Menu
Dzisiaj jest: 3 Marzec 2021    |    Imieniny obchodzą: Kunegunda, Maryna, Tycjan

sercomania

Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Oszuści tymczasowo aresztowani

 • Dział: Inne

   Brzozowscy policjanci zatrzymali kobietę i dwóch mężczyzn, obywateli Rumunii. Młodzi ludzie w wieku od 25 do 30 lat usiłowali wypłacić z konta bankowego pieniądze w kwocie ponad 5,5 tys. dolarów amerykańskich. Jak ustalili policjanci, pieniądze te pochodziły od osób oszukanych na aukcjach internetowych. Według policyjnych ustaleń nie było to jedyne przestępstwo, którego się dopuścili. Decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzą w areszcie.

     W jednej z palcówek bankowych w Domaradzu młodzi ludzie posługując się francuskim i norweskim dokumentem tożsamości chcieli wypłacić z konta bankowego ponad 5,5 tys. dolarów amerykańskich. Sytuacja ta wzbudziła podejrzenia pracowników banku, którzy zaalarmowali funkcjonariuszy. Policjanci z posterunku w Domaradzu zatrzymali trzy osoby. 

    Zatrzymanymi okazali się obywatele Rumunii, 27-letnia kobieta i dwaj mężczyźni w wieku 25 i 30 lat. Cała trójka trafiła do policyjnego aresztu a samochód, którym się poruszali na parking strzeżony. Przy zatrzymanych i w zabezpieczonym samochodzie policjanci ujawnili pieniądze w kwocie blisko 30 tys. zł, kilka telefonów komórkowych oraz kilka dokumentów tożsamości. Wszystkie rzeczy zostały zabezpieczone.

    W toku dalszych czynności policjanci ustalili, że nie było to jedyne przestępstwo, którego zatrzymani dopuścili się na terenie naszego kraju. Jak się okazało zabezpieczone pieniądze pochodziły z przelewów od osób oszukanych na aukcjach internetowych. Wśród pokrzywdzonych są osoby z różnych krajów. Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Brzozowie.

Na piątkowym posiedzeniu sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

    Za oszustwo kodeks karny przewiduję karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. (KPP Brzozów)

 

 

Wschodnia obwodnica Brzozowa

   Nareszcie zaświeciło słonko dla brzozowskiej obwodnicy. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpisał konkurs na wykonawstwo „Wschodniej obwodnicy Brzozowa”, leżącej w ciągu drogi W-886 Domaradz – Brzozów – Sanok.  Przedmiotowy odcinek drogi długości 3396,11m położony jest w województwie podkarpackim, w powiecie brzozowskim na terenie gminy Brzozów, w miejscowości Brzozów i Humniska. Trasa swój początek ma w miejscowości Brzozów na skrzyżowaniu DW886 z drogą powiatową Nr 2036R Brzozów – Wara. Jest to skrzyżowanie ulic Rzeszowskiej, Legionistów i Bohaterów II Wojny Światowej. Koniec obwodnicy znajduje się w miejscowości Humniska również na DW886 przy ul. 3 Maja w miejscu włączenia istniejącej gminnej drogi wewnętrznej do DW886. Trasa obwodnicy krzyżuje się z drogą powiatową Nr 2037R Brzozów – Jabłonka oraz z projektowanym przedłużeniem ul. Piastowej w Brzozowie (droga gminna Nr 115521R) czytamy na ich stronie internetowej. Będzie tu dwa pasy ruchu o szerokości  3,5 m każdy, z poboczem bitumicznym - 1,25 m i  poboczem gruntowym - 0,75 m. Szerokość korony - 11,00 m.

    Obwodnica rozpocznie się od skrzyżowania ulic Legionistów, Bohaterów II Wojny Światowej i Rzeszowskiej, w pobliżu istniejącego cmentarza, kończąc w miejscowości Humniska. Projektowana obwodnica Brzozowa powiązana będzie również z drogą powiatową Brzozów – Jabłonka oraz drogą gminną – ulicą Piastowa, której przebudowywany odcinek zostanie włączony w pas drogowy drogi wojewódzkiej 886. Przebudowa obejmie drogę wojewódzką 886 Domaradz – Sanok, drogę powiatową Brzozów –Wara i Brzozów – Jabłonka, drogi gminne: ul. Piastowa, Jakla Mała, Boczna ul. B. Głowackiego, ul. Górna, ul. Bartosza Głowackiego, i drogi gminne o nawierzchni asfaltowej w tym  biegnące od skrzyżowania ulic Głowackiego i Traugutta do końca opracowania w Humniskach.

    Obwodnica będzie przebiegała kolizyjnie z 4 obiektami stanowiącymi dziedzictwo architektoniczne, wyłączonymi z Gminnej Ewidencji Zabytków decyzją Burmistrza Brzozowa, obiekty te będą podlegać rozbiórce. Trasa projektowanej obwodnicy  przecina kilkakrotnie zabudowę mieszkaniową. Na całej długości drogi konieczne będzie wyburzenie łącznie 42 budynków i innych obiektów kubaturowych z czego 20 to budynki mieszkalne a pozostałe to budynki gospodarcze/inne (piwnice, kapliczka).  Trasa projektowanej wschodniej obwodnicy Brzozowa zagraża stanowisku archeologicznemu nr 15 w Brzozowie AZP 109-76/16. Stanowisko to znajduje się na działce Nr 721/4 obręb Brzozów w km 1+505 po prawej stronie projektowanej obwodnicy. Obiekt ten został zewidencjonowany w trakcie realizacji programu badań powierzchniowych pn. Archeologiczne Zdjęcie Polski jako prahistoryczny ślad osadnictwa. W celu ochrony ewentualnych warstw, obiektów oraz zabytków archeologicznych występujących w obrębie powyższego stanowiska, prace ziemne związane z budową planowanej obwodnicy w obrębie obiektu poprzedzą rozpoznawcze archeologiczne badania sondażowe a w przypadku odkrycia śladów pradziejowej działalności ludzkiej, ratownicze badania archeologiczne. (np. rozpoczęcie robót – nie później niż 30 dni od daty podpisania Umowy Kontraktowej przez Wykonawcę, zakończenie realizacji projektu –  14.11.2015 r. 

(admin)

    25.04.2014r. godz. 13:30”  nastąpi otwarcie ofert, czytamy na www.pzdw.pl., miejmy nadzieję, że będziemy poznamy wykonawcę tej obwodnicy, że zostanie wyłoniony. Będziemy to śledzić.  

Wędkarze z Koła "Bajkał" sprzątali brzegi Sanu

     5 kwietnia PZW Koło „Bajkał” w Brzozowie, Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Urząd Gminy Dydnia i Społeczna Straż Rybacka działająca przy Starostwie Powiatowym w Brzozowie zorganizowali zbiórkę śmieci na brzegu rzeki San – na odcinku od Witryłowa (kładka, głębina) przez Temeszów, Krzemienną (prom) do ujścia potoku Dydyńskiego.

    Zbiórka śmieci trwała od godziny 8.00 do 14.00. Uczestnikami zbiórki byli wędkarze Koła PZW „Bajkał” w Brzozowie na czele z pełniącym funkcję prezesa Andrzejem Ściborem (który skutecznie przyczynił się do jej zorganizowania) i strażnicy Społecznej Straży Rybackiej wraz z komendantem Wacławem Konieczko.

    Wykorzystano 3 quady udostępnione bezpłatnie przez kolegów Łukasza Dobrowolskiego, Roberta Matrackiego, Wacława Konieczko oraz samochód Społecznej Straży Rybackiej. Zebrane śmieci dowożono do punktów uzgodnionych wcześniej z wójtem Gminy Dydnia panem Jerzym Ferdynandem Adamskim. W niezbędne przy zbieraniu śmieci worki i rękawiczki zaopatrzyło Starostwo Powiatowe w Brzozowie.

    Efektem akcji było zebranie bardzo dużej ilości odpadów (opony, zderzaki samochodowe, stary sprzęt AGD i RTV, butelki, folie itp.) zalegające na brzegach i w korycie Sanu. Nikt się nie spodziewał, że na tak krótkim odcinku Sanu może być tyle śmieci - udokumentowaliśmy to na zdjęciach, które zamieszczamy.

    Podziękowania dla wszystkich którzy przyczynili się do zorganizowania akcji i uczestników, którzy poświęcili swój wolny sobotni czas, a także dla Starostwa Powiatowego w Brzozowie i wójta Gminy Dydnia – za udzieloną pomoc składa Zarząd Koła PZW „Bajkał” w Brzozowie.  

Waldemar Korfanty 

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne