Logo
Wydrukuj tę stronę

Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe

Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe

Rusza kolejny nabór do projektu

„Twoja szansa na nowe kwalifikacje zawodowe” 

Uzyskaj dofinansowanie na wybrany kurs/szkolenie/studia podyplomowe

Rekrutacja odbędzie się w dniach od 18.10.2019r. do 22.10.2019r. w godz. 12.00-17.00 

GRUPA DOCELOWA: to 1800 osób dorosłych (w tym 918 K), które ukończyły 18 rok życia: mających miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski, lub  spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: krośnieński ziemski, krośnieński grodzki, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski (woj. podkarpackie) oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie województwa podkarpackiego oraz,które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby po 50 roku życia.

  UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

FORMY WSPARCIA:

  1. a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,
  2. b) kursy umiejętności zawodowych,
  3. c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z wyłączeniem kursów językowych i TIK (Technologie informacyjno-komunikacyjne).

W  ramach jednego naboru masz możliwość wyboru wyłącznie jednej Usługi Rozwojowej. Usługę Rozwojową wybierasz na stronie Bazy Usług Rozwojowych (BUR) :  www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl  lub spoza Bazy Usług Rozwojowych w przypadku zidentyfikowania braków w BUR.

      Kwota dofinasowania jednej usługi rozwojowej w danym naborze wynosi maksymalnie 3535,00 zł wraz z wkładem własnym Twój wkład własny, jeśli pracujesz wynosi co najmniej 12,81% wartości Usługi rozwojowej, gdy nie pracujesz wynosi co najmniej 5,69%.

Wartość projektu: 6 999 300,00 zł 

Kwota dofinansowania: 6 297 300,00 zł

Okres realizacji: 01.03.2019 – 28.02.2022

 PUNKTY KONTAKTOWE (INFORMACYJNO-REKRUTACYJNE):

 JASŁO: (biuro partnera) - INNOVO Innowacje w Biznesie Sp. z o.o., ul. 3 Maja 13, 38-200 Jasło, 

tel. 535 866 405, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (czynne pon.- pt. 8.00-15.00)

KROSNO: ul. Lewakowskiego 31, 38-400 Krosno, tel. 784 595 695 (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

STRZYŻÓW:  ul. Słowackiego 2, 38-100 Strzyżów, tel. 605 576 777 (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

LESKO: al. Jana Pawła 18 B, 38-600 Lesko, tel. 663 810 000 (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

 JASŁO: (biuro główne projektu) - Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. 

ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło, tel. 518 442 843, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

BRZOZÓW: ul. Mickiewicza 14, 36-200 Brzozów,  tel. 511 0 94 570 (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

SANOK: ul. Lwowska 18, 38-500 Sanok, tel. 511 094 575 (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

USTRZYKI DOLNE: ul.1 Maja 16, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 511 094 313 (czynne pon.- pt. 8.00-12.00)

 W okresie trwania naboru wszystkie Punkty Kontaktowe czynne w godz. od 12:00 do 17:00

Formularz Zgłoszeniowy i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa dostępne są na stronie http://www.pakd.pl/tskw w zakładce „DOKUMENTY”. Każdy Kandydat/tka składająca dokumenty rekrutacyjne winni przedstawić do wglądu pracownikowi w Biurze/Punkcie Kontaktowym dokument  tożsamości oraz jeśli dotyczy dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz dołączyć do Formularza Zgłoszeniowego wymagane zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy (osoby pracujące – zaś. z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie;  osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP  – zaświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej; osoby bezrobotne niezarejestrowane w  PUP, osoby bierne zawodowo  – zaświadczenie z ZUS z informacją o nieodprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia; osoby uczące się – zaświadczenie ze szkoły, uczelni o pobieraniu nauki oraz zaświadczenie z ZUS z informacją o niedoprowadzaniu składek społecznych z tytułu zatrudnienia). 

 

Ostatnio zmienianyśroda, 13 listopad 2019 22:14

Najnowsze od Admin I

Brzozowiana.pl. All rights reserved.