Menu
Dzisiaj jest: 25 Kwiecień 2024    |    Imieniny obchodzą: Marek, Jarosław, Wasyl

Gm. Dydnia

Obiekty użyteczności publicznej w Dydni zyskają nową funkcjonalność

    W planach jest rozbudowa budynku urzędu gminy, tak by była możliwość zamontowania w nim windy dla osób niepełnosprawnych i przebudowania obecnie istniejącej pochylni. Planuje się również wykonanie wewnętrznej klatki schodowej pełnowymiarowej służącej do bezpiecznej ewakuacji. Na budynku zostanie wykonane docieplenie ścian zewnętrznych, fundamentów oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Nadbudowa budynku polegać będzie na wykonaniu nowych ścian szczytowych oraz nowego dachu na całym budynku. Ponadto projekt obejmuje prace polegające na dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: utworzenie 29 miejsc postojowych, w tym dwa dla osób niepełnosprawnych, wejścia do budynków zasygnalizowane pasem ostrzegawczym zaprojektowanie wejścia z dużym wiatrołapem (320x470cm) oraz przestrzenią manewrową 150×150 cm, nawierzchnia przed wejściem głównym: wypłaszczona i utwardzona, antypoślizgowa zastosowanie drzwi automatycznych o szerokości 150cm przebudowa pochylni – przy schodach głównych o szerokości płaszczyzny ruchu minimum 120 cm i długości co najmniej 35m wejście ewakuacyjne tylne – dostosowanie schodów zewnętrznych stałych oznaczenia nawierzchni na wszystkich…
Czytaj dalej...

O sytuacji finansowej gminy Dydnia

     Sytuacja finansowa gminy Dydnia kończącej się kadencji jest bardzo dobra, wbrew obiegowym opiniom o najbiedniejszej gminie w Polsce. Inwestycje zatwierdzone do realizacji w br. opiewają na kwotę ponad 42 000 000 zł! Osiem wniosków złożonych o dofinansowanie różnych przedsięwzięć czeka na ostateczna decyzję o dofinansowaniu, łączna ich wartość wynosi ponad 8 000 000 zł. Stan wolnych środków w budżecie gminy Dydnia na początku 2024 r. wyniósł 7 205 229,65 zł – składają się na nie między innymi dwie lokaty terminowe w ING Bank Śląski S.A. o łącznej kwocie 6 000 000 zł, niewykorzystane środki na rachunku bankowym w gospodarce odpadami 577 214,91 zł, pozostałe, to niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki na rachunku bieżącym budżetu. Środki te pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego i niekwalifikowanych kosztów inwestycji. Wolne środki pozwalają również minimalizować potrzebę zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Na początku kadencji w 2019 r.…
Czytaj dalej...

Krzywe. Stara-odnowiona szkoła i inne wieści gminne

    Zacznę od początku... Jestem z Krzywego. Moja Rodzina od pokoleń jest tutejsza, jest stąd... mój prapradziadek Tomasz Jodłowski (kuzyn prof.  Stanisława Jodłowskiego współautora Słownika Ortograficznego") przekazał sporą działkę z sadem na budowę murowanej szkoły i Gminnej Kancelarii. Razem z moim pradziadkiem  Alojzym Boconiem i innymi członkami Rady Gromadzkiej wystarali się o budowę tych dwóch ważnych dla wioski instytucji. Można powiedzieć, że Krzywe stało się rozwojowe i nowoczesne jak na ten czas, bo był to rok 1910. Lata mijały, przeszła wojenna zawierucha, a szkoła i kancelaria działały dla ludzi... Murowana szkoła z dwoma klasami i mieszkaniem nauczycielskim mieściła ponad 100 uczniów. Wybuchła kolejna wojna, a szkoła w sposób konspiracyjny dalej działała... W latach powojennych Kancelaria Gminna przekształcona została w szkołę... I ja tam spędziłam kilka lat... Drewniane podłogi, kaflowe piece, drzwi do klasy zwanej "kurnik" to wspomnienie lat dziecinnych... W latach 90 Krzywe doczekało się pięknej nowoczesnej szkoły, a…
Czytaj dalej...

W Niebocku, Dydni i Krzemiennej na W-835 będzie bezpieczniej

 Kilkumiesięczne rozmowy wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń z przedstawicielami zarządu województwa podkarpackiego zaowocowały decyzją o dofinansowaniu i realizacji inwestycji polegającej na budowie kolejnych odcinków chodników przy drodze wojewódzkiej. W ramach inwestycji realizowanych ze środków przyznanych przez samorząd województwa podkarpackiego będą wybudowane trzy odcinku chodników o łącznej wartości około 1 300 000 zł. Mieszkańcy miejscowości Niebocko, Krzemienna oraz Dydnia zyskają kolejne odcinki chodników: – w Dydni powstanie 111 m chodnika o szacunkowej wartości 310 800 zł, – w Krzemiennej 91 m chodnika o szacunkowej wartości 254 800 zł Będą to inwestycje zrealizowane jeszcze w 2024 roku – w Niebocku 262 m chodnika o szacunkowej wartości 734 400 zł Będzie to inwestycja zrealizowana w 2024 i 2025 r. Odcinkowej przebudowy doczeka się droga wojewódzka 835. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 1,1 mln zł. i będzie to zadanie współfinansowane z budżetu gminy Dydnia. – W Dydni zostanie wyremontowany odcinek chodnika przy drodze wojewódzkiej…
Czytaj dalej...

Dydnia. Dodatkowe miejsca w Żłobku Gminnym

     W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców opieką żłobkową Gmina Dydnia złożyła wniosek na realizację zadania „Utworzenie dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029. W dniu 12 lutego 2024 r. została podpisana umowa na utworzenie 7 dodatkowych miejsc w Żłobku Gminnym w Dydni na wartość 284 903,51 zł. Utworzenie dodatkowych miejsc zaplanowano w istniejącym budynku Żłobka Gminnego. Zakres inwestycji będzie obejmował dostosowanie i wyposażenie pomieszczeń dla potrzeb opieki żłobkowej – dostosowanie sali żłobkowej i sanitariatów. Pozyskane środki zostaną przeznaczone również na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek. Zewnętrzny plac zabaw zyska powierzchnię bezpieczną oraz zamontowane zostaną nowe urządzenia. Jest to kolejny krok do zapewnienia odpowiedniej opieki dla dzieci do lat 3 tak, by ułatwić rodzicom powrót do pracy zawodowej i przeciwdziałać bezrobociu. (ET)
Czytaj dalej...

„Gościniec Południa” w „Operacji Czysta Rzeka”

      I nagle zrobiło się ciepło. Przyleciały bociany, zakwitły na biało trześnie i czeremchy. Natura budzi się do życia po leniwym, zimowym letargu. Ludzie wychodzą na pole i do przydomowych ogródków. Jedni zaczynają wiosnę od topienia Marzanny, inni czyszcząc okna, a my wraz z sąsiadami i przyjaciółmi rok w rok robimy porządki wśród otaczającej nas przyrody w Temeszowie, Obarzymie i Krzemiennej. Jak mówi Luiza z Agroturystyki Leśne Oko - to już taki nasz wiosenny rytuał, bez którego nie można się obejść.      Od czterech lat organizujemy oddolnie dwie akcje w ramach ogólnopolskiej Operacji Czysta Rzeka. Sztab główny przesyła nam rękawiczki i worki do pracy. Każdy zapisany ochotnik może sobie również wybrać mały upominek, na przykład koszulkę lub czystą satysfakcję, że w jego imieniu posadzone zostanie drzewo. W tym roku jak zawsze przeszliśmy obrzeżami Sanu w Temeszowie i Starej Rzeki w Obarzymie, zbierając śmieci, których tam być nie powinno.…
Czytaj dalej...

Brązowy Samorządowy Lider Inwestycji - Certyfikat

      W najbliższym czasie budżet Gminy Dydnia osiągnie rekordową wysokość zbliżając się do 1 000 00,00 , a zadłużenie wynosi 2,3 mln zł, co świadczy o tym, że Dydnia nie jest najbiedniejszą gminą w Polsce. - Tylko w ostatnim tygodniu otrzymaliśmy informację o otrzymanych dofinansowaniach m.in na Rozbudowę oczyszczalni ścieków w Obarzymie.  15 mln, przebudowę dróg rolnych 125 tyś i na dokumentację zabezpieczenia osuwiska przy drodze "na Kulówkę" 176 tyś. - W ciągu 5 - letniej kadencji wydatki inwestycyjne zwiększyły się z ok 5️ mln zł w 2019r. na ok 2️5 mln zł w roku bieżącym, co stanowi ok 35% wszystkich wydatków gminy. Po wprowadzeniu do budżetu środków na rozbudowę oczyszczalnie ścieków kwota wydatków inwestycyjnych jeszcze wzrośnie. - Zadłużenie zaciągnięte w poprzedniej kadencji spadło  z 6 mln na 2,3 mln.zł - W ostatnich dniach ogłoszone zostały przetargi na przebudowę dróg gminnych o wartości 500 000,00zł. - Wysoka aktywność inwestycyjna…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne