Menu
Dzisiaj jest: 2 Czerwiec 2023    |    Imieniny obchodzą: Marianna, Marzena, Erazm

Gm. Domaradz

Domaradz. Wakacje z kulturą w miejscowym GOK-u

      Wakacje bez komputerów i laptopów, tak można byłoby określić pierwsze inicjatywy spędzania wolnego czasu na zabawie i nauce. Zajęcia w GOK Domaradz potwierdzają tylko, ze tak można. To na co brakowało w minionym roku szkolnym czasu, na plastykę, umuzykalnienie i usportowienie; dzieci i młodzież mają szansę choćby częściowo nadrobić łącząc zabawę i naukę podczas zajęć pozaszkolnych właśnie w kółkach, sekcjach zainteresowań GOK-ów, Brzozowskiego Domu Kultury czy warsztatach w Muzeum Regionalnym, na stadionie brzozowskim lub boiskach klubowych w wielu miejscowościach powiatu. (inf. wł.)
Czytaj dalej...

Barycz. Objazd na drodze W-884

    Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich informuje, że w związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Dubiecko - Bachórz - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 wraz z zabezpieczeniem osuwiska w km 58+400 w miejscowości Barycz, od dnia 20 maja br. odcinek DW884 w km 58+200 - 58+500 będzie zamknięty. Przywrócenie ruchu na w/w odcinku planowane jest na 06.07.2022 roku. Roboty wykonywane będą przez firmę EUROVIA POLSKA S.A. Poniżej przedstawiamy orientacyjny plan objazdu.   Tomasz Bober UG Domaradz
Czytaj dalej...

Domaradz - ma nowy wodociąg

 6 maja zostało odebrane zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”. Zadanie to współfinansowane jest w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020  w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 26.03.2020 r. Inwestycję  tę wykonywał Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca  na podstawie Umowy o roboty budowlane z dnia 12.05.2020  r.  Zadanie to wykonywane było w II etapach. I etap został zakończony 17.07.2020 r.;  II etap - w dniu 06.05.2021 r. Wartość robót budowlanych  wyniosła 860 833,41 zł.  W ramach zadania zostało wykonane: 1) 9173,5 m sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm z rur PE100 SDR 11, na której zostało zabudowanych 5 hydrantów p.poż.; 2)  582 m sieci wodociągowej o średnicy Ø 63 mm z rur PE100 SDR 11;  Katarzyna Wójcik
Czytaj dalej...

Zmarł Stanisław Bober, sołtys Domaradza przez ponad 40 lat

Z żalem zawiadamiamy, że  31 grudnia 2020 r. zmarł Pan Stanisław Bober, wieloletni sołtys Domaradza. Jednocześnie składamy kondolencje całej rodzinie Pana Stanisława.     Kiedy 1 lutego 1967 roku Stanisław Bober obejmował urząd Sołtysa w Domaradzu nie spodziewał się chyba, że funkcję tę będzie pełnił jeszcze w następnym stuleciu i tysiącleciu. Tak się jednak stało. Powszechnie lubiany i szanowany przez mieszkańców przez wszystkie te lata prowadził mieszkańców Domaradza dbając, aby wieś rozwijała się. W czasie jego "sołtysowania" wyregulowano Stobnicę, przeprowadzono drenaż użytków zielonych, zgazyfikowano wieś, zakończono telefonizację oraz rozpoczęto prace nad kanalizacją. Pan Stanisław Bober jest z pewnością jednym z najdłużej urzędujących sołtysów w Polsce, funkcję pełnił przez 40 lat. Po zakończeniu sprawowania funkcji sołtysa Pan Stanisław nadal aktywnie uczestniczył w życiu wsi, kontynuując występy w kapeli Stobniczanie oraz aktywnie biorąc udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych jako przedstawiciel kombatantów.   Tomasz Bober
Czytaj dalej...

Domaradz. Nowy sprzęt dla OSP w gminie

    W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 -  dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymały dotacje  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na doposażenie jednostek celem zwiększenia  potencjału technicznego. Środki pozyskane  z WFOŚIGW – 65 266 zł, udział Gminy Domaradz 7 252,48 zł OSP Barycz, rozpieracz kolumnowy LUKAS R 412( jako doposażenie zestawu hydraulicznego) , radiostacja samochodowa; OSP Domaradz – radiotelefony nasobne 2szt, pilarka ratownicza STIHL, piła do stali i betonu STIHL; OSP Domaradz Góra – przenośny system oświetleniowy , pila do stali i betonu STIHL, prądownice wodno –pianowe 2 szt, wodery 2 pary , buty bojowe STRAŻAK 5 par; OSP Domaradz Poręby – radiotelefony przenośne 4 szt., agregat prądotwórczy trzyfazowy Honda, piła do stali i betonu STIHL, maszt oświetleniowy 3x100 LED, OSP Golcowa -  ubranie specjalne do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych 2 kp,…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne