Logo
Wydrukuj tę stronę

"Sport w powiecie brzozowskim 1893-2012" - nowa pozycja wydawnicza

"Sport w powiecie brzozowskim  1893-2012" - nowa pozycja wydawnicza

 

     

   Bibliografia regionu brzozowskiego, wzbogaciła się o nową pozycję traktującą o sporcie w powiecie brzozowskim w latach 1893-2012. To duża zasługa działaczy Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (PZ LZS) w Brzozowie oraz autora opracowania.

   Przychodzą takie chwile, kiedy w życiu należy się zatrzymać. Podsumować pewien etap życia, etap pracy, podzielić się swoimi spostrzeżeniami, zadać pytania, posłuchać odpowiedzi. Zastanowić się… taki właśnie moment mamy dziś; dziś bowiem zapoznacie się państwo po raz pierwszy z pozycją, która prezentujemy „Sport w powiecie brzozowskim 1893-2012”  – powiedział na wstępie Henryk Przyczynek przewodniczący Zrzeszenia.

   Co było motorem napędowym do opracowania tej monografii sportu powiatu brzozowskiego? Ano kilka takich elementów; po pierwsze –uciekający czas zabierający nam kolegów…; ulotna pamięć ludzka, chęć zebrania dziejów sportu powiatowego w całości. Myślę, że ta publikacja zebrała sport powiatowy od początku, po raz pierwszy (…) od początku ruchu zorganizowanego, do dnia dzisiejszego. A przede wszystkim chęć pokazania sylwetek ludzi. Była to bardzo mocna przesłanki do tego, aby zająć się tym tematem. Jest to obszerny temat, dotyczący życia społeczeństwa, sportu, tak samo jak kultura, jak straże pożarne, jak koła gospodyń czy inne stowarzyszenia działające w danych miejscowościach powiatu.

   W promocji niniejszej pozycji udział wzięli: poseł na Sejm III kadencji – Adam Śnieżek, Starosta Brzozowski – Zygmunt Błaż, burmistrz Brzozowa – Józef Rzepka, wójt gminy Dydnia - Jerzy Adamski, przewodniczący Rady Powiatu – Henryk Kozik, przewodniczący Rady Miejskiej Brzozowa – Stanisław Pilszak, dyrektor Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa w Rzeszowie - Marek Owsiany, działacze starszego pokolenia związani ze sportem brzozowskim.

   Prowadzący zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie obsługują lokalne i ponad lokalne media: Tygodnik „Nowe Podkarpacie”, „Brzozowska Gazeta Powiatowa”, „Brzozowski Portal Internetowy” i wymieniono także nas „Brzozowianę.pl” jako portal powiatowy, choć jesteśmy portalem regionu brzozowskiego.

 Jak powstała książka? Bronisław Przyczynek zdradził kulisy jej tworzenia i pewnie nikt więcej, niż obecni na sali nie wiedzieliby, gdyby nie my oraz relacje filmowe przygotowywany ze spotkania przez BPI i p. Stanisława Cyparskiego. Powstał komitet redakcyjny, który pomagał autorowi gromadzić wszelkie dokumenty i materiały. Adam Śnieżek i Grzegorz Sobota - wyszukiwali materiały dot. sportu z gminy Haczów i Jasienica Rosielna; Henryk Fredyk, Aleksander Raszewski i Bronisław Przyczynek – zbierali to z gmin Brzozów i Nozdrzec oraz Dynów; Henryk Dąbrowiecki zajął się Dydnią w tym temacie a Stanisław Łobodziński i Stanisław Gierula - gminą Domaradz. W ciągu trzech lat prowadzili oni dziesiątki rozmów i dyskusji, gromadzili zapiski dot. sportu w danych rejonach powiatu. Całość zgromadzonego materiału zebrał i opracował Sebastian Czech.

   Autor opracowania stwierdził, że zrobiono wiele, aby książka była doceniona, że wyeksponowano najważniejsze postacie sportu w Brzozowskiem, odnoszące największe sukcesy. Autor mówił też o wypowiedziach i wspomnieniach osób sportu brzozowskiego, wymieniał te, z którymi spotykał się uzupełniając treści tej pozycji: Józefem Tomkiewiczem, Adamem Piecuchem, Henrykiem Fredykiem, Bolesławem Gawrońskim. Warto dodać, że właśnie J.Tomkiewicz i B.Gawroński to założyciele sekcji łuczniczej w Grabownicy. Tomkiewicz to także budowniczy sekcji łuczniczej rzeszowskiej „Resovii”. S. Czech wspominał także o spektakularnych sukcesach strażaków OSP Jabłonica Polska, którzy odnoszą ponadregionalne zwycięstwa w zawodach sportowo-pożarniczych. Dziękował prezesom klubów, którzy wzbogacali wydawnictwo swymi materiałami. Wspomniał o sponsorach, dzięki którym ta pozycja mogła zostać wydana, także o Ani Kałamuckiej, która miała swój znaczny wkład w redakcyjnym opracowaniu.

   Potem była dyskusji nad sportem w powiecie; wspominano minione czasy, że choć nie było bazy sportowej garnięto się do sportu, porównywano sport z minionych lat do współczesności, proponowano, aby ta pozycja znalazła się w bibliotekach szkolnych, sugerowano dokumentowanie dziejów współczesnych działań sportowych w kronikach klubowych, przypomniano osoby, które były idolami sportu minionych lat: Olka Raszewskiego, Władysława Dudusia, Józefę i Marysię Gruszkę. Nawiązano do sportu dynowskiego z okresu, kiedy Dynowszczyzna była w powiecie brzozowskim (dziś reprezentował ją Andrzej Dżuła). Sympatycznym był zwrot Henryka Dąbrowieckiego do Andrzeja Dżuły: Andrzejku, wszystkich, których spotkasz dziękuj im w naszymi mieniu za siatkówkę, za to wszystko, co dokonali tam, w tym małym miasteczku, które było w obrębie naszego powiatu. Uczczono minutą ciszy tych wszystkich sportowców, którzy odeszli. Zasugerowano, aby skrót książki zamieścić w Internecie. Za całokształt pracy na rzecz sportu – Stanisław Łobodziński z Domaradza otrzymał pamiątkową statuetkę Zarządu Powiatowego LZS.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Sport w powiecie brzozowskim 1893-2012 – można nabyć w cenie 20 zł za egz. w siedzibie Powiatowego Zrzeszenia LZS. Adres: 36-200 Brzozów, ul. Sienkiewicza 9 (dawny internat).

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.