Logo
Wydrukuj tę stronę

Starostwo w Brzozowie. Lasy Państwowe – nowym partnerem w modernizacji dróg powiatowych

fot. Starostwo Powiatowe w Brzozowie fot. Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Wraz z Lasami Państwowymi będziemy modernizować najbardziej zniszczone odcinki dróg powiatowych.

      5 października 2021 r podczas roboczego spotkania, które odbyłem wraz z Posłem Piotrem Uruskim z Wiceministrem Klimatu i Środowiska Panem Edwardem Siarką, przedstawiłem propozycję wspólnej realizacji inwestycji drogowych z wykorzystaniem Funduszu Leśnego. Prace remontowo - modernizacyjne dotyczyły dróg powiatowych, których użytkownikami - ze względu na lokalizację składów drzewa – są Lasy Państwowe. Montaż kosztów w postaci 50 % udziału środków pochodzących z Funduszu Leśnego przy 50% udziale budżetu Powiatu w znaczący sposób zwiększyłby efektywność finansową inwestycji, a tym samym pozwoliłby wykonać roboty modernizacyjne na większej liczbie bardzo zniszczonych dróg.

- Niewistka (Gmina Dydnia) przez wieś – 550 mb

- Wola Jasienicka (Gmina Jasienica Rosielna) – 580 mb

- Jabłonka(Gmina Dydnia) przez wieś – 1690 mb (w tym ok 690 mb przebudowy drogi, pozostała część poprawa nawierzchni klińcem). Istnieją realne plany kontynuacji tego zadania w latach następnych. 

- Bilizne – Golcowa (Gmina Jasienica Rosielna – Gmina Domaradz) – 2005 mb

- Barycz – Izdebki (Gmina Nozdrzec) – 510 mb

Rezultatem mojego ponownego spotkania z Panem Wiceministrem Edwardem Siarką, które miało miejsce 13 maja br. jest uzgodnienie kontynuacji wspólnej realizacji zdania na drodze powiatowej w Hucie Poręby. Planowane do wykonania roboty obejmą wymianę - zniszczonych przez powódź w 2019 i 2020 roku – przepustów, na wartość ok. 600 tys zł.

W 2021 roku zrealizowano przebudowę tej drogi na długości 470 mb, na wartość 410 tys zł.

W finasowaniu zadania – w wysokości 110 tys. zł - uczestniczyła Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie.

Aktualnie, przeprowadzana jest procedura niezbędna do wyłonienia wykonawcy i realizacji wszystkich inwestycji do końca tego roku.

Wicestarosta Brzozowski – Jacek Adamski

Ostatnio zmienianywtorek, 24 maj 2022 23:16

Galeria

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.