Menu
Dzisiaj jest: 7 Grudzień 2023    |    Imieniny obchodzą: Agata, Ambroży, Marcin

przedzimowo

Gm. Dydnia

Mała architektura w Krzywem

     Zakończona została inwestycja pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Krzywem poprzez budowę placu zabaw wraz z małą architekturą” realizowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2021-2025. Realizacja zadania wpisuje się w działania programowe mające na celu modernizację przestrzeni wiejskiej, zaspokojenie potrzeb społeczno–kulturowych, poprawę jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich oraz pobudzenie aktywności mieszkańców poprzez wspólną realizację zadania, promowanie idei zrzeszania się i partycypacji w realizacji zadań publicznych. Teren wokół Domu Ludowego pełni funkcje społeczno-kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. To waśnie tam znajduje się altana, planowana jest budowa sceny oraz powstał plac zabaw. Tegoroczny projekt jest kolejnym etapem prac nad uatrakcyjnieniem terenu wokół budynku Domu Ludowego dla potrzeb organizacji imprez i spędzania wolnego czasu w sołectwie. (UG Dydnia)
Czytaj dalej...

„Koncert muzyki współczesnej” - Dydnia

       26 listopada w Wiejskim Domu Kultury odbył się „Koncert muzyki współczesnej” Podkarpackiej Orkiestry Kameralnej. Było to już ostatnie wydarzenie w ramach przedsięwzięć artystycznych pn. ,,Spektakl muzyczno-taneczny dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Dydnia”, dofinansowany z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Organizatorami wydarzenia byli: Gmina Dydnia, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji Środowiska Lokalnego Wsi Niebocko, Szkoła Muzyczna w Dydni oraz Gminny Ośrodek Kultury, Bibliotek, Promocji i Wypoczynku w Dydni. Podkarpackiej Orkiestrze Kameralnej pod batutą Elżbiety Przystasz towarzyszyli soliści: Bartosz Głowacki  – akordeon, Gabriela Graboń – skrzypce i Tomasz Sowa – klarnet. Koncert poprowadziła Dorota Zubel – nauczyciel SM w Dydni i Sanoku. Soliści to absolwenci Szkoły Muzycznej I i II st. im. Wandy Kossakowej w Sanoku, którzy występują na światowych estradach, to laureaci wielu konkursów, zdobywający uznanie publiczności na arenie międzynarodowej. Swoje umiejętności szlifują na renomowanych uczelniach muzycznych w kraju. Uczestnicy koncertu…
Czytaj dalej...

Gmina Dydnia pod sztandarem

     12 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury w Dydni odbyła się uroczystość przekazania sztandaru gminy Dydnia przez przewodniczącego Rady Gminy Dydnia Piotra Szula na ręce wójt gminy Dydnia Alicji Pocałuń. 29 września podczas odpustu parafialnego ku czci św. Michała Archanioła odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru gminy Dydnia, którego dokonał o. Andrzej Bielat OP. W podniosłej atmosferze narodowego święta niepodległości odbyła się ceremonia przekazania sztandaru gminy Dydnia. Rozpoczęła się ona przywitaniem gości przez wójt i przewodniczącego. W uroczystości uczestniczyli: Poseł na Sejm III, VI, VIII i IX kadencji – Adam Śnieżek, gwardian Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej – o. Krzysztof Hura, proboszcz parafii pw. św. Jana Kantego w Niebocku – ks. prałat Andrzej Szkoła, Starosta Brzozowski – Zdzisław Szmyd, przewodniczący Rady Powiatu Brzozowskiego – Henryk Kozik, wójt gminy Tyrawa Wołoska – Teresa Brzeżawska-Juszczak, Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie – Krzysztof Folta wraz z zastępcą bryg. Bogdanem Biedką i…
Czytaj dalej...

Quad dla gminy Dydnia

       Gmina Dydnia otrzymała dotację z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w wysokości 52 000 zł na realizację zadania pn.: Zakup quada wq celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków na terenie gminy Dydnia. Całkowity koszt zadania wyniósł 65 000 zł. Obejmował zakup quada, który zdecydowanie poprawi siłę bojową i zdolność działania jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy. Jest to pierwszy tego typu pojazd w gminie Dydnia.     Realizacja zadania podniesie bezpieczeństwo mieszkańców poprzez szybkie dotarcie do osób poszkodowanych w trakcie pożarów, wypadków i pozwoli w krótkim czasie na ewakuację osób oraz mienia z miejsc zagrożonych klęską żywiołową. Ułatwi także transport osób, zamieszkujących w trudnych warunkach terenowych, do których ciężko dotrzeć zwykłym, a także  ratowniczo-gaśniczym samochodem czy karetką. Zakupiony quad będzie służył strażakom podczas pożarów lasów, wypadków w lasach, poszukiwań, powodzi. Profesjonalne wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych podnosi jakość wykonywanych przez…
Czytaj dalej...

„Karpackie Tańce Ludowe” - finał z przytupem

     6 i 8 listopada odbyły się ostatnie warsztaty w ramach II etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, objętej Podkarpackim Programem Odnowy Wsi na lata 2021-2025, realizowany przez Bieszczadzki Uniwersytet Ludowy w bloku etnograficznym pn. „Karpackie Tańce Ludowe” . Ostatnie warsztaty poprowadził Jarek Maszluch – tancerz, choreograf, solista zespołu, animator kultury i działacz społeczny. W latach 2006-2016 aktor Cieszyńskiego Studia Teatralnego w Cieszynie, kierownik artystyczny zespołu „Osławiany”. Działający nieprzerwanie od 1972 r. zespół ma w swoim repertuarze pieśni i tańce z pogranicza łemkowsko-bojkowskiego, a także z Zakarpacia, Huculszczyzny, Zachodniej i Centralnej Ukrainy. „Osławianie” wiele koncertują w Polsce, m.in. podczas Tygodnia Kultury Beskidzkiej, Festiwalu Kultury Ukraińskiej w Sopocie, Łemkowskiej Watry w Zdyni, festiwalu „Europa bez granic”, festiwalu „Wspólnota w Kulturze” oraz zagranicą. Zespół odbył tournée po Kanadzie i USA, był na Ukrainie, Słowacji, w Niemczech, Turcji, Rumunii. Brał także udział w Festiwalu Telewizyjnym “Horycwit” (Ukraina), w programach telewizyjnych (m.in. “Kawa czy herbata”,…
Czytaj dalej...

Dydnia: Zmiany w Końskiem i Wydrnej

      Zakończono prace w Końskiem w ramach zadania pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu przy Wiejskim Domu Kultury wraz z zakupem wyposażenia”. Zostało ono dofinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach poddziałania 19.2. pn. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Otrzymane dofinansowanie wyniosło 55 517 zł, zaś całkowity koszt zadania opiewał na kwotę 62 945,74zł. Zadanie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Końskie przy współpracy gminy Dydnia. Pierwsza część projektu obejmowała utwardzenie nawierzchni placu chodników i dojścia przy Wiejskim Domu Kultury. Wykonano roboty ziemne, zaś otoczenie zyskało nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowych, na podbudowie z kruszyw i tłucznia. Wykonano krawężniki betonowe, wyregulowano studzienki dla urządzeń podziemnych i kratki ściekowe. W ramach drugiej części zadania zakupiono 140 krzeseł.  Przeprowadzone prace zwiększyły dostępność obiektu i poprawiły komfort korzystania z niego. Ochotnicza Straż…
Czytaj dalej...

Alicja Pocałuń na IV Sanockim Forum Gospodarczym

       Z jakimi problemami w obszarze dostaw energii zmaga się gmina Dydnia? 26 i 27 października br. w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odbyło się IV Sanockie Forum Gospodarcze. Jest to platforma wymiany doświadczeń, współpracy i inspiracji w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz tworzenia wspólnot energetycznych. Tegoroczna edycja Forum odbywała się pod hasłem  „Przyszłość zaczyna się dziś”. Jeden z paneli dyskusyjnych, w których udział wzięła wójt gminy Dydnia Alicja Pocałuń  dotyczył wspólnot energetycznych. Wśród prelegentów poruszających tę kwestię znaleźli się także: rektor UP w Sanoku dr Mateusz Kaczmarski, dyrektor Departamentu Ochrony środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Andrzej Kulig, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sanoku dr Krzysztof Jarosz oraz prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Sanoku Tomasz Mazurkiewicz. Wójt w swoim wystąpieniu nawiązała do trudności, z jakimi borykali się mieszkańcy oraz samorząd gminy podczas styczniowego blackoutu. Sytuacja kryzysowa odsłoniła skalę problemu energetycznego, gdyż gmina jest na końcówkach…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne