Logo
Wydrukuj tę stronę

Znaczące środki na inwestycje realizowane w Powiecie Brzozowskim

fot. BGP fot. BGP

  Mam przyjemność poinformować mieszkańców Powiatu Brzozowskiego (czytamy na stronie www. Powiatu Brzozowskiego) o uzyskaniu, na przełomie marca i kwietnia wsparcia finansowego na realizację następujących zadań:

  1. Remont drogi powiatowej Nr 2054R Brzozów-Turze Pole; kwota 900 000,00 zł.
  2. Zabezpieczenie osuwisk w ciągu drogi powiatowej Nr 2121R Barycz-Nozdrzec w miejscowości Wesoła; kwota 2 904 430,00 zł.
  3. Rozbudowa Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie o budynek warsztatów szkolnych; kwota 1 000 000,00 zł.

 Dziękuję Panu dyrektorowi członkowi Zarządu Powiatu Brzozowskiego Wiesławowi Marchlowi za czynny udział w pracach i lobbowaniu szczególnie wniosku dotyczącego likwidacji osuwiska.

Panom Tadeuszowi Iwanowskiemu i Waldemarowi Dudzie za bezbłędne i fachowe przygotowanie wniosków. Panom posłom Adamowi Śnieżkowi i Piotrowi Babinetzowi za rekomendowanie tych wniosków odpowiednim władzom.

Pani Wojewodzie Ewie Leniart i jej służbom składam podziękowanie za rekomendacje naszych wniosków kierowanych do Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jednocześnie informuję, że złożonych jest kilka wniosków o wsparcie finansowe różnych inwestycji w powiecie brzozowskim. Czekamy na ich rozstrzygnięcie, napisał Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Ostatnio zmienianypiątek, 23 kwiecień 2021 15:21

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.