Menu
Dzisiaj jest: 20 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Aleksander, Bernardyn, Bazyli

Przez "zielone granice"...

 • Dział: Turystyka
 • Napisane przez
       W Rzeczypospolitej szlacheckiej z przygranicznych wsi przez góry uciekali chłopi pańszczyźniani, prześladowani przez miejscowych właścicieli ziemskich. Dla wielu z nich obowiązki pańszczyźniane, przekraczające możliwości pracy ludzkiej, były zbyt wysokie — ucieczka uważana była za jedyną drogą ku lepszemu życiu. Przez bieszczadzkie i beskidzkie przełęcze przez tzw. „zieloną granicę;" w minionych trzech wiekach przechodzili w obie strony (przez góry) przemytnicy, handlarze szmuglujący towar, który miał zbyt i dawał duże możliwości zarobkowe.       Teren przygraniczny, górski i podgórski,…
Czytaj dalej...

Cerkiew w Warze

Cerkiew dawnej parafii greko-katolickiej p.w. Podwyższenia Krzyża, zbudowana w 1889 r., położona na niewielkim wzniesieniu. Drewniana o konstrukcji zrębowej, na kamiennym podmurowaniu. Dwudzielna. Prezbiterium prostokątne, przy nim od strony północnej, niewielka zakrystia. Nawa główna także na rzucie prostokąta z kruchtą od zachodu. Krzyż ołtarzowy z I poł. XIX w., cynowy, uszkodzony. Wyryte przedstawienia Chrystusa Ukrzyżowanego, z symbolami czterech ewangelistów na awersie i z Chrystusem Boleściwym z Matką Boską Bolesną, dwoma aniołami i Duchem Św. na rewersie. Lichtarze drewniane z XVIII/XIX…
Czytaj dalej...

Szlakiem umocnień nad Sanem

 • Dział: Turystyka
 • Napisane przez
  San, jedna z dłuższych rzek w Polsce wypływa w okolicach Przełęczy Użockiej, przecina ten region w kierunku północ – południe i licznymi zakolami, w Brzozowskiem płynie przez gminy Dydnię i Nozdrzec. Wzdłuż doliny tej rzeki powstawały pierwsze osady, wsie i miasta, wiodły dawne szlaki kupieckie z Węgier ku Warszawie, do Przemyśla i Krakowa. Tu powstawały pierwsze średniowieczne grody w Uluczu i Temeszowie (na południe od omawianego regionu) i wsie lokowane na prawie wołoskim a później niemieckim. Od XV wieku…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne