Logo
Wydrukuj tę stronę

Stypendia dla najlepszych uczniów. ZSZ w Dynowie górą!!!

fot. arch. ZSZ Dynów fot. arch. ZSZ Dynów

Zarząd Powiatu Rzeszowskiego podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017. Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 9 osób, a są to: Mirosław Potoczny z klasy 4TI (średnia ocen 5,75), Grzegorz Boroń z klasy 4TI (średnia ocen 5,56), Konrad Ciurkiewicz z klasy 4TI (średnia ocen 5,27), wychowawca Pan Piotr Marcinek, Szymon Hadam z kl. 4TPS (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Anna Mol, Karolina Sowa z kl. 3THL (średnia ocen 5,0), wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Piotr Fołta z klasy 4THL (średnia ocen 5,0), wychowawca Pani Renata Mazur, Kamil Nowak z klasy 2TPS (średnia ocen 4,95), wychowawca Pan Paweł Gierula, Paweł Sierant z klasy 3TI (średnia ocen 4,94), wychowawca Pani Honorata Mikoś, Karolina Mocha z klasy 2THPS (średnia ocen 4,79), wychowawca Pani Magdalena Wolańska.

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 przez  Dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Pana Stanisława Tymowicza.

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy może być przyznane uczniowi, który uzyskał w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnia minimum jeden z poniższych warunków: 1) uzyskał tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym; 2) posiada osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim,  ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim.

Przyznano 11 stypendiów w tym aż 9 ! dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Uczniom, Ich Rodzicom, Nauczycielom serdecznie gratulujemy!!!!         (HC)                        

Ostatnio zmienianypiątek, 02 wrzesień 2016 15:21

Najnowsze od Admin

Brzozowiana.pl. All rights reserved.