Menu
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz
Admin I

Admin I

URL strony: http://www.brzozowiana.pl

Sociology

Dzień dobry. Serdecznie zapraszam Państwa do obserwacji i polubienia strony na (FB).

Dr Beata Jamrógiewicz. Pracowania socjologiczna. Nauka-Profilaktyka. Diagnoza. Terapia. 

Strona obejmuje: Prace badawcze, studia, dokumenty, profilaktykę - praktyki. Strona zaadresowana jest do studentów, specjalistów z dziedziny pracy socjalnej, socjologii, pedagogiki, ale nie tylko. Także do rodziców [...]

Będę zaszczycona jeśli przyjmiecie Państwo zaproszenie.

  1. Wiem, że linki na mess., nie otwierają się. Za kłopot przepraszam. 

Pozdrawiam serdecznie

Dr Beata Jamrógiewicz jest pracownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej. (red)

Domaradz. Koncert walentynkowy „Szeptem do mnie mów"

„SZEPTEM DO MNIE MÓW”  -  w koncercie mogliśmy usłyszeć następujące utwory w wykonaniu artystów GOK i zaproszonych gości:

  1. Twój portret – Aleksandra Telesz + Zespół (czyli grupa muzyków związana z GOK, grająca dziś na instrumentach: Sławomir Duplaga- piano, Radosław Bator-perkusja, Paweł Baran-gitara basowa, Bartosz Walków-gitara akustyczna i Krzysztof Łobodziński – saksofon altowy)
  2. Ktoś do kochania - Maria Bober  + Kacper Bober (piano)
  3. Brzydcy – Aleksandra Bąk
  4. Wiersz – Piotr Bolanowski
  5. Rękawiczki – Ewa Wójcik + Dariusz Wójcik (piano) + Radosław Bator (cajon)
  6. Becouse you loved me – Oliwia Fiołek
  7. Nie chcę więcej – Kacper Dziki
  8. Za szkłem – Jakub Owoc + Zespół
  9. I have nothing – Klaudia Graboń
  10. Wiersz – Jadwiga Kleczyńska i Piotr Bolanowski
  11. Promise me – Klaudia Kita
  12. To co chciałbym Ci dać – Ksawery Łobaza z towarzyszeniem Ewy Wójcik
  13. You are the reason – Oliwia Mielcarek, Jakub Owoc
  14. Kasztany – Patrycja Wolanin - Zespół
  15. Wiersz – Jadwiga Kleczyńska
  16. Jedno słowo - Aleksandra Telesz, Kacper Dziki + Zespół
  17. Obok nas – Paulina Wojtal
  18. Lecę (piosenka autorska) - Oliwia Mielcarek 
  19. Zawsze tam gdzie Ty – Jakub Źrebiec (wokal, piano), Bartosz Walków – gitara, Radosław Bator - cajon
  20. Opowiadaj mi tak – Klaudia Kita, wszyscy wykonawcy + Zespół

Orgabizatorzy

Zdjęcia w galerii - Krzysztof Duda

Podkarpacka tęcza 2023

ZAPROSZENIE do udziału w XXIII edycji Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza
pod hasłem:
BAJKOWE PODKARPACIE

1. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie uprzejmie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023r., organizuje XXIII edycję Wojewódzkiego Konkursu Podkarpacka Tęcza pod hasłem: „Bajkowe Podkarpacie”.
Szczegóły w regulaminie konkursu.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.zsz-dynow.net lub za pośrednictwem sekretariatu szkoły (osoby odpowiedzialne: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (16) 652 10 45 albo mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminarz
1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia, oświadczeniem rodzica/opiekun/ucznia, a także zgodą na wykorzystanie wizerunku (kategoria fotograficzna), należy przesłać lub podać organizatorom do 22.03.2023r. (środa) – liczy się data stempla pocztowego.
2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net .
3. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich kategoriach, odbędzie się 13.04.2023r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, godz.10.00.


REGULAMIN XXIII. EDYCJI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU
pod hasłem:
BAJKOWE PODKARPACIInformacje wstępne

1. Organizator konkursu:
ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DYNOWIE.
2. Patronat nad konkursem sprawują:

Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Rzeszowski, Rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu, Burmistrz Miasta Dynów, Wójt Gminy Dynów, Podkarpacki Kurator Oświaty, Muzeum Archidiecezjalne im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Przemyślu, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Radio FARA – Rozgłośnia Archidiecezji Przemyskiej, Via – Katolickie Radio Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów S.A., Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie, Nadleśnictwo Dynów, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Rzeszowie, Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych „Kruszgeo SA”, Muzeum Dobranocek ze zbiorów Wojciecha Jamy w Rzeszowie, Brzozowiana – portal regionu brzozowskiego na Podkarpaciu, Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Regionu Dynowskiego – Towarzystwo Przyjaciół Dynowa, „SZiK” z Tyczyna, Miejski Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.
Cele konkursu i kategorie
1. Cele konkursu :
 popularyzacja historii, kultury, sztuki i tradycji zabawkarskiej Podkarpacia,
 poszerzanie wiedzy uczniów o osobliwościach, przeszłości, historii,
 kształtowanie więzi emocjonalnej z „NASZĄ MAŁĄ OJCZYZNĄ”,
 rozwijanie zdolności artystycznych i informatycznych uczniów,
 wspieranie wychowania patriotycznego młodego pokolenia,
 rozbudzanie ciekawości przeszłością Podkarpacia.

2. Organizatorzy zapraszają do udziału w zmaganiach konkursowych przede wszystkim uczniów szkół
ponadpodstawowych i podstawowych województwa podkarpackiego.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach artystycznych i dwóch grupach
wiekowych:
a) kategoria plastyczna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe
(klasy od I do IV i V- VIII),
b) kategoria fotograficzna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe
(klasy od VI do VIII),
c) kategoria informatyczna - dwie grupy wiekowe: szkoły ponadpodstawowe i podstawowe
(klasy od VI do VIII).
4. Warunkiem udziału w kategorii plastycznej jest samodzielne przygotowanie pracy plastycznej/ ilustracji inspirowanej bajką Ignacego Krasickiego.

Obowiązujący format pracy to A3, technika dowolna. Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- kompozycję,
- estetykę wykonanej pracy,
- pomysłowość i samodzielność w przedstawieniu tematu,
- walory artystyczne ,
- czytelność przekazu.

5. W kategorii fotograficznej należy przygotować samodzielnie 1 fotografię (barwną lub czarno – białą), związaną z hasłem: „Dziecko w obiektywie”. Uczestnik może wykonać fotografię portretową, rodzinną, plenerową i in., której bohaterem będzie dziecko. Praca powinna być samodzielna.
UWAGA! Ze względu na ochronę wizerunku portretowanej osoby (dziecka) prosimy dostarczyć zgodę jego rodzica na rozpowszechnianie oraz publikację zdjęcia. (załącznik nr 2).

Format zdjęć : 20x30 cm (A4). Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia oraz opis (na odwrocie zdjęcia): dane autora (imię i nazwisko, szkoła), tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- zgodność z tematem konkursu,
- ciekawe rozwiązania i ujęcie tematu,
- oryginalność i estetyka pracy,
- technika wykonania.

6. W kategorii informatycznej uczestnik przygotowuje prezentację na temat „Czym i jak bawiły - bawią się dzieci na Podkarpaciu?”. W prezentacji można wykorzystać stare fotografie ukazujące różne formy spędzania wolnego czasu przez naszych rodziców, dziadków oraz ich zabawy i zabawki. Praca może być również współczesnym obrazem dziecięcych zabaw i zabawek. Do konkursu można zgłosić tylko 1 prezentację (w dowolnej aplikacji do tworzenia prezentacji), przygotowaną przez 1 osobę. Musi być ona opatrzona tytułem i danymi autora. Uczestnik sam decyduje o jej formie (np. relacja, poradnik, przewodnik, pamiętnik i in.). Wszystkie umieszczone w prezentacji treści (wpisy, zdjęcia i in.) muszą być zgodne z tematem tej kategorii konkursu. Prezentacja musi być przekazana w formie elektronicznej – na płycie CD. Do prezentacji należy dołączyć kartę zgłoszenia.

Jury dokona oceny według następujących kryteriów:
- oryginalność witryny,
- zawartość merytoryczna,
- ciekawe ujęcie tematu,
- szata graficzna, efekt wizualny,
- celowe, przemyślane rozwiązania techniczne.

Terminarz:

1. Opisane prace plastyczne, fotograficzne i informatyczne wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem
rodzica należy przesłać lub podać organizatorom do 22 marca 2023r. (środa)– do tego dnia muszą
być u organizatorów.
2. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zsz-dynow.net.
3. Gala rozdania nagród, połączona z wręczeniem dyplomów i nagród uczestnikom we wszystkich
kategoriach, odbędzie się 13.04.2023r. (czwartek) w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych
im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, o godz. 10.00.

Informacje organizacyjne
1. Organizatorzy zapewniają poczęstunek.
2. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
3. Organizatorzy mając przekonanie o tym, że zainteresowanie młodzieży walorami naszego regionu w
dużej mierze zależy od nauczycieli, przewidzieli potwierdzenia dla opiekunów przygotowujących
uczestników i podziękowania dla szkół.
4. Prace konkursowe wraz z kartami zgłoszeń prosimy przesłać na adres:

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego
ul. Polna 3
36 – 065 Dynów
(z dopiskiem) Konkurs „Podkarpacka Tęcza”

5. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac konkursowych.
6. Uczestnik, wysyłając prace na konkurs, akceptuje niniejszy regulamin oraz zgadza się na przetwarzanie danych osobowych i publikację wizerunku oraz prac w związku z organizacją imprezy kulturalnej.
7.Dodatkowe informacje można uzyskać za pośrednictwem sekretariatu szkoły (odpowiedzialne osoby: dyrektor p. Halina Cygan, wicedyrektor p. Piotr Zdeb, p. Beata Irzyk – telefonicznie (016) 652 10 45 albo mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub mailto:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
8. W przypadku zmian każda szkoła zostanie dodatkowo poinformowana.

Załącznik:
1. Karta zgłoszenia do konkursu wraz z zgodą rodziców / opiekunów prawnych uczniów biorących udział w konkursie.
2. Zgoda rodzica na rozpowszechnianie wizerunku portretowanego dziecka.

Organizatorzy

Gmina Brzozów

  • Brzozów
  • Górki
  • Grabownica Starzeńska
  • Humniska
  • Przysietnica
  • Stara Wieś
  • Turze Pole
  • Zmiennica
  •  

Gmina Domaradz

  • Domaradz 
  • Barycz
  • Golcowa

Gmina Dydnia

  • Dydnia
  • Grabówka
  • Hroszówka
  • Jabłonka
  • Jabłonica Ruska
  • Końskie
  • Krzemienna
  • Krzywe
  • Niebocko
  • Niewistka
  • Obarzym
  • Temeszów
  • Ulucz
  • Witryłów
  • Wydrna

Gmina Haczów

  • Buków
  • Haczów
  • Jabłonica Polska
  • Jasionów
  • Malinówka
  • Trześniów
  • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

  • Jasienica Rosielna
  • Blizne
  • Orzechówka
  • Wola Jasienicka
  •  

Gmina Nozdrzec

  • Nozdrzec
  • Hłudno
  • Huta Poręby
  • Izdebki
  • Siedliska
  • Wara
  • Wesoła
  • Wołodź

Gmina Dynów

  • Dynów
  • Bachórz
  • Dąbrówka Starzeńska
  • Dylągówka
  • Harta
  • Laskówka
  • Łubno
  • Pawłokoma
  • Ulanica
  • Wyręby
  •  

Powiat

  • Warto zobaczyć
  • Inne zdjęcia
  • Regionalne