Menu
Dzisiaj jest: 5 Grudzień 2022    |    Imieniny obchodzą: Krystyna, Sabina, Norbert
NAJNOWSZE:

miejscenareklame

karate 698

Gm. Dydnia

Święto patrona szkoły w Dydni

    Dzień 8 czerwca jest świętem patrona Szkoły Podstawowej w Dydni – Św. Królowej Jadwigi. Patronka szkoły była pierwszą kobietą na polskim tronie, a także jedynym polskim monarchą, który został ogłoszony świętym. Jej kanonizacji dokonał w 1997 r. papież Jan Paweł II.     Imię Królowej Jadwigi widniało na szkolnych świadectwach uczniów dydyńskiej szkoły jeszcze przed II wojną światową. Jednak tuż po jej wybuchu, w wyniku polityki władz okupacyjnych dążącej do pozbawienia Polaków narodowej tożsamości, zakazano używania jej imienia na szkolnych dokumentach. Do historycznego imienia, po wielu latach i wysiłkach, udało się powrócić dopiero w 1991 roku. W tym roku minęła 31. rocznica przywrócenia szkole imienia jej patronki. Uroczystości związane z upamiętnieniem św. Królowej Jadwigi odbyły się w środę, 8 czerwca 2022 r. Udział w nich wzięli m.in. wójt gminy Alicja Pocałuń, dyrektor szkoły Iwona Pocałuń, zastępca dyrektora Marta Rachwał, dyrektor GOKBPiW w Dydni Rafał Czopor, dyrektorzy szkół z terenu…
Czytaj dalej...

Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej Gminy Dydnia

     19 maja podpisana została umowa z wykonawcą na realizację zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Dydnia”. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach środków pozyskanych przez Gminę Dydnia z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Zakontraktowana wartość inwestycji wynosi 4 639 916,11 zł, a kwota dofinansowania stanowi 95% wartości inwestycji. W drodze przetargu wykonawcą zadania została Firma Usługowo-Handlowa Budowlano-Transportowa Henryk Biłas z Zawadki. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące roboty budowlane: Budowa przepustów na potokach w miejscowości Końskie w ciągu dróg gminnych. Budowa przepustu na potoku w ciągu drogi gminnej w miejscowości Witryłów, Remont pomostu kładki pieszej wraz z dojazdem i dojściem do kładki w Witryłowie, Przebudowa nawierzchni dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Dydnia.        Dzięki pozyskanym przez Gminę Dydnia środkom z programu Polski Ład będziemy mogli dokonać bardzo dużych napraw gminnej infrastruktury drogowej, bez konieczności zaciągania kredytów i bez nadwyrężania własnego budżetu – mówi wójt…
Czytaj dalej...

Cyfryzacja w gminie Dydnia

     Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Przedmiotem projektu jest wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz zakup oprogramowania i urządzeń zwiększających bezpieczeństwo informacji przetwarzanych na systemach informatycznych m.in. poprzez modernizację i doposażenie serwerowni, zakup zestawów komputerowych, licencji i oprogramowania. Efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie instytucji samorządowej odporności na zagrożenia oraz wsparcie w zwiększeniu cyberbezpieczeństwa. Wartość projektu to 236 580,00 zł. Projekt realizowany będzie w latach 2022-2023. Projekt „Cyfrowa Gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia i reakcji unijnej na pandemię COVID19.  (Gmina Dydnia)
Czytaj dalej...

Temeszów. Będzie wodociąg i kanalizacja

    22 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Dydni podpisana została umowa z wykonawcą zadania pn. „Opracowanie projektu budowlanego wraz z budową kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów” w formule zaprojektuj i wybuduj.     Wykonawcą wyłonionym w przetargu do realizacji inwestycji zostało Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOMONT” Sp. z o.o. z Rzeszowa. Szacowany koszt inwestycji wynosi 6 054 257 zł, w tym 4 940 000 zł to środki pochodzące z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W podpisaniu umów uczestniczyli wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, skarbnik gminy Anna Stachyrak, prezes Przedsiębiorstwa Budowlanego „Budomont” Robert Krakowski oraz kierownik budowy Marek Szpak. – Dążenie do budowy wodociągu w Gminie Dydnia było jednym z moich priorytetów. Od początku kadencji podejmowaliśmy intensywne działania związane z przygotowaniem potrzebnej dokumentacji oraz pozyskaniem środków na realizację zadania. Jest to inwestycja niezwykle ważna, ponieważ zasoby wody pitnej w gminie są…
Czytaj dalej...

Studenci krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego - małym uchodźcom z Ukrainy

     Społeczność studentów krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego Instytutu Malarstwa i Edukacji Artystycznej na czele z prof. dr hab. Piotrem Jarguszem oraz studentkami i koordynatorkami Katarzyną Kot, Joanną Bolestą wraz z Krakowskimi artystami organizują darmowe warsztaty i zajęcia dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Krakowie by pomóc zwalczyć szok i stres. Zajęcia z biegiem czasu rozprzestrzeniają się na inne lokalizacje. Ich niewielka, twórcza grupa z radością pomaga zająć dzieci w kreatywny sposób. Zapewniają wszystkie materiały. Koordynatorzy postanowili również rozdać dzieciom przybory artystyczne, aby w wolnych chwilach mogły rozwijać swoje umiejętności. Materiały artystyczne zapewnili: Herlitz, maluje.pl, Savel, Matejko. Pelikan, Sklep plastyczny art-serwi, Profil sklep, Barwoteka, Paleta art., Artly Paper concept, Szał dla plastyków, Papyrus, Tinta, Onyks, Renesans, Royal talens, Karin, Picasso, Zebra, Lefranc bourgeois, Liquitex, Escribo, Przysnacki, Winsor & Newton, Colart, Art Inspirations, Lemi, markery.pl i Polpentel PENTEL Część materiałów trafiła na Podkarpacie do rąk Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Św. Królowej Jadwigi…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne