Menu
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2023    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma
Magdalena Korona
reklama

Gm. Domaradz

Domaradz - ma nowy wodociąg

 6 maja zostało odebrane zadanie pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Domaradz”. Zadanie to współfinansowane jest w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020  w ramach umowy o dofinansowanie z dnia 26.03.2020 r. Inwestycję  tę wykonywał Zakład Instalacyjno – Budowlany Edward Kwiek z Czudca  na podstawie Umowy o roboty budowlane z dnia 12.05.2020  r.  Zadanie to wykonywane było w II etapach. I etap został zakończony 17.07.2020 r.;  II etap - w dniu 06.05.2021 r. Wartość robót budowlanych  wyniosła 860 833,41 zł.  W ramach zadania zostało wykonane: 1) 9173,5 m sieci wodociągowej o średnicy Ø 90 mm z rur PE100 SDR 11, na której zostało zabudowanych 5 hydrantów p.poż.; 2)  582 m sieci wodociągowej o średnicy Ø 63 mm z rur PE100 SDR 11;  Katarzyna Wójcik
Czytaj dalej...

Zmarł Stanisław Bober, sołtys Domaradza przez ponad 40 lat

Z żalem zawiadamiamy, że  31 grudnia 2020 r. zmarł Pan Stanisław Bober, wieloletni sołtys Domaradza. Jednocześnie składamy kondolencje całej rodzinie Pana Stanisława.     Kiedy 1 lutego 1967 roku Stanisław Bober obejmował urząd Sołtysa w Domaradzu nie spodziewał się chyba, że funkcję tę będzie pełnił jeszcze w następnym stuleciu i tysiącleciu. Tak się jednak stało. Powszechnie lubiany i szanowany przez mieszkańców przez wszystkie te lata prowadził mieszkańców Domaradza dbając, aby wieś rozwijała się. W czasie jego "sołtysowania" wyregulowano Stobnicę, przeprowadzono drenaż użytków zielonych, zgazyfikowano wieś, zakończono telefonizację oraz rozpoczęto prace nad kanalizacją. Pan Stanisław Bober jest z pewnością jednym z najdłużej urzędujących sołtysów w Polsce, funkcję pełnił przez 40 lat. Po zakończeniu sprawowania funkcji sołtysa Pan Stanisław nadal aktywnie uczestniczył w życiu wsi, kontynuując występy w kapeli Stobniczanie oraz aktywnie biorąc udział we wszystkich uroczystościach patriotycznych jako przedstawiciel kombatantów.   Tomasz Bober
Czytaj dalej...

Domaradz. Nowy sprzęt dla OSP w gminie

    W ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 -  dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek ochotniczych straży pożarnych” wszystkie jednostki z terenu gminy otrzymały dotacje  z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na doposażenie jednostek celem zwiększenia  potencjału technicznego. Środki pozyskane  z WFOŚIGW – 65 266 zł, udział Gminy Domaradz 7 252,48 zł OSP Barycz, rozpieracz kolumnowy LUKAS R 412( jako doposażenie zestawu hydraulicznego) , radiostacja samochodowa; OSP Domaradz – radiotelefony nasobne 2szt, pilarka ratownicza STIHL, piła do stali i betonu STIHL; OSP Domaradz Góra – przenośny system oświetleniowy , pila do stali i betonu STIHL, prądownice wodno –pianowe 2 szt, wodery 2 pary , buty bojowe STRAŻAK 5 par; OSP Domaradz Poręby – radiotelefony przenośne 4 szt., agregat prądotwórczy trzyfazowy Honda, piła do stali i betonu STIHL, maszt oświetleniowy 3x100 LED, OSP Golcowa -  ubranie specjalne do udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych 2 kp,…
Czytaj dalej...

Nowe bramy garażowe w OSP Domaradz

     W ostatnich dniach, w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaradzu zamontowano trzy nowe bramy garażowe. Całkowity koszt wraz z montażem to ok. 35 962,05 zł. Zadanie to zostało zrealizowane  z wniosku złożonego  do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej przy wsparciu finansowym Gminy i OSP. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dotacji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (23 000 zł), środkom Gminy Domaradz (12 600 zł) oraz środkom własnym  OSP (362, 05 zł). Nowe automatyczne bramy  przyspieszą czas wyjazdu do zdarzeń, ale także  będą izolować ciepło i chronić sprzęt. Wpłyną także pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa strażaków wyjeżdzających do akcji. Wszystkie jednostki OSP z gminy Domaradz skorzystały już z tej formy pomocy i posiadają  w swych garażach bramy.    Aleksander Kudła
Czytaj dalej...

„Kot w butach” na scenie GOK w Domaradzu

      W niedzielne popołudnie 4  października, w sali widowiskowej GOK w Domaradzu odbyło się spektakl pt. „Kot w butach”, ta włoska bajka znalazła odbicie w uwspółcześnionej wersji zaadaptowanej przez Lidię Janusz z miejscowego GOK, w jej opracowaniu i reżyserii. Wykonawcami – aktorami były dzieci skupione w sekcji muzycznej i teatralnej tej placówki: w postać Kota wcielił się Alan Janusz a w pozostałych rolach udział wzięli: Igor Gierlach jako Młynarczyk, Kacper Bryś jako Król, Diana Flis jako Księżniczka, Fabian Wojtaszek jako Czarodziej, Oliwier Janusz jako zając, Emilia Nawój, Hubert Flis, Oliwia Szpakowska jako rolnicy, Gabriel Augustyn jako pomocnik czarodzieja, Ksawery Kaczmarek jako lew. W postać narratora wcielili się: Mateusz Krupski i Kacper Bober. Widownię stanowili rodzice i rodziny młodych aktorów.  Na uwagę zasługuje także scenografia także w opracowaniu pani Janusz. W związku z dużym zainteresowaniem – zechcemy tą baśń pokazać także dzieciom z naszych przedszkoli, mówi Wiesław Walus dyrektor GOK,…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne