Menu
Dzisiaj jest: 28 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Marek, Wacław
Magdalena Korona
reklama
Józef Gdański
reklama

Gm. Domaradz

"Tu wszędzie Polska, tu Ojczyzna". Koncert GOK Domaradz

    W niedzielę 30 października na deskach sceny Gminnego Ośrodka Kultury w Domaradzu odbył się koncert: "Tu wszędzie Polska, tu - Ojczyzna". Jego uczestnikami były dzieci i młodzież uczęszczająca na zajęcia do GOK-u. Wyśpiewane przez uczniów zajęć wokalnych treści piosenek patriotycznych, przywołały wspomnienia o dawnej, walecznej Polsce. Młodzi tancerze w barwach biało-czerwonych przypomnieli o symbolach narodowych oraz mocno zakorzenionej w Polakach wierze. Odgrywane sceny teatralne wspomagane przez zaprzyjaźnionych z GOKiem recytatorów sprawiły, że na chwilę staliśmy się kochającymi i walecznymi Polakami z tamtych czasów. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli obejrzeć niedzielne widowisko na żywo! Zapraszamy na kolejne koncerty i spektakle! (GOK Domaradz)
Czytaj dalej...

Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie Domaradz

     25 października 2022 r. Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra podpisał umowę na realizację zadania "Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz" z Wykonawcą - Rejonem Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o Realizacja tego zadania przewiedziana jest do 10 miesięcy od dnia podpisania umowy. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczych. Łączny koszt umowy to 5 190 358,92 zł. Umowa obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowie infrastruktury drogowej na terenie Gminy Domaradz, w następującym zakresie: 1) Przebudowa drogi Domaradz przez Wanicówkę Nr 115612 R w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+315. 2) Przebudowa drogi gminnej Domaradz – Podlas Nr 115602 R w miejscowości Domaradz w km 0+000-0+995. 3) Przebudowa drogi gminnej Domaradz – SKR Nr 115606 R w miejscowości Domaradz. 4) Przebudowa drogi dz. nr ewid. 1560/4, 1559/4, 1558/2, 1406/2, 1562/4, 1576 w miejscowości Domaradz. 5) Przebudowa drogi dz. nr…
Czytaj dalej...

Przebudowana droga gminna w Golcowej - Potok

     Na drodze Golcowa – Potok zakończono prace budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dz. nr ewid. 2574 w miejscowości Golcowa o długości 315 mb, w następującym zakresie: a) Wykonanie robót ziemnych z mechanicznym profilowaniem i zagęszczaniem istniejącej drogi, b) Wykonanie warstw podbudowy z kruszyw kamiennych, c) Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowo-żwirowych, warstwa wiążąca – asfaltowa – gr. po zagęszcz. 4 cm oraz warstwa ścieralna – asfaltowa – gr. po zagęszcz. 3 cm, d) Wymiana istniejącego przepustu na przepust z rury PVC o średnicy 400 mm.   Gmina Domaradz
Czytaj dalej...

"Laboratorium przyszłości" w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu

      12 października 2022 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Domaradzu, z udziałem Wójta Gminy Domaradz Jana Kędry, odbyło się uroczyste otwarcie pracowni „Laboratorium Przyszłości” sfinansowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w wysokości 79 800 zł.      W ramach tego programu zostały zakupione m.in.: drukarka 3D Banach School, długopis 3D, lustrzanka „Canon EOS 250D + 18-55mm IS ST”, kamera cyfrowa „SONY HDR-CX405B”, okulary „ClaccVR Premium VRP4”, laptop multimedialny, roboty „Codey Rocky” . W pracowni tej uczniowie będą nie tylko zdobywać wiedzę, ale głównie uczyć się jak wykorzystać naukę w praktyce. Uroczystość otwarcia połączona była z akademią z okazji Dnia Nauczyciela. Przybyli na nią Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra, Przewodniczący Rady Gminy Stefan Wolanin, Proboszcz Parafii Domaradz ks. Wiesław Przepadło, Skarbnik Gminy Elżbieta Barud, Sekretarz Gminy Stanisław Gierula, Kierownik ZOSZ Wioleta Józefczyk, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele, nauczyciele emeryci, pracownicy…
Czytaj dalej...

Domaradz. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

     7 września 2022 r. w Domu Strażaka w Golcowej Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra wręczył Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie parom, które obchodziły 50  rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.      Uroczystość rozpoczęła się od krótkiego przemówienia Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janusza Obłoja. Podkreślił on, że zgodność pożycia małżeńskiego,  trud pracy i wyrzeczenia dla dobra założonej przez Jubilatów rodziny,  został dostrzeżony przez władze państwowe i samorządowe,  czego dowodem jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medali za długoletnie pożycie małżeńskie oraz zorganizowanie tej pięknej uroczystości. Następnie Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra i Skarbnik Gminy Domaradz Elżbieta Barud wręczyli przybyłym parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Nie  zabrakło lampki szampana oraz części artystycznej przygotowanej przez młodzież ćwiczącą przy Gminnym Ośrodku Kultury w Domaradzu. Jubilaci podzielili się również wspomnieniami ze swojego życia i wspólnie z dziećmi zaśpiewali piosenki ze swojej młodości. Dziękujemy Lokalnej Grupie Działania "Ziemia Brzozowska"…
Czytaj dalej...

Domaradz. Dziękujemy za chodnik

     Zakończono właśnie prace przy budowie chodnika przy drodze krajowej nr 19 na odcinku od mostu na Stobnicy do drogi do kościoła. W imieniu mieszkańców Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra dziękuje Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad za tak sprawne i szybkie wykonanie inwestycji. Tomasz Bober  UG Domaradz
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne