Menu
Dzisiaj jest: 24 Maj 2024    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

O sytuacji finansowej gminy Dydnia

grafika ze str. UG Dydnia grafika ze str. UG Dydnia

     Sytuacja finansowa gminy Dydnia kończącej się kadencji jest bardzo dobra, wbrew obiegowym opiniom o najbiedniejszej gminie w Polsce.

Inwestycje zatwierdzone do realizacji w br. opiewają na kwotę ponad 42 000 000 zł! Osiem wniosków złożonych o dofinansowanie różnych przedsięwzięć czeka na ostateczna decyzję o dofinansowaniu, łączna ich wartość wynosi ponad 8 000 000 zł.

Stan wolnych środków w budżecie gminy Dydnia na początku 2024 r. wyniósł 7 205 229,65 zł – składają się na nie między innymi dwie lokaty terminowe w ING Bank Śląski S.A. o łącznej kwocie 6 000 000 zł, niewykorzystane środki na rachunku bankowym w gospodarce odpadami 577 214,91 zł, pozostałe, to niewykorzystane środki z przeciwdziałania alkoholizmowi oraz środki na rachunku bieżącym budżetu.

Środki te pozwolą na zabezpieczenie wkładu własnego i niekwalifikowanych kosztów inwestycji. Wolne środki pozwalają również minimalizować potrzebę zaciągnięcia kredytów na realizację inwestycji dofinansowanych ze środków zewnętrznych.

Na początku kadencji w 2019 r. stan wolnych środków wynosił 5 236 669.01 zł, z tego na pokrycie deficytu przeznaczono 2 630 000 zł. Realnie do wykorzystania zostało 2 606 669,01 zł i zostały one wydatkowane na remonty dróg gminnych (250 000 zł), samochód służbowy (121 086 zł), samochód dla OSP Temeszów (20 000 zł), samochód dla OSP Witryłów (450 000 zł) i zwrot do gospodarki odpadami nadwyżki lat ubiegłych 33 721 zł.

Wolne środki zasilały budżet i realizację zadań inwestycyjnych w każdym roku obecnej kadencji, co ilustruje grafika.

Wolne środki to środki znajdujące się w dyspozycji jednostki samorządu, które nie są wydatkowane na wykonywanie zadań oraz funkcjonowanie danej jednostki. Stanowią one jedno ze źródeł sfinansowania deficytu budżetu jednostki. W obecnej kadencji zostały one przeznaczone na finansowanie różnorodnych przedsięwzięć inwestycyjnych, nie tylko zakup sprzętu OSP, ale również modernizację DL, wodociągi, kanalizację, oświetlenie, i wiele innych, które służą mieszkańcom, a na które nie było potrzeby zaciągania kredytu. (UG Dydnia)

Ostatnio zmienianywtorek, 16 kwiecień 2024 23:36
Powrót na górę

Gmina Brzozów

 • Brzozów
 • Górki
 • Grabownica Starzeńska
 • Humniska
 • Przysietnica
 • Stara Wieś
 • Turze Pole
 • Zmiennica
 •  

Gmina Domaradz

 • Domaradz 
 • Barycz
 • Golcowa

Gmina Dydnia

 • Dydnia
 • Grabówka
 • Hroszówka
 • Jabłonka
 • Jabłonica Ruska
 • Końskie
 • Krzemienna
 • Krzywe
 • Niebocko
 • Niewistka
 • Obarzym
 • Temeszów
 • Ulucz
 • Witryłów
 • Wydrna

Gmina Haczów

 • Buków
 • Haczów
 • Jabłonica Polska
 • Jasionów
 • Malinówka
 • Trześniów
 • Wzdów

Gmina Jasienica Rosielna

 • Jasienica Rosielna
 • Blizne
 • Orzechówka
 • Wola Jasienicka
 •  

Gmina Nozdrzec

 • Nozdrzec
 • Hłudno
 • Huta Poręby
 • Izdebki
 • Siedliska
 • Wara
 • Wesoła
 • Wołodź

Gmina Dynów

 • Dynów
 • Bachórz
 • Dąbrówka Starzeńska
 • Dylągówka
 • Harta
 • Laskówka
 • Łubno
 • Pawłokoma
 • Ulanica
 • Wyręby
 •  

Powiat

 • Warto zobaczyć
 • Inne zdjęcia
 • Regionalne