Menu
Dzisiaj jest: 15 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Henryk, Włodzimierz, Brunon
NAJNOWSZE:

Gm. Domaradz

„Dni Gminy Domaradz” już za nami...

„Dni Gminy Domaradz” już za nami... Gwiazdą wieczoru był w tym roku zespół Daj to głośniej, który zgromadził na stadionie w Domaradzu tłumy mieszkańców. Na scenie i obok sceny zaprezentowali się również młodzi wykonawcy z Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu. Po krótkiej przerwie, spowodowanej opadami deszczu, do zabawy tanecznej zaprosił DJ Carry.  Tomasz Bober
Czytaj dalej...

100 bramek zespołu MKS "Sokół" Domaradz

      Drużyna Sokoła Domaradz w meczu z rezerwami Górnika Grabownica zdobyła swoją bramkę numer 100 w bieżącym sezonie. Piłkarze z Domaradza jako druga ekipa w Podokręgu Krosno osiągnęła ten rezultat. Jako pierwszy takim wyczynem popisał się zespół rezerw Cosmosu Nowotaniec. Na ten pokaźny dorobek bramkowy złożyło się 17 zawodników Sokoła: 43 - Marek Tomoń 15 - Bartłomiej Tomoń 7 - Rafał Hus 5 - Hubert Kuś 5 - Marcin Gosztyła 4 - Bartosz Walków 3 - Paweł Duplaga 2 - Krzysztof Domaradzki 2 - Kacper Pizło 2 - Piotr Wesołowski 2 - Mateusz Pilch 1 - Kamil Dziki 1 - Kamil Gołda 1 - Brajan Stanisławczyk 1 - Łukasz Pilch 1 - Arkadiusz Ząbek 1 - Miłosz Bryś W sumie 96 bramek +3 bramki walkower (Grabownica II - runda jesienna) +1 bramka samobójcza (Milcza - runda jesienna) Przy tej okazji nie sposób zapomnieć o strzeleckich popisach najlepszego snajpera…
Czytaj dalej...

Prace konserwatorsko – restauratorskie XV wiecznego kościółka w Domaradzu

      24.05.2024r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Domaradz a Parafią Rzymskokatolicką pw. Św Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu w sprawie przekazania Parafii dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz z jego otoczeniem”. Na realizację zadania Gmina Domaradz przekazała kwotę w wysokości 449 968,06 zł, z czego 98%, tj. 440 968,70 zł są to środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz 2%, tj. 8 999,36 zł są to środki stanowiące udział własny Gminy Domaradz.        W dniu 27.05.2024r. została podpisana umowa pomiędzy Parafią Rzymskokatolicką pw. Św Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domaradzu a Firmą Budowlaną POL-BUD Grzegorz Buczkowicz, 36-206 Humniska 846 , która będzie Wykonawcą zadania pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowego gotyckiego kościoła z 1444r. pw. Św. Mikołaja Biskupa w Domaradzu wraz…
Czytaj dalej...

Golcowa. Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej

Gmina Domaradz informuje, iż oddano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej realizowaną w ramach projektu pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – I etap". Mieszkańcy mogą przyłączać się do sieci kanalizacji sanitarnej. Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza, właściciel nieruchomości lub wykonawca zobowiązany jest zgłosić do tut. Urzędu (Referat Gospodarki Komunalnej,  tel.: 13 43 47 041 wew. 25,) termin rozpoczęcia prac, uzgodnić ich zakres oraz ustalić termin odbioru technicznego. Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanego przyłącza. Warunki odprowadzania ścieków z przyłączonej nieruchomości określi umowa o odprowadzanie ścieków sporządzona po odbiorze technicznym przyłącza. Do zawarcia umowy niezbędny jest tytuł prawny. Autor: Tomasz Śmigiel
Czytaj dalej...

Renowacja płyty stadionu w Domaradzu

      Zakończono prace renowacyjno-pielęgnacyjne boiska w Domaradzu. W ramach zadania wykonano: oczyszczanie maty boiska, aerację bolcem pełnym, piaskowanie (zużyto 50 ton piasku), szczotkowanie płyty boiska, nawożenie profesjonalnym nawozem sportowym (ICL Spring Summer),  profesjonalne opryski, dosiew wgłębny trawy. Mamy nadzieję, że po wykonanych pracach pielęgnacyjnych murawa boiska w Domaradzu zyska nowy wygląd. Tomasz Bober
Czytaj dalej...

Będzie III piętro w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu

       3 kwietnia 2024 r. Wójt Gminy Domaradz podpisał umowę na realizację zadania "Nadbudowa i przebudowa części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu". Zadanie będzie realizowane w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy. Wartość zadania 3 830 807,74 zł. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nadbudowy i przebudowy części budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaradzu, w następującym zakresie: 1) Wykonanie nadbudowy trzeciej kondygnacji nad istniejącym segmentem szkolno-przedszkolnym, dla uzyskania dodatkowych klas lekcyjnych, 2) Wejście do projektowanych pomieszczeń na drugim piętrze projektuje się poprzez istniejącą klatkę schodową, którą należy dostosować do warunków przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3) Istniejący budynek jak i projektowana nadbudowa ma konstrukcję murowaną z elementami żelbetowymi - słupy, belki, stropy, pokryty będzie dachem wielospadowym, o konstrukcji drewnianej i nachyleniu połaci dachowych 20°, pokrycie z blachy profilowanej (na rąbek stojący lub niski, szeroki trapez) w kolorze rudobrązowym 4) Projektuje się dźwig osobowy dla osób z…
Czytaj dalej...

Budowa kanalizacji w Golcowej cz. II

      15 marca 2024 r. w Urzędzie Gminy w Domaradzu została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”. Łączny koszt zadania to 6 482 100,00 zł brutto, w tym dofinansowanie z Polskiego Ładu 6 000 000,00 zł. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa – II etap”, zwanego dalej „ zadaniem”, które zostanie zrealizowane w 2 częściach  w następującym zakresie: Część I projektowa zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do wykonania zdania określonego w ust.1 (zwanej dalej Dokumentacją projektową).  Zakres części I projektowej obejmował będzie: a) rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych, b) uzyskanie niezbędnych warunków, uzgodnień, zgód właścicieli nieruchomości, pozwoleń oraz uzyskania map do celów projektowych, c) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej uwzględniającej wszystkie branże oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, opinii, zatwierdzeń, ekspertyz, i innych dokumentów koniecznych do opracowania ww. dokumentacji…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne