronę

Brzozowscy wędkarze rozliczali się z minionego roku...

26 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze brzozowskiego koła PZW „Bajkał”, liczącego 462 członków. Prezes Kazimierz Tympalski złożył sprawozdanie z pracy zarządu za miniony rok; skarbnik Wacław Słota przedstawił stan finansów koła a vice prezes ds. sportowych i jednocześnie szef Społecznej Staży Rybackiej(SSR) – Wacław Konieczko, przedstawił dwa sprawozdania. Jedno - z organizacji i przebiegu siedmiu zawodów wędkarskich, gdzie przypomniał nazwiska zwycięzców poszczególnych zawodów, ich koszty a także współdziałających z kołem sponsorów. W drugim przedstawił działania SSR. Ze sprawozdania Prezesa dowiadujemy się min., że na „łowisko specjalne” w Temeszowie wpuszczono 3 451 kg ryby, o 411 kg niż w 2010 r. , w okresie wiosennym zakupiono zakupił za około 3 000,00 zł materiał kamienny, który został wbudowany na drogę przebiegającą przez łowisko   w stronę stawu „Bajkał”, wybudowano altankę dla wędkarzy, poprawiono instalację elektryczną w budynku koła przy stawach w Temeszowie, organizowano różnorodne zawody wędkarskie (podlodowe – zorganizowane wspólnie z Kołem PZW z Dynowa, spławikowe, spinningowe, gruntowe o „Puchar Koła” , ale też z okazji Dnia Dziecka dla młodych wędkarzy, czy o puchar Starosty Brzozowskiego i Burmistrza Brzozowa. Komisja rewizyjna koła, nie stwierdziła nieprawidłowości w działaniu zarządu, dokonując kontroli dokumentacji oraz wizji lokalnej na łowisku. W minionym roku nie były podejmowane żadne sprawy przez sąd koleżeński koła. Przyjęto ambitny plan działania na bieżący rok. (inf.wł.fot.arch)

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.