Menu
Dzisiaj jest: 8 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wirginia, Wirgiliusz

przedzimowo

Gm. Dydnia

Gmina Dydnia. Nominacje dyrektorskie i awanse zawodowe nauczycieli

    18 sierpnia br. wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń w obecności dyrektor Zespołu Obsługi Szkół Jolanty Biedy dokonała wręczenia powierzenia stanowisk dyrektorom wyłonionym w drodze konkursu:  Halinie Skawińskiej powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Wydrnej, Agnieszce Król-Krzysik powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Grabówce, Dariuszowi Klimowiczowi powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej w Końskiem. Elżbieta Przystasz, która ponownie została dyrektorem Szkoły Muzycznej I st. w Dydni ze względu na inne obowiązki nie mogła uczestniczyć w spotkaniu poświęconym wręczeniu nominacji. Wójt złożyła dyrektorom serdeczne gratulacje i życzyła powodzenia w realizowaniu powierzonych obowiązków, zapewniając o dalszym wsparciu organu prowadzącego. Następnie wręczono akty mianowania nauczycielom, którzy po odbyciu stażu i pozytywnym przejściu postępowania egzaminacyjnego zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego: Monice Kij nauczyciel Szkoły Podstawowej w Dydni, Dorocie Brewczak nauczyciel Samorządowego Przedszkola w Dydni i ks. Szczepanowi Wiśniewskiemu nauczycielowi Zespołu Szkół w Niebocku. Uczestnicząca w pracach komisji dyrektor ZOS-u Jolanta Bieda…
Czytaj dalej...

Soccer Schools w Niebocku

      Dołącz do nas i reprezentuj BBS Niebocko w rozgrywkach Orlen Niebocko która w tej edycji zawita do naszej miejscowości.  Anna Żak (trenerka BSS Niebocko): "Piłka nożna pozwala na wszechstronny rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny. Każde dziecko posiada ogromny potencjał, który z odpowiednią pomocą i wsparciem może zostać rozwinięty do niesamowitych rozmiarów. Na treningach wspólnie budujemy drabinę opartą na świetnej zabawie, po której wspinamy się do wytyczonych celów, które połączone z pasją i determinacją zaszczepią pozytywne wartości niosąc długofalowe efekty." Trenujemy: - wtorki i czwartki - godz. 16:30 - 17:30 (roczniki 2015-2018) - wtorki i czwartki - godz. 17:45 - 19:00 (roczniki 2012-2014) ???? Stadion sportowy Victoria Niebocko Kontakt i informacje - trenerka Anna Żak tel. 737 657 683. (gmina Dydnia)
Czytaj dalej...

PGE. Piły spalinowe dla OSP z Gminy Dydnia

      „Zakup specjalistycznego sprzętu do zapobiegania i usuwania zagrożeń spowodowanych awariami związanym z zerwanymi liniami energetycznymi przebiegającymi w zadrzewieniach i kompleksach leśnych”     Gmina Dydnia otrzymała od Fundacji PGE darowiznę, która zgodnie z umową zostanie przeznaczona na zakup 11 pił spalinowych dla jednostek OSP tj.: Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Dydnia, Krzywe, Witryłów, Temeszów, Krzemienna, Obarzym i Niewistka. (ET)
Czytaj dalej...

Przebudowa strategicznej drogi łączącej gminę Dydnia z Sanokiem

 Pod koniec lipca została podpisana umowa  pomiędzy wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń a Henrykiem Biłasem - właścicielem Firmy Usługowo-Handlowo-Budowlano-Transportowej na modernizację drogi gminnej łączącej Witryłów – z Łodziną (granica gminy). Wartość przetargowa inwestycji wynosi 1 094 885,93 Zadanie to jest w 50% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, 610 109  zł kwotą Na realizację tego zadania gmina otrzymała również środki z Lasów Państwowych w wysokości 610 100 zł. Zakres prac obejmie: - roboty pomiarowe, - roboty ziemne: tj. wykonanie rowów odwadniających, oczyszczenie skarp rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, formowanie nasypów, humusowanie, obsianie, plantowanie skarp i korony nasypów,  - wykonanie nawierzchni asfaltowej na szer. 5m + pobocza z mieszanki klińcowo-żwirowej utwardzonych emulsją asfaltową, - wykonanie wykopów na poszerzeniu drogi, - utwardzenie poszerzenia drogi, odwodnienie drogi poprzez wykonanie ścieków z elementów betonowych oraz przepustów rurowych, - wykonanie koszy siatkowo-kamiennych, narzutu kamiennego i kiszek faszynowych, - montaż barier ochronnych, stalowych. Zakończenie prac…
Czytaj dalej...

Z Niebocka do Macedonii

     Niezwykły wyjazd Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Kalina” do Macedonii „W poszukiwaniu kultury i przygody”      Gradsko, urokliwe miasteczko w Macedonii Północnej, otoczone malowniczymi winnicami, stało się miejscem wyjątkowego wydarzenia – Święta Wina, Jedzenia i Tradycji, na które zaproszony został Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca Kalina z Niebocka, aby promować polską kulturę i tradycje. Zespół, mający w swoim repertuarze energiczne tańce ludowe, postanowił podzielić się swoimi talentami i cieszyć się magiczną atmosferą Gradska. Podróż rozpoczęła się 11 lipca 2023 r. Członkowie zespołu Kalina spakowali swoje tradycyjne stroje i najważniejsze składniki: miłość do tańca i śpiewu oraz chęć odkrywania nowych kultur. Po przybyciu do Veles – miejsca noclegu, zespół został ciepło powitany przez opiekunów i zakwaterowany w internacie szkolnym. Następnego dnia młodzież zwiedzała Veles i poznawała jego historię. Zespół odwiedził ciekawe miejsca, takie jak pomnik Kosturnica – zwany także miejscem pamięci Ossuary, gdzie oddano hołd macedońskim partyzantom, którzy…
Czytaj dalej...

XVII Międzyregionalny Festiwal Folklorystyczny - Grabowiańskie Święto Fajki

Zapraszamy na relację z XVII Święta Fajki w Grabówce. W niedzielę 16 lipca, na stadionie w Grabówce po raz siedemnasty miłośnicy fajki spotkali się na zawodach w wolnym paleniu fajki. Oprócz głównej atrakcji, festiwalowi towarzyszyły wystawy pracowni fajek "Bróg", rękodzielnictwa artystycznego, potrawy lokalnego koła gospodyń wiejskich, okolicznych producentów, wystawa zdjęć i malarstwa oraz występy lokalnych i zaproszonych zespołów. W tym roku festiwal uświetnili występami m.in. "Młoda Przepióreczka", "Do OporÓ", "Jafer", zaś gwiazdą wieczoru  - zespół "Mejk". W galerii fotorlacja, kilka migawek video (m.in. stoiska, atrakacje, występy, uwaga samego konkursu na prośbę organizatorów nie rejestrowaliśmy). eMWu.
Czytaj dalej...

Dydnia. Prawie 3 mln zł na drogi, oświetlenie, rekreację itd…

     Pod koniec czerwca sfinalizowano postępowanie w trybie zamówień publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury drogowej, oświetleniowej, turystycznej w miejscowościach popegeerowskich, Gmina Dydnia”, które jest dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (edycja 3 – PGR). Zadanie to zostało podzielone na 3 części: część dotyczyła przebudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.  W ramach planowanego przedsięwzięcia przebudowany zostanie żelbetowy przepust na rzece „Świnka” w ciągu drogi gminnej wew. w m. Krzemienna. Wykonane zostaną poręcze i zabezpieczona skarpa. Zaprojektowano jezdnię z płyt ażurowych nad „Świnką” o szerokości 3,5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa o szerokości 0,5 m. Dodatkowo projektuje się ściek w postaci korytek z prefabrykowanych elementów betonowych szer. 50 cm. Ponadto projektuje się wykonanie dwóch studni rewizyjnych oraz kolektora, który będzie przedłużeniem istniejącego przepustu. Przewidziana jest wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją. Ponadto przewidziano realizację odwodnień drogi, umocnień dna i skarp, podbudów wraz…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne