Logo
Wydrukuj tę stronę

EUROPOSŁANKA ELŻBIETA ŁUKACIJEWSKA U BRZOZOWSKICH STRAŻAKÓW

fot. T. Mielcarek fot. T. Mielcarek

 

   Elżbieta Łukacijewska, poseł do Parlamentu Europejskiego 13 lutego odwiedziła brzozowskich strażaków, spotkanie odbyło się w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. 

   Pani Poseł spotkała się z kierownictwem tut. komendy, zaznajomiła się z codzienną służbą strażaków ich obowiązkami i zadaniami w niesieniu pomocy podczas obsługi zdarzeń. Spotkaniu towarzyszyły pytania o warunki pełnienia służby i główne problemy występujące podczas jej pełnienia. Na zakończenie wizyty Komendant Powiatowy - st. bryg. Jan Szmyd podziękował za przyjęte zaproszenie i odwiedzenie brzozowskich strażaków przez Panią Poseł. 

kpt. Tomasz Mielcarek

Najnowsze od

Brzozowiana.pl. All rights reserved.