Menu
Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2021    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

sercomania

Gm. Brzozów

W Humniskach (skrzyżowanie) i w Turzym Polu będą chodniki

     W Humniskach (Skrzyżowanie) i w Turzym Polu będą budowane chodniki. To efekt uchwały Rady Miejskiej w Brzozowie (z 18 stycznia br.), w zakresie wsparcia Województwa Podkarpackiego na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów – Rymanów – Daliowa. Jednym z elementów tej przebudowy będą kolejne odcinki chodników w Humniskach i Turzym Polu. (inf. wł.)
Czytaj dalej...

Stare kopalnie ropy naftowej. Turze Pole - Zmiennica

    Pierwsze prace poszukiwawcze i wydobywcze na niewielką skalę na złożu naftowym Turze Pole - Zmiennica (powiat Brzozów) rozpoczęto w 1885 r. W 1890 rozpoczęto pierwsze prace wiertnicze.. Do I wojny światowej pracowało tu kilkanaście otworów. W okresie I wojny i mię    dzywojennym wykonano około 35 otworów. Na tym terenie działały w 1939 r. kopalnie: w Zmiennicy - Pollon (własność przedsięb. państwowego Polmin). W Turzym Polu - Nad Grabcem (Polmin), Ryszoldo (spółka Oterna) i Szczęść Boże (Bracia Szydło). Ruch wiertniczy na kopalni był kontynuowany przez okres II wojny światowej aż do lat '50. W sumie wykonano 123 otwory, a produkcję ropy i gazu w latach '50 dawało ponad 80 odwiertów. Były one pompowane grupowo przy pomocy 5 kieratów. W latach '90 rozpoczął się proces likwidacji otworów na wyczerpującym się złożu, który z przerwami trwa do chwili obecnej. Z dużej niegdyś kopalni pozostało niespełna 15 czynnych odwiertów. Zdjęcia, które prezentuję,…
Czytaj dalej...

Brzozów. „Taksówka społeczna” dla niepełnosprawnych, 800 tys. dofinansowania

     Ostatniego dnia minionego roku dowiedzieliśmy się od p. naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Alicji Tomoń, że 23 grudnia Burmistrz Brzozowa podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację programu pod nazwą  „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.       Oznacza to, iż już od połowy stycznia 2021 roku do połowy października 2022 roku mieszkańcy Gminy Brzozów powyżej 18 – tego roku życia posiadający problemy z mobilnością oraz trudności w korzystaniu z transportu publicznego, będą mogli korzystać z darmowego transportu (w razie potrzeby z opiekunem lub psem asystującym) w celu zapewnienia swoich potrzeb w zakresie społecznym, zawodowym, edukacyjnym czy zdrowotnym. Niezwykle cenny jest fakt, iż wydostanie się z czterech…
Czytaj dalej...

Podczas zdalnej nauki remonty w szkołach gminy Brzozów

      W związku z pandemią koronawirusa, od 9 listopada br. zawieszone są zajęcia w szkołach. Mimo, że lekcje odbywają się zdalnie i w budynku uczniów nie ma, to jednak szkoły nie pozostają bezczynne. Ten czas wykorzystywany jest na prace remontowe i modernizacyjne w placówkach szkolnych na terenie gminy Brzozów.     Każdego roku, stosownie do pojawiających się potrzeb, prowadzimy wakacyjne prace remontowe, aby od września zapewnić dzieciom i młodzieży optymalne warunki do nauki. W tym roku przeznaczyliśmy na te roboty ponad 200 tys. zł. Zależy nam na tym, aby warunki, w jakich uczą się nasze dzieci, były jak najlepsze, a szkoły i przedszkola były nie tylko estetyczne, ale przede wszystkim bezpieczne – mówi burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński. – Dlatego postanowiłem, by w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych w szkołach przeprowadzone zostały dodatkowe prace remontowe. Dzięki oszczędnościom uzyskanym wskutek przerw w nauce udało się wygospodarować dodatkowe środki na ten cel w…
Czytaj dalej...

Harcerze przekazali Światło Pokoju Burmistrzowi Brzozowa

     Zgodnie z wieloletnią tradycją, delegacja Hufca ZHP w Brzozowie przekazała Betlejemskie Światło Pokoju w Brzozowie. We wtorek (22.12) odebrał je burmistrz Brzozowa Szymon Stapiński,  który podziękował za podarowane światło, a także złożył harcerzom i ich rodzinom świąteczne i noworoczne życzenia. Tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światełka jest „Światło służby”, które idealnie wpasowuje się w rok 2020, wymagający od wszystkich służby i pomocy ludziom najbardziej potrzebującym. My ze swojej strony zachęcamy do współdziałania i niesienia tej bezinteresownej pomocy wszystkim tym, którzy jej potrzebują. (NM)
Czytaj dalej...

KGW w Grabownicy Starzeńskiej – przedświątecznie dla mieszkańców

       Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w  Grabownicy przygotowały dla mieszkańców będących w podeszłym wieku, chorych, mało sprawnych i samotnych – wigilijne podarunki. Przez kilka dni w minionym tygodniu, w siedzibie koła piekły i gotowały. Efektem tego było przygotowanie zestawów wigilijnych potraw. Były to gołąbki z kaszą i grzybami, pierogi z ziemniakami, kapusta i ciasto. Przygotować to dopiero połowa sukcesu bowiem to wszystko należało zapakować do pojemników a następnie w niedzielne przedpołudnie (20 grudnia) rozdać tym najbardziej potrzebującym. Jak obliczono wcześniej takie przedświąteczne paczki winno otrzymać około 80 osób z tej miejscowości i tyle też zestawów przygotowano. Wszystkie te czynności należało wykonywać z zachowaniem wymogów korono wirusowych obostrzeń, co dodatkowo utrudniało i wydłużało czas pracy, bowiem w pomieszczeniu kuchennym KGW mogło znajdować się tylko kilka osób jednocześnie. Tym większe gratulacje i podziękowania należą się zaangażowanym paniom: Elżbiecie Struś, Agacie Korfanty,  Wiesławie Bielec,  Bernadecie Jagusztyn, Marii Suwała, Annie Sawickiej…
Czytaj dalej...

Quad i inny sprzęt dla OSP Przysietnica, Grabownica Starzeńska i Turze Pole

     12 grudnia 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysietnicy miała miejsce zbiórka z okazji przekazania sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Brzozów. Wśród sprzętu ochrony osobistej strażaka i wyposażenia pojazdów pożarniczych, przekazany został specjalistyczny pojazd typu quad wraz z przyczepą do ewakuacji osób poszkodowanych dla OSP w Przysietnicy. Będzie on bardzo pomocny w dotarciu strażaków i transporcie sprzętu ratowniczego do zdarzeń w trudnodostępnym terenie. Pozostały sprzęt otrzymały jednostki OSP Grabownica Starzeńska i OSP Turze Pole. Symbolicznego przekazania zakupionego sprzętu ze środków Funduszu Sprawiedliwości z udziałem finansowym Gminy Brzozów dokonał poseł na Sejm RP Piotr Uruski oraz Sekretarz Gminy Brzozów Pan Waldemar Och.  mł. bryg. Bogdan Biedka, KP PSP w Brzozowie Fot w galerii: Tomasz Leśniak UM Brzozów
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne