Menu
Dzisiaj jest: 21 Wrzesień 2020    |    Imieniny obchodzą: Hipolit, Mateusz, Daria
NAJNOWSZE:

białoczerwona

plus brzozow
reklama
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

W Nozdrzcu fiat wypadł z drogi

 • Dział: Inne

    18-latek kierujący fiatem nie dostosował prędkości do warunków drogowych, wypadł z jezdni i zatrzymał się pomiędzy drzewami w przydrożnym rowie. Na szczęście nic mu się nie stało. Jak ustalili funkcjonariusze młody człowiek posiada prawo jazdy od niespełna czterech miesięcy.

    W niedzielę kilkanaście minut przed godz. 18 policjanci zostali wezwani na miejsce zdarzenia drogowego, do którego doszło w Nozdrzcu. Ustalenia funkcjonariuszy wykazały, że 18-letni mieszkaniec tej miejscowości kierując fiatem najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do panujących warunków i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem. Jego samochód wypadł z jezdni, przelatując między drzewkami ostatecznie zatrzymał się na dachu w przydrożnym rowie. Przybyli na miejsce policjanci zbadali trzeźwość kierowcy. Był trzeźwy. 18-latek kierujący fiatem jechał sam. Na szczęście wyniku tego zdarzenia nic mu się nie stało.

    Jak ustalili funkcjonariusze młody człowiek posiada swoje prawo jazdy od niespełna czterech miesięcy. Został ukarany mandatem karnym. (KPP Brzozów)

Starostwo. Akty mianowania nauczycieli.

    Czterech nauczycieli kontraktowych ze szkół, dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski dołączyło do grona nauczycieli mianowanych. Nominacje odebrali 27 sierpnia br. z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża, który pogratulował im awansów i życzył dalszych sukcesów oraz satysfakcji zawodowej. Nauczyciele w obecności swoich przełożonych złożyli uroczyste ślubowanie. - Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

    Akty mianowania otrzymali pedagodzy, którzy wcześniej zostali pozytywnie ocenieni przez komisję egzaminacyjną: w I Liceum Ogólnokształcącym - Piotr Supel (nauczyciel podstaw przedsiębiorczości), w Zespole Szkół Ekonomicznych - Joanna Wojnicka (nauczyciel przedmiotów zawodowych, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym - Agnieszka Adamczyk (nauczyciel zajęć rewalidacyjno-wychowawczych) i Monika Chorążak (logopeda).

    W spotkaniu uczestniczyli również: Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Piotr Tasz, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie Dorota Kamińska, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie Jerzy Olearczyk oraz Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie Barbara Kozak.

(powiatbrzozow)

Staże wakacyjne uczniów ZSZ w Dynowie – szansą na lepsze zatrudnienie

    Wakacje to czas odpoczynku dla uczniów, ale też szansa na zdobycie nowych  doświadczeń zawodowych. W miesiącu lipcu i sierpniu 2014r. uczniowie Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbywali staże zawodowe w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, Działanie9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Projekt systemowy jest realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim.

    W stażach uczestniczyło 118 uczniów w wybranych zakładach pracy, a ich celem było nabywanie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy przez ucznia.Uczniowie odbywali czterotygodniowy staż (150 godzin) w zakładach pracy związanych z wybranym kierunkiem kształcenia.

    W stażu brali udział uczniowie Technikum w zawodzie technik informatyk, którzy realizowali staż w następujących firmach informatycznych: „APOLLO” Rzeszów, ZETO Rzeszów, FROG Rzeszów, INFORES Przemyśl, VOBIS Przemyśl oraz sklepach komputerowych: INTERMAX Brzozów, Wirtualny Świat Dynów a także AG -Comp Dynów, ALTKOM Nienadowa, SOFKOM Przeworsk.

    Kolejną grupą byli uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik logistyk  i technik handlowiec którzy realizowali staż w firmach prowadzących działalność logistyczno - handlową: SZiK Tyczyn, BEWA Dynów, TIFO Dynów, Piotruś Pan Dubiecko, SÓW - POL Dynów, GS „Samopomoc Chłopska” Dynów i Spółdzielnia Inwalidów Dynów.

    Następna grupa to uczniowie Technikum kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Odbywali oni staż w firmach obsługowo - naprawczych pojazdów samochodowych: GAZ-STOL Dynów, Morfeusz Dynów, SKR Błażowa,

    Po zakończeniu stażu każdy uczeń otrzymał stypendium stażowe, zwrot kosztów dojazdu do miejsca stażu, ubranie robocze oraz zaświadczenie o ukończeniu stażu. Opiekunowie stażystów w zakładach pracy także otrzymali dodatkowe wynagrodzenie za opiekę i dokształcanie uczniów. Koszty projektu są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

    Staż oraz praktyka zawodowa stwarzają dodatkowe szanse dla uczniów na podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności praktycznych, poznanie zasad funkcjonowania zakładów pracy, zdobycie doświadczenia zawodowego, a po ukończeniu szkoły łatwiejsze znalezienie pracy w wyuczonym zawodzie.

                                                                                                            Marcin Kałamucki 

Dotacja WFOŚiGW na doposażenie jednostek OSP w Dynowie.

     W związku ze zgłaszanymi potrzebami jednostek OSP na sprzęt oraz wyposażenie, złożone zostały wnioski do WFOSiGW w Rzeszowie o udzielenie dotacji na zakup sprzętu i wyposażenia dla tych jednostek. Kwota jaką pozyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej  w  Rzeszowie  na zakup  sprzętu  oraz wyposażenia jednostek OSP z terenu Gminy Miejskiej wynosi: 28 143,47 złotych, natomiast wkład własny Gminy wynosi: 7 035,87 zł. Łączna wartość zadania - zakupionego sprzętu i wyposażenia to 35 179,34 zł.

    Po podpisaniu umów z dostawcą sprzętu oraz wyposażenia t.j: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP O/Wojewódzki w Rzeszowie (wyłoniony na podstawie najkorzystniejszej złożonej oferty) zrealizowany został następujący zakres dostawy:

OSP Dynów: hełmy CALISIA 6 kpl, rękawice ochronne 6 par, ubrania ochronne NOMEX 3 kpl, szelki ratownicze 1 szt, czujniki bezruchu 3 szt, prądownica turbo Jet 2 szt, latarki z uchwytem do hełmu 6 szt, kominiarki 4 szt.

- na kwotę 11 035,38 zł z tego : - udział WFOŚiGW 8 828,30 zł - udział Gminy 2 207,08 zł

OSP Bartkówka: ubrania specjalne GARDA 6 kpl, hełmy CALISIA 6 szt, buty gumowe STRAŻAK 6 par, węże tłoczne W-52 2 szt, węże tłoczne W-75 6 szt, rękawice ochronne 6 par.

- na kwotę 13 056,24 zł z tego: - udział WFOŚiGW 10 444,99 zł - udział Gminy 2 611,25 zł

OSP Dynów Przedmieście: prądownica turbo Jet 2 szt, rozdzielacz kulowy 1 szt, kominiarki 8 szt, buty gumowe STRAŻAK 6 par, hełmy CALISIA 5 szt, czujniki bezruchu 4 szt, linka ratownicza 2 szt, rękawice ochronne 10 par.

- na kwotę 11.087,72 zł z tego : - udział WFOŚiGW 8.870,18 zł - udział Gminy 2.217,54 zł

Sprzęt został przekazany do poszczególnych jednostek OSP. (dynow.pl)

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne