Menu
Dzisiaj jest: 29 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Wiktoryna, Cyryl, Eustachy

Gm. Dydnia

Droga Witryłów – Łozina do przebudowy

      Gmina Dydnia otrzymała dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117360R Witryłów-granica gminy /Łodzina/ KM 0+000 do KM 0+998 na działkach nr 631, 643, 733, 699/3, 353/4. Dofinansowanie wynosi 50%, tj.  610 109 zł.  Wartość tego zadania opiewa na kwotę 1 220 218,62 zł. (UG Dydnia)
Czytaj dalej...

Dydnia, Bal maskowy klubów seniora

    W czwartkowy wieczór (26 stycznia) piękni, eleganccy, roześmiani, pełni energii seniorzy z obydwu klubów po raz kolejny potwierdzili powiedzenie, że „wiek to tylko liczba, a młodym trzeba być zawsze nawet z platyną na głowie”! Bal karnawałowy Seniorów rozpoczął polonez, który przejdzie do historii klubów, a ponieważ przez wielu uczestników zatańczony po raz pierwszy w życiu - był dla nich wzruszającym momentem. I choć większość zatańczyła bez choćby jednej próby, to ten wyjątkowy taniec narodowy wyszedł rewelacyjnie! Dziękujemy z tego miejsca Pani Wójt Alicji Pocałuń za przyjęcie naszego zaproszenia na bal i udział w tanecznym korowodzie. Dziękujemy również za przybycie i uświetnienie balu kierownik GOPS Pani Teresie Szelest i kierownik klubów seniora Pani Zycie Sokołowskiej Wirując w takt muzyki wykonywanej na żywo przez syna jednego z naszych klubowych kolegów, seniorzy udowodnili swą godną pozazdroszczenia kondycję taneczną. Ich zaraźliwa pogoda ducha miała zdecydowany wpływ na przebieg pełnej zabaw i konkursów…
Czytaj dalej...

Gmina Dydnia z „proinwestycyjnym” budżetem na 2023 r.

      26 stycznia br. podczas sesji Rady Gminy Dydnia jednogłośnie podjęto uchwałę budżetową na rok 2023. Plan budżetu zakłada dochody ogółem w wysokości 58 227 469 zł i wydatki ogółem w kwocie 59 939 606 zł. Deficyt na poziomie 1 712 137 zł wynikający z przeniesienia części zadań inwestycyjnych z 2022 na 2023 r., zostanie pokryty: przychodami z kredytów i pożyczek, z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym, ze spłaty udzielonej pożyczki. Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Nie zaplanowano nowych kredytów i pożyczek, a rok 2022 został zakończony z nadwyżką.  Zanim radni przystąpili do głosowania nad budżetem, wójt podczas sprawozdania z działalności międzysesyjnej podziękowała strażakom ochotnikom za wytężoną pracę i dołożenie wszelkich starań, by jak najszybciej przywrócić dostęp do prądu mieszkańcom gminy. Była to niezwykle trudna sytuacja spowodowana obfitymi opadami śniegu, które  doprowadziły do braku prądu w gospodarstwach domowych przez nawet 3 doby. Te działania nie…
Czytaj dalej...

Wójt Alicja Pocałuń - rozmowy w Ministerstwie Infrastruktury

      Inwestycje strategiczne na terenie Powiatu Brzozowskiego i w Gminie Dydnia były tematem dzisiejszej (24 stycznia) rozmowy z Sekretarzem Stanu w randze wiceministra Rafałem Weberem, odpowiedzialnym za sprawy związane z transportem drogowym,  drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego. W spotkaniu z Panem Ministrem, zorganizowanym z inicjatywy Wójta Gminy Dydnia udział wziął Starosta Brzozowski Pan Zdzisław Szmyd, Poseł na Sejm Pan Adam Śnieżek  oraz Sekretarz UG w Dydni Edyta Kuczma. Merytorycznie i wyczerpująco o inwestycjach, które zmienią oblicze Gminy Dydnia i regionu... Drogi, most i nie tylko. Współpraca, przychylność i  zawsze otwarte drzwi... codziennie dokładamy swoją cegiełkę by budować lepszy świat... serdecznie  dziękuję Panie Ministrze, Panie  Pośle,  Panie Starosto – napisała Pani wójt.
Czytaj dalej...

Przekazanie sprzętu dla OSP w Dydni i Wydrnej

    17 stycznia br. przed Urzędem Gminy w Dydni odbyło się oficjalne przekazanie nowo zakupionego  sprzętu ratowniczego jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Dydni oraz używanego jednostce OSP w Wydrnej. Przekazania sprzętu na ręce druhów dokonała wójt gminy Alicja Pocałuń oraz kierownik Referatu Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Obywatelskich Stanisław Pytlowany. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z powiatu brzozowskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przy wsparciu środków z budżetu gminy Dydnia zakupiono: zestaw ratownictwa technicznego, quad, przyczepę do transportu poszkodowanych, przyczepę do transportu sprzętu, pług szybkiego montażu. Całkowita wartość przekazanego sprzętu dla OSP Dydnia wynosi 163 963 zł. Zakup zestawu ratownictwa technicznego o wartości 82 900 zł był w 100% finansowany ze środków powiatu brzozowskiego. Całkowity koszt quada opiewa na kwotę 54 500 zł. Dofinasowanie ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie wyniosło 30 000 zł (55%), wkład ze środków z budżetu gminy Dydnia wyniósł 24 500 zł (45%), Przyczepę do transportu poszkodowanych,…
Czytaj dalej...

Niebocko. Mieszkańcy szczycą się halą widowiskowo-sportową

      15 stycznia 2023 r. z udziałem społeczności Niebocka, gminy Dydnia i zaproszonych gości odbyło się oficjalne otwarcie hali widowiskowo-sportowej przy Zespole szkół w Niebocku. W uroczystości uczestniczyli: wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, senator RP Alicja Zając, poseł na Sejm RP Adam Śnieżek, poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, wicewojewoda podkarpacki Radosław Wiatr, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, starosta brzozowski Zdzisław Szmyd oraz przedstawiciele instytucji powiatowych, gminnych i lokalnych. W bogatym programie artystycznym dzieci i młodzież najpiękniej, jak umiały wyraziły wdzięczność za profesjonalną halę, z której już mogą korzystać. Powstała ona dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 3 milionów zł. Łączny koszt całego przedsięwzięcia wyniósł niemal 3 200 000 zł. Uczestników uroczystości krótkim koncertem kolęd przywitała Gminna Orkiestra Dęta wsparta siłami Młodzieżowej Orkiestry Dętej Avanti pod batutą Grzegorza Maliwieckiego. Dyrektor szkoły Beata Dżoń przybliżyła zebranym historię powstania szkoły, która sięga lat 70. XX…
Czytaj dalej...

Wydrna. Jasełka dla Babci i Dziadka

      11 stycznia br. społeczność szkolna Wydrnej z  myślą o babciach i dziadkach uczniów szkoły podstawowej przygotowała jasełka. W spotkaniu uczestniczyły również Wójt Gminy Dydnia Alicja Pocałuń, dyrektor Zespołu Obsługi Szkół – Jolanta Bieda i radna Rady Gminy Dydnia  –  Iwona Rachwalska. Wszystkich zebranych przywitała dyrektor szkoły – Halina Skawińska. Pani Wójt dodała otuchy młodym wykonawcom oraz złożyła życzenia babciom i dziadkom z okazji zbliżającego się ich Dnia. Nastrój bożonarodzeniowy, piękna dekoracja, rekwizyty i stroje dopełniły bogaty program artystyczny. Tradycyjnie nie zabrakło aniołów ogłaszających przyjście Jezusa. Do stajenki, gdzie się urodził, przybyli pasterze z kolędami, a dzieci szczerze od serca przyniosły, to co miały najcenniejszego – ulubione zabawki i podzieliły się swoim talentem. Zabrzmiały najpiękniejsze polskie kolędy te śpiewane przez wszystkich zgromadzonych na sali oraz te zagrane przez zdolnych młodych adeptów gry na klarnecie. Na koniec wszystkim zebranym babciom i dziadkom dzieci zaśpiewały „Sto lat” i wręczyły pierniczki. Ogromne brawa…
Czytaj dalej...

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne