Menu
Dzisiaj jest: 20 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Gm. Dynów

"Dynów biega"

      3 maja 2024  o godzinie 17:00 odbył się 10 Bieg Konstytucji 3 Maja w Dynowie z okazji 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczestniczyło w nim 177 biegaczy. Nie brakowało sportowych emocji i biało-czerwonych symboli. Coroczną imprezę biegową z okazji trzeciomajowego święta zorga biegaczynizował Miejski  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie  oraz Aktywny Dynów na czele z Prezesem Łukaszem Dominem. Uroczystość przyciągnęła wiele mieszkańców Dynowa, całe rodziny jak także turystów przebywających podczas majowego weekendu w Dynowie. Trasa liczyła 1.7 km biegła głównymi ulicami Dynowa,  grupa tradycyjnie zabezpieczana była przez policję. Na mecie nie było pokonanych ani zwycięzców. Liczyła się dobra zabawa. Najmłodsi otrzymali pamiątkowe medale. Bieg Konstytucji 3 Maja to impreza, która na trwałe wpisała się w społeczny  kalendarz biegowy w Dynowie. Zapraszamy serdecznie za rok! Agnieszka Kozłowska
Czytaj dalej...

Dynów. Pożegnanie IV klas w LO.

      Pożegnanie maturzystów to ważne wydarzenie, któremu towarzyszy wiele emocji. Cztery lata spędzone w murach naszego LO to indywidualna historia każdego ucznia, ale również całej społeczności szkolnej. W dniu 26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych. W roku szkolnym 2023/2024 szkołę ukończyło 71 uczniów klas czwartych, w tym 13 z wyróżnieniem. Uroczystość rozpoczęła Pani Dyrektor, która serdecznie powitała zaproszonych gości. W akademii udział wzięli: szef WCR w Rzeszowie ppłk. Dariusz Brzeżawski, kpt. Tomasz Magdoń -instruktor z ramienia 3PBOT, p. Ewa Hadam- Radna Powiatu Rzeszowskiego, p. Małgorzata Szafran- kierownik Centrum Medycznego „Dynmed” , p. Iwona Hadam- przewodnicząca Rady Rodziców Liceum. Na uroczyste rozdanie świadectw zostali również zaproszeni rodzice uczniów klas maturalnych. W trakcie apelu Pani Dyrektor podsumowała wyniki dydaktyczno-wychowawcze i przedstawiła wyniki klasyfikacji klas czwartych. Okazało się, że najwyższą średnią ocen i najwyższą frekwencję zdobyła klas o profilu promedycznym, czyli 4B. Rada Pedagogiczna przyznała…
Czytaj dalej...

„Nowoczesny E-Dynów”

      Gmina Miejska Dynów otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet FEPK.01 Konkurencyjna i cyfrowa gospodarka na projekt pn. „Nowoczesny E-Dynów – rozwój e-usług dostępnych dla Wszystkich”.     Celem projektu jest zwiększenie wydajności i efektywności oferowanych usług Urzędu poprzez zastosowanie wielu e-usług dostępnych 24/7, zwiększenie efektywności poprzez uruchomienie e-usług, które przyczynią się do automatyzacji wielu procesów administracyjnych, zwiększenie transparentności poprzez udostepnienie możliwości monitorowania postępów swoich spraw, zwiększenie dostępu do informacji publicznych, optymalizacja pracy Urzędu oraz  digitalizacja zasobów, która ułatwi cyfrowe zarządzanie nimi. Zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in. Modernizację Systemów Dziedzinowych wykorzystywanych w UM w Dynowie. Udostępnienie nowych e-Usług dla Mieszkańców Miasta umożliwiających załatwianie wielu spraw przez Internet. Uruchomienie Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie, MOPS i ZGK w Dynowie Modernizację Systemów GIS oraz uruchomienie nowych e-usług zapewniających mieszkańcom możliwość korzystania z szerokiego zakresu danych przestrzennych / Uruchomienie systemu…
Czytaj dalej...

Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie

Gmina Miejska Dynów uzyskała dofinasowanie w kwocie  3 891 163,41 zł na realizację projektu pn. „ Budowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dynowie”. Wniosek o dofinansowanie w/w zadania złożony został  24 sierpnia 2023 roku. W wyniku pozytywnej oceny zespołu ds. oceny formalnej i oceny merytorycznej Projektu Gmina Miejska Dynów znalazła się na przedstawionej przez Zarząd Województwa Podkarpackiego liście wybranych projektów do dofinasowania w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacie 2021-2027. Planowany całkowity koszt realizacji zadania wraz z wkładem własnym to 4 632 337,41 zł. Przedmiotem wnioskowanego projektu jest budowa sieci wodociągowej w Dynowie na ul. Błonie, ul. Działowej, ul. Stawiska i ul. Bławatkowej o łącznej długości ok. 4 km oraz rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody  przy ul. Szkolnej 11 A. Zadanie obejmuje także dostawę i montaż 2 zbiorników prefabrykowanych wody uzdatnionej, dostawę i montaż średniociśnieniowej lampy UV w celu poprawy jakości wody oraz 5 przepływomierzy planowanych…
Czytaj dalej...

Pożegnanie klas IV w LO Dynów

     Było to kolejne już zacne pożegnanie klas maturalnych. Przy takich okazjach nasuwają  się refleksje o czasie, którego nie sposób zatrzymać. Nigdy jednak nie jest tak samo, bo tworzycie zespół niepowtarzalnych osobowości, które wniosły wiele w nasze edukacyjne życie!! Tradycyjne tytuły odejścia, zabarwione Waszą nietuzinkowością, pomógł wykreować Maciej Jurasiński. Wychowawcy: Renata Drążek, Bogdan Peszek oraz Magdalena Ruchlewicz  docenili wspólne szkolne życie, dedykując Wam ciekawe wiersze. Nie mówimy żegnajcie, lecz : Do widzenia!!!Powodzenia w dalszych zmaganiach!!! (Ewa Hadam)
Czytaj dalej...

Kolejna tura zajęć strzeleckich w dynowskim ZSzZ

     12 kwietnia 2024 roku w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie po raz kolejny odbyły się zajęcia strzeleckie realizowane przez szkołę w ramach Programu Upowszechniania Strzelectwa 2023-2025 organizowanego przez Akademicki Związek Sportowy. Tym razem brali w nich udział uczniowie klas 5TIa, 5THLa i 5TPSa. Wszystkie zajęcia w ramach Wszystkie zajęcia w ramach programu odbywały się w ZSzZ w Dynowie przy użyciu mobilnych strzelnic. Uczniowie strzelali z repliki broni laserowej. Pod opieką pana Piotra Marcinka oraz instruktora strzelectwa pana Krzysztofa Lewandowskiego uczniowie klas piątych Technikum podczas zajęć teoretycznych dowiedzieli się jakie są zasady posługiwania się bronią, poznali zasady bezpieczeństwa obowiązujące na strzelnicy, a także poznali budowę i zasadę działania broni palnej i amunicji. Natomiast podczas zajęć praktycznych ćwiczyli techniki strzeleckie – postawę, celowanie, strzelanie z broni krótkiej i długiej. Udział w zajęciach strzeleckich był niewątpliwie ciekawym doświadczeniem dla uczniów klas maturalnych.(ZSzZ)
Czytaj dalej...

III miejsce dla dynowskiego ZSzZ w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Komiksu "Mówiące Obrazki".

       Kamil Mioduchowski z klasy 2TI Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie  został zdobywcą III miejsca  w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Komiksu "Mówiące Obrazki". Uczeń, Kamil Mioduchowski z klasy 2TI, osiągnął wyjątkowy sukces, zdobywając III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Komiksu “Mówiące Obrazki“. Jego praca, zatytułowana “Eko-przyjaciele: misja dla bioróżnorodności”, wyróżniła się spośród wielu nadesłanych projektów od uczniów szkół średnich z całej Polski. Zachęcamy do zapoznania się z wyróżnionymi pracami konkursowymi, które dostępne są pod adresem: https://www.canva.com/design/DAGApkAw4vY/4lqR3_fVYsit9EvigXLQZA/view. Konkurs “Mówiące Obrazki” został zorganizowany z myślą o realizacji kilku ważnych celów: Budzenie zainteresowania komiksem, rysunkiem oraz grafiką komputerową wśród dzieci i młodzieży. Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji za pomocą twórczości literackiej i artystycznej. Stymulowanie kreatywnego myślenia. Promowanie poprawnej polszczyzny i kultury języka, ze szczególnym naciskiem na piękno słowa pisanego.Umożliwienie wymiany doświadczeń pomiędzy młodymi twórcami oraz ich opiekunami. Propagowanie edukacji regionalnej i zachęcanie do używania gwary śląskiej. Prezentacja i promocja talentów…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne