Logo
Wydrukuj tę stronę

„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”. Rozstrzygnięcie konkursu na etapie powiatowym

fot. arch. Powiat Brzozów fot. arch. Powiat Brzozów

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowych oraz świetlic terapeutycznych z terenu powiatu brzozowskiego wzięli udział w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga!”.

Rozstrzygniecie etapu powiatowego miało miejsce 27 marca br. Komisja w składzie: Tomasz Mielcarek (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie), Marzena Komska-Ciesielska (I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie) oraz Monika Ślączka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie), po dokładnym obejrzeniu nadesłanych prac, dokonała oceny i wyłoniła zwycięzców etapu powiatowego, których prace zostały przesłane na etap wojewódzki.

Laureaci wybrani byli w czterech grupach wiekowych.

Pierwszą stanowili uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej. Tu laureatami zostali: Magdalena Pilch z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baryczy, Oliwia Pawlikowska z Zespołu Szkół w Niebocku, Paweł Stelmach ze Szkoły Podstawowej w Niewistce. Oliwia Rybczak ze Szkoły Podstawowej w Obarzymie oraz Adrian Tasz - uczeń Szkoły Podstawowej w Haczowie.

W kategorii drugiej – uczniowie klasy 4-6 szkoły podstawowej zwyciężyli: Emilia Kociuba z Zespołu Szkół w Nozdrzcu, Dominik Kot – uczeń Szkoły Podstawowej w Końskiem, Sabina Kowalska z Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baryczy, Nikola Sawczak z Zespołu Szkół w Nozdrzcu oraz Oliwia Matusz ze Szkoły Podstawowej w Haczowie.

Do etapu wojewódzkiego z grupy III – uczniowie gimnazjum awansowali: Anna Lambert reprezentująca Gimnazjum w Domaradzu, Agnieszka Jara również z Gimnazjum w Domaradzu, Magdalena Filarowska z Zespołu Szkół Nr 1 w Humniskach, Weronika Buczek – uczennica Gimnazjum w Domaradzu i Aleksandra Zubel z Zespołu Szkół Nr 1 w Humniskach.

Najskromniejszy liczebnie zbiór stanowiły prace w grupie czwartej, to jest uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do lat 18). W tej grupie jury wyłoniło dwie zwycięskie prace – Pauliny Byczyńskiej i Patrycji Boroń – uczennic Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie.

Organizatorzy zwrócili uwagę na rosnące z roku na rok zainteresowanie konkursem - o czym świadczy coraz większa liczba nadsyłanych prac oraz na wysoki poziom ich wykonania. To zjawisko bardzo pozytywne, biorąc pod uwagę cel konkursu, który zakłada promowanie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań w sytuacjach różnego rodzaju zagrożeń. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, czy podczas zabawy. Wręczenie nagród odbyło się 29 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. (Powiat Brzozów)

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.