Menu
Dzisiaj jest: 23 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Iwona, Michał, Dezyriusz
NAJNOWSZE:
Admin

Admin

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

II Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych. Dydnia ‘24

      22 maja w Gminnym Ośrodku Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni odbył się II Gminny Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych. Zapoczątkowany w minionym roku przegląd „jest dla wielu młodych utalentowanych uczniów szkół tej gminy, początkiem pięknej tanecznej przygody (…), podróży w czasie i przestrzeni ”- czytamy w opisie ubiegłorocznej imprezy. Wkrótce więcej… (admin)

Więcej z prawie 90 fotografii galerii zobaczysz tu https://www.facebook.com/profile.php?id=100067700517021

Zapomniane matki

Czekają..... , wciąż czekają,

nie myślcie, że to przypadek rzadki,

że zbyt długo na swe dzieci czekają

smutne, zapomniane matki.

Chwilami zaczynają wątpić,

bo czasu coraz mniej mają,

lecz nadzieja każe im czekać

więc nadal cierpliwie czekają.

Może Twoja mama gdzieś czeka,

odwiedź ją, nie możesz z tym zwlekać,

pomyśl, że możesz nie zdążyć,

więc się pośpiesz nie pozwól jej czekać.

Lidia Szuber

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, przewodniczący komisji i ich składy

      Marek Wacek i Jakub Prugar wybrani zostali Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Brzozowie. To jedna z najważniejszych uchwał podjętych podczas II sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 20 maja. Radni obradowali tego dnia w pełnym składzie.

      Do kluczowych punktów sesji, którą tradycyjnie już prowadził Przewodniczący Henryk Kozik, należało również określenie zakresu działania oraz składu osobowego Komisji Rady Powiatu. Podczas obrad ustalono, iż w Komisji Rewizyjnej pracować będzie: Mieczysław Barć (przewodniczący), Stanisław Chrobak (wiceprzewodniczący) oraz Jerzy Kuczma (członek). W skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednomyślnie wybrani zostali: Tomasz Bartnicki (przewodniczący), Dorota Bluj (wiceprzewodniczący), Janusz Data (członek). W poczet Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego weszli: Alina Malinowska (przewodnicząca), Janusz Data (wiceprzewodniczący), Jacek Adamski, Adam Jajko, Ryszard Wesołowski, Wiesław Marchel, Józef Rzepka, Adam Stec, Mieczysław Barć, Marek Chęć, Grzegorz Florek, Henryk Kozik, Marek Wacek i Jakub Prugar (członkowie). W Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych pracować będzie Jerzy Kuczma (przewodniczący), Adam Stec (wiceprzewodniczący), Henryk Kozik, Ryszard Wesołowski, Nina Ścibor i Grzegorz Florek (członkowie). Skład Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawia się następująco: Dorota Bluj (przewodnicząca), Nina Ścibor (wiceprzewodnicząca), Jacek Adamski, Adam Jajko, Tomasz Bartnicki, Stanisław Chrobak, Alina Malinowska, Marek Chęć, Jakub Prugar, Marek Wacek (członkowie).

W trakcie sesji dwóch radnych: Wicestarosta Adam Jajko oraz Przewodniczący Rady Henryk Kozik delegowani zostali do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którą tworzy się w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami, strażami. Z kolei Starosta Jacek Adamski oraz Tomasz Bartnicki będą reprezentować nasz powiat w Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego”.

Wybrany został również opiekun Młodzieżowej Rady Powiatu Brzozowskiego. Na wniosek młodzieży została nim Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, która przedstawiła pierwsze wypracowane przez młodych radnych stanowiska i propozycje. Można powiedzieć, że rola opiekuna jest wieloaspektowa -  pełni on funkcję mentora, przewodnika i wsparcia dla członków rady, pomagając im rozwijać umiejętności przywódcze oraz organizacyjne.

Początek nowej kadencji Rady Powiatu był też okazją, aby ustalić wynagrodzenie Starosty Brzozowskiego oraz wysokość diet przyznawanych dla radnych. (Powiat Brzozów)

fot w galerii BGP

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne