Menu
Dzisiaj jest: 29 Lipiec 2021    |    Imieniny obchodzą: Marta, Olaf, Flora
NAJNOWSZE:

logo321

reklama

Gm. Domaradz

Domaradz. Warsztaty wokalne w GOK

     Od 19 lipca w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu spotykali się młodzi ludzie, którzy chcą szlifować swój warsztat wokalny i kształtować się artystycznie i wokalnie. Uczestnicy pod okiem instruktora wykonywali ćwiczenia emisyjne, oddechowe, dykcyjne i rytmiczne. Ważnym aspektem warsztatów była również nauka współpracy w zespole oraz praca nad piosenkami, zarówno w formie solowej jak i grupowej. Zajęcia uwieńczyć ma wspólny koncert, w którym młodzi wokaliści wykonają wspólnie opracowane utwory. (admin) Od redakcji, pamiętając wspaniałe (nie ma tu przesady!) koncerty sprzed kliku lat, czekamy na plakat informujący o tym koncercie a przynajmniej o jego terminie. Chcielibyśmy tam być…
Czytaj dalej...

Jubileusz 50-lecia par małżeńskich w gminie Domaradz

15 lipca 2021 r. w Domu Strażaka w Golcowej Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra wręczył medale za długoletnie pożycie małżeńskie parom, które w tym i poprzednim roku obchodziły 50  rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przemówienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janusza Obłoja. Podkreślił on, że zgodność pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczenia dla dobra założonej przez Jubilatów rodziny, został dostrzeżony przez władze państwowe,  czego dowodem jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Następnie Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra i Skarbnik Gminy Domaradz Elżbieta Barud wręczyli przybyłym parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Nie  zabrakło lampki szampana oraz części artystycznej w wykonaniu młodzieży skupionej w Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu.  Tomasz Bober
Czytaj dalej...

Domaradz. Wakacje z kulturą w miejscowym GOK-u

      Wakacje bez komputerów i laptopów, tak można byłoby określić pierwsze inicjatywy spędzania wolnego czasu na zabawie i nauce. Zajęcia w GOK Domaradz potwierdzają tylko, ze tak można. To na co brakowało w minionym roku szkolnym czasu, na plastykę, umuzykalnienie i usportowienie; dzieci i młodzież mają szansę choćby częściowo nadrobić łącząc zabawę i naukę podczas zajęć pozaszkolnych właśnie w kółkach, sekcjach zainteresowań GOK-ów, Brzozowskiego Domu Kultury czy warsztatach w Muzeum Regionalnym, na stadionie brzozowskim lub boiskach klubowych w wielu miejscowościach powiatu. (inf. wł.)
Czytaj dalej...

Barycz. Objazd na drodze W-884

    Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 w miejscowości Barycz, od dnia 20 maja br. odcinek DW884 w km 58+200 - 58+500 będzie zamknięty. Przywrócenie ruchu na w/w odcinku planowane jest na 06.07.2022 roku. Roboty wykonywane będą przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan objazdu.   Tomasz Bober UG Domaradz
Czytaj dalej...

Domaradz - ma nowy wodociąg

 6 maja zostało odebrane zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”. Zadanie to współfinansowane jest w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020  w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 26.03.2020 r. Inwestycję  tę wykonywał Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca  na podstawie Umowy o roboty budowlane z dnia 12.05.2020  r.  Zadanie to wykonywane było w II etapach. I etap został zakończony 17.07.2020 r.;  II etap - w dniu 06.05.2021 r. Wartość robót budowlanych  wyniosła 860 833,41 zł.  W ramach zadania zostało wykonane: 1) 9173,5 m sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm z rur PE100 SDR 11, na której zostało zabudowanych 5 hydrantów p.poż.; 2)  582 m sieci wodociągowej o średnicy Ø 63 mm z rur PE100 SDR 11;  Katarzyna Wójcik
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne